Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Betanien Sykehus AS

Overlege/klinikkoverlege, Betanien Sykehus AS

Publisert 2022-07-06 10.48
Søknadsfrist: 2022-08-15

image27wob.pngSpennende nyopprettet stilling som overlege/ klinikkoverlege

Vi tilbyr den rette kandidaten en mulighet til å påvirke og utvikle psykisk helsevern for fremtiden.

Vi søker en overlege med klinikkoverlegefunksjon. Stillingen vil være kombinert med klinisk arbeid. Fordelingen avtales i samråd med leder. Klinikkoverlegen skal, på vegne av klinikksjef, ha ansvar for en helhetlig styring av og utvikling av den medisinskfaglige virksomheten. Stillingsinnehaveren skal være en pådriver i videreutvikling av behandlingstilbudene i klinikken. Klinikkoverlegen skal ha en sentral rolle som rådgiver i faglige spørsmål overfor avdelingsledere og sykehusets overleger, samt bidra til å etablere beslutningsgrunnlag for klinikk og sykehusledelsen i faglige spørsmål. Klinikkoverlege vil samarbeide med FOU leder i sykehuset og rapportere til klinikksjef.

Det søkes etter faglig sterk og utviklingsorientert person som ønsker å bidra til å skape et solid og godt faglig miljø.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at klinikkens samlede ressurser utnyttes på en god og hensiktsmessig.
 • Gi anbefalinger om prioriteringer, kvalitet og aktivitet
  • Bidra til å sikre medisinskfaglig forsvarlighet i pasientbehandling
  • Rådgiver i medisinskfaglige spørsmål
  • Bidra i klinikksjef sin ledergruppe
 • Definert ansvar vedrørende koordinering av LIS (rotasjon) og bakvaktsordning
 • Definert ansvar som gjelder medisinsk faglige ansvarsområder, rutiner og prosedyrer
 • Bidra til god forløp styring mellom klinikkens avdelinger
 • Bidra til evaluering og kvalitetssikring av faglig virksomhet og arbeidsmetoder
 • Bidra til klinikkens uttalelser til tilsynsmyndighetene Ta initiativ til, lede og bidra i fag-utviklingsprosjekter

Siden stillingen er nyopprettet, må det regnes med endringer i arbeidsoppgavene

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege med spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Klinisk kompetanse og bred erfaring fra arbeid innen psykisk helsevern
 • Fordel med erfaring fra barn, unge og voksne
 • Det er ønskelig med formell lederutdanning og ledererfaring
 • Beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Har faglige ambisjoner og er utviklingsorientert
 • Evne til å ivareta et helhetlig perspektiv og å være samlende
 • God rolleforståelse, selvstendig, fleksibel og trygg i arbeidet
 • Gode kommunikative ferdigheter
 • Skaper tillit og gode relasjoner til andre
 • Tydelig, engasjert og etterrettelig
 • Strukturert og systematisk
 • Gjennomføringskraft
 • Tåler å stå i endringsprosesser og er lojal mot beslutninger

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende jobb i et trivelig og stabilt arbeidsmiljø preget av engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi har en aktiv personalpolitikk når det gjelder til helse, miljø og sikkerhet. Vi har blant annet avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som gratis treningssenter, eget bedriftsidrettslag og leie av hytte i Alvøen. Vi har videreført IA avtalens vilkår. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse blant våre ansatte. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Det er gratis parkering på eiendommen. Lønn etter avtale.

 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4543838620

Mangfolds erklæring
Betanien sykehus AS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn eller om du har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Betanien sykehus AS ønsker å legge til rette for inkluderende rekruttering. 

Vestlundveien 23, 5145 FYLLINGSDALEN, Norge

Map

Kontaktinformasjon

Silje Benedicte Vigsnæs

Enhetsleder Psykisk Helsevern

911 51 958imageouwxn.pngBetanien sykehus AS har driftsavtale med Helse Vest RHF, og består av enhet psykisk helse (DPS og BUP) og enhet somatikk (laboratorie, dagkirurg og røntgen). Betanien sykehus har ca. 200 årsverk. Sykehuset er heleid av Stiftelsen Betanien Bergen, som er en selvstendig og selveiende stiftelse opprettet av Metodistkirken i Norge. Stiftelsen Betanien Bergen eier og driver i tillegg Betanien barnehage og Betanien rehabilitering og sykehjem. Samtlige virksomheter er lokalisert i Fyllingsdalen i Bergen.

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Betanien Sykehus AS

 • Sted

  Fyllingsdalen

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2022-08-15

 • Publiseringsdato

  2022-07-06

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!