Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


NKS Kløveråsen as

Avdelingsoverlege/ spesialist i psykiatri, NKS Kløveråsen as

Publisert 2022-05-23 15.53
Søknadsfrist: 2022-09-01

imagenup7o.png

Vi trenger din kompetanse
SPENNENDE STILLING PÅ KLØVERÅSEN

NKS Kløveråsen as er en privat ideell virksomhet, som eies og drives av Norske kvinners sanitetsforening, Nordland. Vi har driftsavtale med Helse Nord RHF og pensjonsordning i KLP.

Kløveråsen er en del av spesialisthelsetjenesten i Helse Nord og skal bistå kommunene i Nordland innenfor demensomsorgen. Senteret har ca. 29 årsverk med 30 ansatte og ligger ca. 2 km fra Bodø sentrum i landlige omgivelser.

Kløveråsen består av en sengepost med 4 senger og en poliklinikk. Poliklinikken er delt inn i en hukommelsesklinikk og en alderspsykiatrisk poliklinikk. I tillegg har
hukommelsesklinikken en undervisningssenhet. Behandlingsteamet består av psykiater, nevrolog, nevropsykolog, ergoterapeut, spesialsykepleiere og hjelpepleiere. Vi har også knyttet til oss klinisk farmasøyt.

Poliklinikken har ca. 1400 konsultasjoner pr år. Sengeposten med 4 senger har ca. 50 innleggelser pr år, med en gjennomsnittlig liggetid på rundt 23 dager.

Fra hukommelsesklinikken drives en utstrakt ambulant virksomhet i form av pasientrettet arbeid samt undervisning/veiledning ute i kommunene. I tillegg arrangerer vi kurs og konferanser for helsepersonell i Nordland.

Kløveråsen tar imot legestudenter fra UNN og brukes også som praksissted for 3. års sykepleierstudenter fra Nord universitet.

Kløveråsen har fra 1.januar 2023 ledig fast 100 % stillinger for:

Stillingskategori

Avdelingsoverlege/ spesialist i psykiatri

Vi søker etter en ny kollega med faglig engasjement og interesse for vår pasientgruppe. Våre leger jobber både i sengepost og poliklinikk. Det forventes også at legene tar undervisningsoppdrag. Avdelingsoverlegen har det medisinsk faglige ansvaret ved institusjonen, og skal sammen med direktør og lederteam være med å utvikle tilbudet ved Kløveråsen. Vi legger vekt på faglig kompetanse.

Kløveråsen skal være en sentral aktør innen fagfeltet demens og alderspsykiatri. Dette skjer gjennom utredning og behandling, formidling, utvikling og forskning.

Kløveråsen har et spesielt fokus på yngre personer med demens og deres pårørende, og arrangerer hvert år et mestringskurs for denne pasient gruppen.

Kløveråsen har samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste, aldring og helse og
samarbeider også med relevante avdelinger ved Nordlandssykehuset når det gjelder nevrologiske tilleggsundersøkelser, billeddiagnostikk og lab. tjenester.

Kløveråsen er samarbeidspartner i det nasjonale forskningsprosjektet REACT MCI.

Studien ser på effekten av hjernetrening ved mild kognitiv svikt.

Arbeidsoppgaver:

 • Polikliniske konsultasjoner
 • Diagnostisk utredning og behandling
 • Inntak og vurdering av henviste pasienter
 • Individuell oppfølging av pasienter ved behov
 • Delta i inntaksmøte/vurderinger av henvisninger
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Medansvar for gode pasientforløp
 • Medikamentelle vurderinger
 • Somatiske undersøkelser
 • Dokumentasjon
 • Undervisning av medisinstudenter og annet helsepersonell

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i psykiatri
 • Klinisk erfaring fra fagfeltet er en fordel
 • Søkere med kort tid igjen til godkjenning som spesialist (LIS 3), oppfordres til å søke da de også vil komme i betraktning.

Personlige egenskaper:

 • Løsningsfokusert, ansvarsbevisst og gode samarbeidsevner
 • Evne til omstilling i en organisasjon med varierte arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet for stillingen

Vi tilbyr

 • Et stimulerende fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med høy faglig kompetanse
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5.år etter en til hver tid gjeldene overenskomst.
 • Ingen vaktbelastning for leger
 • Gode muligheter for faglig oppdatering
 • Internundervisning ukentlig sammen med Nordlandsykehuset, psykiatri
 • Fri hele jul og påskehøytid
 • 4 uker fellesferie
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Flyttegodtgjøring etter avtale.
 • For tilflyttende dekker vi boutgifter på opptil 120.000 kr første året
 • Vi har overgangs - hybelleilighet ved behov
 • IA bedrift
 • Tjenestebil tilgjengelig
 • Tilhenger
 • Fri parkering

Utdanningsretning

Medisin

Språk

Norsk, skriftlig og muntlig

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen.

Tilsetting skjer etter gjeldene lover og avtaler.

Konkurransedyktig lønn etter avtale.

Pliktig 2 % pensjonsinnskudd til KLP.

Kløveråsen er som privat bedrift tilsluttet Virke.

Har du spørsmål ta kontakt med:

Direktør Liv Herder, telefon 75 55 16 20

Avdelingsleder Bodil Skaar Olsen, telefon 75 55 16 10

Søkere må oppgi minst 2 referanser.
Søknad med CV sendes til : post@kloverasen.no

Søknadsfrist: 1.september 2022

imagentqg.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Lege, Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  NKS Kløveråsen as

 • Sted

  Bodø

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2022-09-01

 • Publiseringsdato

  2022-05-23

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!