Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
onsdag 22. september 2021

DM Arena Kreft/Post-ESMO

Fagseminar onsdag 22. september kl. 15.00-18.00

Fysisk deltakelse på dette DM Arena-møtet er av plasshensyn lukket for legemiddelindustrien og andre kommersielle aktører – med mindre man er sponsor. Møtet er beregnet på helsepersonell og de som jobber innenfor helsevesenet. Digital deltakelse er åpent for alle – mot registrering.

Når

22. september 2021 Kl. 15.00 - 18.00
Registrering fra 02.30

Hvor

Nationaltheaterets konferansesenter
Haakon VIIs gate 9

Program

 

15:00-15:02: Velkommen v/Julie Kalveland

 

DEL 1: ESMO 2021

European Society for Medical Oncology arrangerer sin årlige kreftkongress fra torsdag 16. september til tirsdag 21. september. Dagens Medisin inviterer til faglig oppdatering og diskusjon av forskningen som ble presentert på årets konferanse.

 

15:02-15:10: Fra Paris til norske sykehus: De største nyhetene på ESMO

Åslaug Helland, nestleder i Norsk onkologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus (OUS)

 

 

 

15:10-15:25: Nyheter innen gyn-kreft

Bente Vilming, overlege ved Oslo universitetssykehus (OUS)

 

 

15:25-15:40: Nyheter innen uro

Katarina Puco, overlege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

 

 

 

15:40-16:00: Hvordan er det å være kreftpasient i dag?

Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

Sigbjørn Smeland, klinikkleder ved Oslo universitetssykehus (OUS)

 

 

 

16:00-16:15: Nyheter innen brystkreft

Hans Petter Eikesdal, overlege ved Haukeland universitetssjukehus (HUS)

 

 

 

16:15-16:30: Nyheter innen tarmkreft samt norske funn om molekylære egenskaper ved kreftsvulster (NEC)

Halfdan Sørbye, overlege ved Haukeland universitetssjukehus (HUS) og leder for Ekspertpanelet

 

 

16:30-17:00: Mingling og pause med noe å bite i

 

17:00-17:02: Oppstart etter pausen

 

 

17:02- 17:15: Covid-vaksiner og pasienter under kreftbehandling – hva vet vi?

Arne Kolstad, overlege ved Sykehuset Innlandet (SI)

Daniel Heinrich, overlege ved Sykehuset Innlandet (SI) og leder for Norsk onkologisk forening (NOF)

 

 

 

 

DEL 2: Tidlig tilgang til nye, lovende behandlinger

 

17:15-17:30: Hvilke ordninger finnes?

Jan Petter Akselsen, spesialrådgiver i Statens legemiddelverk (SLV)

 

 

17:30-17:55: Tidlig tilgang – muligheter og utfordringer

Halfdan Sørbye, overlege ved Haukeland universitetssjukehus (HUS) og leder for Ekspertpanelet

Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

Hege Edvardsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI)

Odd Terje Brustugun, overlege ved Drammen sykehus

Daniel Heinrich, overlege ved Sykehuset Innlandet (SI) og leder for Norsk onkologisk forening (NOF)

 

17:55-18:00: Vel hjem!