Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sykehuset i Vestfold HF

Overlege- Palliasjon, Kreftseksjon - fagressurs, Sykehuset i Vestfold HF

Publisert 2021-11-24 10.10
Søknadsfrist: 2021-12-12

image0661u.png

imagegsjgg.png

Sykehuset i Vestfold søker overlege med kompetanse og interesse for palliativ medisin.

Vårt nyopprettede Senter for kreft og blodsykdommer er organisert i Medisinsk klinikk, og dekker tilbudet innen onkologi, hematologi og spesialisert palliasjon for Vestfolds 240.000 innbyggere. Senteret har ansvar for pasienter med de fleste onkologiske og hematologiske diagnoser i alle sykdomsfaser.

Seksjonen har 13 overlegestillinger og 6 LIS-stillinger. To overleger har palliasjon som sin hovedaktivitet, fire er spesialister i hematologi, og de resterende er spesialister i onkologi. De to palliative overlegene har ansvar for og disponerer 6-8 senger i eget team i sengeposten. De har også polikliniske konsultasjoner, og ambulerer til pasientens hjem eller institusjon i samarbeid med kommunehelsetjenesten. I tillegg tilser de pasienter med ikke-malign sykdom på andre seksjoner.
Hematologiske og onkologiske overleger har felles 8-delt vaktordning med tilstedevakt til kl 19 på hverdager og kl 16 i helg. Utenom disse tidene betjenes hjemmevaktordning. Hvis søker tilhører en av disse spesialitetene, er det aktuelt å delta i vaktordningen. 

En stor andel av sykepleierne har spesialutdanning i onkologi eller palliasjon. Det er faste sykepleiere både i sengepost, poliklinikk og ambulant team.
Alle kommuner i Vestfold har lindrende senger på sykehjem og egne kreftkoordinatorer. Flere kommuner har leger med kompetanse og bred erfaring i palliativ medisin. Det palliative teamet samarbeider tett med disse om enkeltpasienter og familie, og har i vesentlig grad konsulentfunksjon.
Seksjonen er godkjent som utdanningsinstitusjon i ett år for Kompetanseområdet i palliativ medisin. 

Det er etablert samarbeid med Barnepalliativt team og smertepoliklinikk. Tverrfaglighet er i fokus, og seksjonen har ansatt sosionom som bistår pasienter vedrørende spørsmål om rettigheter i arbeidsliv, arv, gjeld etc. Sykehusets prestetjeneste er nær knyttet til Senter for kreft og blodsykdommer, både som samtalepartnere for pasienter og pårørende, og som veiledere i etisk refleksjon for personalet. 

Sykehuset i Vestfold ligger i gangavstand fra Tønsberg jernbanestasjon, og det er mulig å pendle fra Oslo, Drammen eller øvrige Vestfoldbyer. 

Kvalifikasjoner

 • Lege med interesse for og relevant erfaring innenfor palliasjon.
 • Spesialist i onkologi eller indremedisin. Andre spesialiteter kan være aktuelle.
 • Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk for forsvarlig yrkesutførelse.
 • Den som tilsettes må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning og inneha norsk arbeidstillatelse.
 • Søker bør inneha kompetanseområdet palliativ medisin eller være interessert i å gå inn i et utdanningsløp med dette som mål

Personlige egenskaper

 • Evne til å håndtere kompliserte kliniske situasjoner
 • Interesse for supervisjon og veiledning av LIS
 • Evne til å samarbeide tverrfaglig  
 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og håndtere høyt tempo.
 • Ansvarsbevisst og beslutningsdyktig.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen. 

Vi tilbyr

 • Gode kollegaer og et høyt kvalifisert fagmiljø
 • Spennende faglige utfordringer
 • Flotte lokaler i nytt sykehusbygg
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.
 • Stillinger: 2
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4452805042
 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Sykehuset i Vestfold, Halfdan Wilhelmsens alle 17, 3103 Tønsberg, Norge

image8azfn.png

 
 
Nina Cecilie Firing
Senterleder
 
Karin A. Semb
Seksjonsleder
402 81 901
imageiy12s.png

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

imageapiz.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Sykehuset i Vestfold HF

 • Sted

  Tønsberg

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2021-12-12

 • Publiseringsdato

  2021-11-24

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!