Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
torsdag 7. oktober 2021

DM Arena Diabetes/Post-EASD

Dagens Medisin inviterer til fagseminar om diabetes i anledning European Association for the Study of Diabetes (EASD) sin årlige kongress 28. september – 1. oktober.

Når

7. oktober 2021 Kl. 16.00 - 16.00
Registrering fra 15.00

Hvor

Forskningsparken
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Program

16:00-16:15: Best of EASD – en oppsummering av de største nyhetene fra kongressen

Trond Geir Jenssen, overlege og professor ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO)

Kåre Birkeland, overlege og professor ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO)

 

16:15-16:25: Fedmereduksjon og hjerte-kar-risiko

Kåre Birkeland, overlege og professor ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO)

 

16:25-16:35: Hvordan kan vi få til endring i allmennpraksis?

Nicolas Øyane, leder for Senter for kvalitet i legekontor (SKIL)

 

16:35-16:45: Nyheter innen fedmekirurgi

Jøran Hjelmesæth, overlege ved Sykehuset i Vestfold og professor ved Universitetet i Oslo (UiO)

 

16:45-17:05: TBA

 

17:05-17:20: PAUSE

 

17:20-17:30: 100 år med insulin – hva nå?

Tore Julsrud Berg, overlege og professor ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO)

 

17:30-18:00: Insulin-bytte i apotek

Kåre Birkeland, overlege og professor ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO)

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk

Anne-Grete Skjellanger, generalsekretær i Diabetesforbundet

Urd Andestad, leder for Norges Farmaceutiske Forening

 

18:00-18:15: PAUSE

 

18:15-18:25: Rapport om «Screening for svangerskapsdiabetes: En helseøkonomisk analyse av alternative målgrupper for screening»

Lars Asphaug, forsker ved OUS og tidligere seniorøkonom i Oslo Economics

 

18:25-19:00: Screening for svangerskapsdiabetes – debatt

Lars Asphaug, forsker ved OUS og tidligere seniorøkonom i Oslo Economics

Monica Sørensen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

Representant for Norsk forening for allmennmedisin

 

Fysisk deltakelse på dette DM Arena-møtet er av plasshensyn lukket for legemiddelindustrien og andre kommersielle aktører – med mindre man er sponsor. Møtet er beregnet på helsepersonell og de som jobber innenfor helsevesenet. Digital deltakelse er åpent for alle – mot registrering.

Sponsorer