Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Klinikksjef Medisinsk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Publisert 2021-06-23 16.14
Søknadsfrist: 2021-08-26

image9f298.png

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere i indre by i Oslo innen indremedisin, psykisk helsevern og rusbehandling. Sykehuset har et omfattende tilbud innen planlagt kirurgi for hele landet, samt særskilte funksjoner som Lovisenberg lindring og livshjelp og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.

image7humx.pngKlinikksjef Medisinsk klinikk

Vi søker en helhetstenkende, varm, faglig sterk og strukturert leder til videre utvikling av det indremedisinske lokalsykehustilbudet for indre Oslo by.

Du skaper tillit og gode relasjoner, og får med deg medarbeiderne i å oppnå målene for klinikken. Du er opptatt av fag og pasientsikkerhet og ser sammenheng mellom godt arbeidsmiljø og høy kvalitet på pasientbehandlingen.

Du bør ha god forståelse for strukturer og samarbeid i Oslo sykehusområde og det faglige utfordringsbildet. Du har helsefaglig bakgrunn, ledererfaring og appetitt for innovasjon og utvikling. 

Noen av de mest sentrale ansvars- og arbeidsoppgavene vil være: 

 • Overordnet lederansvar for Medisinsk klinikk
 • Arbeide strategisk for å videreutvikle kvaliteten i pasientbehandlingen og ha fokus på tverrfaglig samarbeid også på tvers av klinikkene,
 • Lede arbeidet med etablering av nye tilbud og arbeidsformer innenfor det indremedisinske lokalsykehustilbudet ved LDS
 • Legge til rette for forskning, utdanning og fagutvikling, og ta i bruk nye digitale muligheter
 • Oversikt over klinikkens behov for ressurser og kompetanse og drive strategisk kompetanseutvikling og rekruttering
 • Være en aktiv deltaker i sykehusets ledergruppe, med ansvar for både å sette klinikkens saker på agendaen og bidra til helhetlige løsninger for sykehuset
 • Sikre involvering og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste

Vi tilbyr:

 • Del av toppledelsen i lokalsykehus med sterk posisjon innen fag og kvalitet
 • Ledelse av klinikk i sterk utvikling, med utvidede oppgaver og nye arbeidsmetoder.
 • Del av virksomhet med ubyråkratisk kultur og få lederledd som gjør beslutningsveien kort
 • En ledende rolle i et pionérsykehus med fokus på storbyhelse, i nært samarbeid med bydelene og øvrige sykehus i Oslo.
 • Et åpent, raust og trivelig arbeidsmiljø hvor respekt for pasienter og kollegaer står høyt. Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer
 • Sykehuset har god pensjonsordning i KLP og gode velferdsordninger.

For ytterligere opplysninger om stillingen, ta gjerne fortrolig kontakt med vår rådgiver Ole Petter Melleby i ISCO Group, tlf. 412 23 030 eller adm. direktør i LDS Tone Ikdahl, tlf. 948 48 756.

Registrer din CV og kortfattet søknad på iscogroup.no innen 26. august.

image6ysb.png

image2d4g7.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Leder

 • Arbeidsgiver

  Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

 • Sted

  Oslo

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2021-08-26

 • Publiseringsdato

  2021-06-23

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!