Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Statsforvaltaren i Vestland

Seksjonsleiar / assisterande fylkeslege – spesialisthelse, Statsforvaltaren i Vestland

Publisert 2022-07-07 10.13
Søknadsfrist: 2022-08-31

Vi søkjer lege med leiarerfaring og god kjennskap til helse- og omsorgstenestene.

Om stillinga

Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland har ledig stilling som seksjonsleiar / assisterande fylkeslege for seksjon spesialisthelse. Stillinga har kontorstad i Bergen.

Avdelinga har tre seksjonar og ansvar for ei rekke forvaltningsoppgåver innan helse, omsorg, sosial og barnevern, til dømes tilsyn, behandling av klager og rettleiing. Vi har brei kontakt med nasjonale styresmakter, spesialisthelsetenester, kommunar og publikum. Fylkeslegen leier avdelinga.

Vi søkjer etter ein seksjonsleiar som har god kjennskap til helse- og omsorgstenestene. Seksjonsleiar må arbeide systematisk med tilsyn, vere løysingsorientert og ha gjennomføringsevne. Gode samarbeidsevner, evne til systematisk arbeid, fleksibilitet og omstilling vert vektlagt.

Seksjonsleiar for spesialisthelse vil ha personalansvar for høgt kvalifiserte og motiverte medarbeidarar. Du har òg ansvar for å løyse oppgåvene som ligg til seksjonen etter delegert mynde frå fylkeslegen. Du er med i leiargruppa i avdelinga og utvida leiargruppe i embetet.

Kvalifikasjonar

 • autorisasjon som lege og spesialistkompetanse
 • erfaring frå spesialisthelsetenestene
 • leiarerfaring og interesse for personaloppfølging
 • kunnskap om offentleg forvaltning og om helse- og velferdstenestene
 • analytisk tilnærming til oppdrag
 • gode formidlings- og kommunikasjonsevner skriftleg og munnleg
 • gode samarbeidsevner

Personlege eigenskapar

Vi ønskjer oss ein seksjonsleiar som motiverer og følgjer opp medarbeidarane og brukar kompetansen i seksjonen på ein planmessig måte. Du vil leggje til rette for godt samarbeid internt i seksjonen og mellom seksjonane i avdelinga, og tek initiativ til å gjere endringar for å løyse oppdrag. Du er klar på mål og fristar for arbeidet og kan grunngje og kommunisere prioriteringar, internt og eksternt.

Som deltakar i leiargruppa i avdelinga ønskjer vi ein kollega som bidreg til godt leiarskap og god forvaltning.

Som tilsett hos Statsforvaltaren får du

 • interessante arbeidsoppgåver
 • ein arbeidsplass i utvikling
 • eit kompetent og godt tverrfagleg arbeidsmiljø
 • medlemskap i offentleg tenestepensjonsordning
 • fleksibel arbeidstid
 • Omfang: Heiltid
 • Varighet: Fast

Vilkår:

Stillinga er lønna i stillingskode 1211 seksjonsleiar/0774 ass. fylkeslege, frå kr 920 000–1 075 000 brutto per år ut frå kvalifikasjonar og lokal lønnspolitikk. For særskilt kvalifiserte søkjarar kan vi vurdere høgare lønn.      

Statsforvaltaren ønskjer mangfald, og vi oppmodar difor alle kandidatar som er kvalifiserte til å søkje utan omsyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Embetet er IA-verksemd, og vil leggje til rette for arbeidstakarar med nedsett funksjonsevne.

Dei første seks månadane er prøvetid.

Tenestemålet er nynorsk.

Vitnemål og attestar må leggjast ved søknaden.

Søkarlista er i utgangspunktet offentleg. Du kan be om unntak dersom vilkåra i lova er til stades.

Nærare opplysningar om stillinga får du av fylkeslege Sjur Lehmann, e-post: fmhosle@statsforvalteren.no, tlf. 55 57 22 18 eller mob. 45 24 58 35.

Om Statsforvaltaren i Vestland

Statsforvaltaren har eit heilskapsansvar for all statleg verksemd i fylket, og skal følgje opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og Regjeringa. Vi skal dessutan fremje fylket sine interesser, og kan dermed ta initiativ både lokalt og overfor sentrale styringsmakter.

Statsforvaltaren kjenner kommunane, og er i kontakt med mange enkeltmenneske i ulike situasjonar og livsfasar.

Vi jobbar heile tida for at omverda skal oppleve Statsforvaltaren som tilgjengeleg, nær og løysingsorientert.

Statsforvaltaren i Vestland er ein spennande arbeidsplass med seks avdelingar og kring 280 tilsette. Vi har delt lokalisering mellom Leikanger, Bergen og Førde – med hovudsete i Leikanger.

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Leder, Lege, Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Statsforvaltaren i Vestland

 • Sted

  Bergen

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2022-08-31

 • Publiseringsdato

  2022-07-07

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!