Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
torsdag 27. januar 2022

DM Arena: SLV og metodevurderinger

Debatt: SLV, metodevurderinger og tillit

 

Hva er metodevurderinger og hvordan jobber SLV med metodevurdering av legemidler?

Fungerende områdedirektør Einar Andreassen, metodevurdering og refusjon, Statens legemiddelverk

 

Nye metoder: Veien fra metodevurdering til innføring eller avslag

Ellen Nilsen, sekretariatsleder for Nye metoder.

 

Evalueringen av Nye metoder: Om usikkerhet i SLVs metodevurderinger

Prosjektleder Jens Plahte, Proba samfunnsanalyse

 

Forslag til videreutvikling av balanserte beslutningsgrunnlag

Direktør for markedstilgang og myndighetskontakt Jens Torup Østby, Biogen Norge

Når

27. januar 2022 Kl. 16.00 - 18.00
Registrering fra 00.00

Hvor

ONLINE - Møtet er digitalt

Program

LIVE: 

 

Program: 

16:05-16:20: Hva er metodevurderinger og hvordan jobber SLV med metodevurdering av legemidler?

Fungerende områdedirektør Einar Andreassen, metodevurdering og refusjon, Statens legemiddelverk

 

16:20-16:35: Nye metoder: Veien fra metodevurdering til innføring eller avslag

Ellen Nilsen, sekretariatsleder for Nye metoder.

 

16:35-16:45: Evalueringen av Nye metoder: Om usikkerhet i SLVs metodevurderinger

Prosjektleder Jens Plahte, Proba samfunnsanalyse

 

16:45-17:00: Forslag til videreutvikling av balanserte beslutningsgrunnlag

Direktør for markedstilgang og myndighetskontakt Jens Torup Østby, Biogen Norge

 

17:00-18:00: Debatt: SLV, metodevurderinger og tillit

Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross, Kreftforeningen

Leder Daniel Heinrich, Norsk onkologisk forening

Førsteamanuensis Eline Aas, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO

Einar Andreassen, Statens legemiddelverk

Jens Plahte, Proba samfunnsanalyse

Jens Torup Østby, Biogen Norge

Jan Frich, Helse Sør-Øst

Sponsorer