Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
onsdag 8. september 2021

DM Arena Digital Hjerte/Post-ESC 2021

FAGSEMINAR ONSDAG 8. SEPTEMBER 2021, KL. 16.00-18.00

Når

8. september 2021 Kl. 16.00 - 18.00
Registrering fra 00.00

Hvor

Digitalt
www.dagensmedisin.no

Program

Følg møtet her:

Seminaret strømmes direkte fra studio i Oslo.

Meld deg på møtet for å motta link til videostrøm via epost. Du mottar denne én time før seminaret begynner. 

Om programmet:

European Society of Cardiology (ESC) holdes digitalt fra fredag 27. til mandag 30. august 2021. Ledende norske fagpersoner innen hjerte- og karmedisin følger kongressen.

På Dagens Medisins digitale møte onsdag 8. september, fra klokken 16.00 -18.00, oppsummerer fagpersonene viktige studier fra kongressen.

De vurderer nyheter om ny behandling og nye retningslinjer som legges frem.

Det blir faglige diskusjoner om – og hvordan – nye retningslinjer bør implementeres i norsk klinisk praksis.

 

16.00: Velkommen, ved Markus Moe, Dagens Medisin

 

16.05-16.25: FOREDRAG: Post ESC: Preventiv kardiologi og nye guidelinces

John Munkhaugen, utdanningskandidat ved OUS Ullevål og seniorforsker ved Drammen sykehus

 

16.25-16.55: FOREDRAG: Post ESC: Hjertesvikt og nye guidelines

Peder L. Myhre, lege ved hjertemedisinsk avdeling, Ahus, og postdoktor ved UiO

 

16.55-17.15: FOREDRAG: Norsk hjerteinfarktregister – ny modul for sekundærprofylakse

Jarle Jortveit, ph.d., spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og  seksjonsoverlege/forsker, Sørlandet sykehus

 

17.15-17.25: FOREDRAG: Hva betyr ESC for lipidbehandling i Norge?

Serena Tonstad, overlege ved seksjon for preventiv kardiologi, Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, OUS Aker

 

17.25-18.00: OPPSUMMERING & DEBATT: Hjerte- og karbehandling etter ESC 2021 & oppfølging fra fastlege og sykehus – ansvar og samhandling

Ole Christian Mjølstad, klinikksjef, St. Olavs hospital og leder i Norsk Cardiologisk selskap

Serena Tonstad, overlege ved seksjon for preventiv kardiologi, Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, OUS Aker

John Munkhaugen, utdanningskandidat ved OUS Ullevål og seniorforsker ved Drammen sykehus

Peder L. Myhre, lege ved hjertemedisinsk avdeling, Ahus, og postdoktor ved UiO

Jarle Jortveit, ph.d., spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og  seksjonsoverlege/forsker, Sørlandet sykehus

 

Sponsorer