Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Steinar Madsens blogg Publisert 2015-04-13

Vi trenger en «klok liste»

Hvilket legemiddel er det beste? Hvilket legemiddel bør jeg ha som førstevalg?

Det er spørsmål jeg stadig får av leger. På mange terapiområder er den medikamentelle behandlingen blitt svært uoversiktlig. Blant de mest uoversiktlige er diabetes og astma/KOLS. En kjapp opptelling viser at det finnes omkring 30 ulike legemidler og legemiddelkombinasjoner med over 20 forskjellige typer teknisk utstyr til behandling av astma/KOLS. Og som en stadig mer forvirret lege sa til meg: Alle legemiddelfirmaene hevder at akkurat deres produkt eller tekniske utstyr er det beste. Hva skal jeg tro på?

Det er ikke alltid lett å si hvilket legemiddel som er det beste. Men på noen områder har det gjennom forskning og erfaring utkrystallisert seg nokså klare førstevalg. Eksempelvis er atorvastatin er et godt førstevalg blant statinene. Det er rimelig, er effektivt og har bredt spenn i dosering. I de siste engelske retningslinjene for behandling av høyt kolesterol er atorvastatin første valg – ja nærmest eneste valg.

Mange behandlingsretningslinjer svikter på ett viktig punkt: Forenkling og standardisering. Det gis ofte råd om hvilke grupper av legemidler som er å foretrekke – men i mindre grad hvilke enkeltlegemidler som bør være førstevalg. Denne holdningen kan forsvares ut fra det synspunkt at det ikke foreligger direkte sammenlignende studier, og at det er «uakademisk» å gi noen anbefaling. Men da glemmes et viktig punkt: Forenkling er svært viktig for å oppnå god behandling og antagelig viktigere enn små effektnyanser mellom ulike legemidler i samme gruppe.

Jeg møter stadig pasienter i egen praksis som er fullstendig forvirret over den skiftende behandlingen de får. Mange ganger ser det ut som behandlingen blir skiftet fordi pasienten ikke får fullgod virkning av det første legemidlet. Noen leger synes for eksempel å sveve i den villfarelse at KOLS-medisiner gir en vesentlig bedring for pasientene. Det gjør de ikke, de er alle omtrent like gode - eller dårlige om man vil.

Går du inn på et sykehus i Stockholmsregionen finner du en liten bok som heter «Kloka listan för patienter» som kommer i ny utgave hvert år. Det er en kortfattet anbefaling av legemidler ved vanlige sykdommer. Det finns også en versjon av «Kloka listan» for leger. Resultatet er standardisering og forenkling av behandlingen.

Vi trenger som oftest bare en ACE-hemmer, en angiotensinreseptorblokker, ett diabetesmiddel, ett statin, ett KOLS-middel eller ett blodfortynnende legemiddel.

Tenk hvilken kvalitetshevning vi ville fått i behandlingen av de store pasientgruppene – som bare blir eldre og eldre og får flere og flere sykdommer. Og blir mer og mer forvirret av alle de legemidlene de bruker.

Kommentarer

 • Nils Taraldsen 14.04.2015 14.59.00

  Jeg har et spørsmål til dere i SLV. Du etterspør kunnskap om hvordan man kan finne fram til det mest egnede legemidlet, og konkluderer med at man trenger et kartotek over de representative legemidler som er på markedet idag, da alle hevder å ha den beste løsningen. Detter med at legemiddel industrien glorifiserer sine produkter er dessverre ikke noe nytt. Ta f.eks. Vioox skandalen som ble opprullet de senere årene. Dette skulle være et legemiddel som skulle ta over for Somadril, da Vioox ikke hadde disse alvorlige bivirkninger. Vel i dag vet vi at Vioox drepte 400 nordmenn, og undertegnede var en av de som opplevde alvorlige bivirkninger på denne medisinen. Man leste også nylig at SLV hadde stoppet 1200 legemidler, da det viste seg at disse medikamentene hadde blitt godkjent under feilaktig forskning. Nok en gang leste man at industrien var ute etter profitt, og ikke ute etter å lindre de sykdommer som disse preparatene skulle behandle. SÅ man kan faktisk si at enkelte innen legemiddel industrien er ute etter å skape kunder, og ikke behandle pasienter. Og da Steinar Madsen, har jeg et spørsmål til deg.Hvorfor tas ikke de siste ukonvensjonelle behandlingsformene i bruk? Jeg snakker da spesifikt om Cannabinoid medisn. Dette er jo et medisinsk tema som er godkjent i Eu, og man har både produkter ifra Gh Pharma(Sativex), Echo Pharmacueticals(Namisol) og produkter ifra Bedrocan(bedica,bediol, bedrocan, bedolitt og bedrobinol). Hvorfor får man ikke disse prep. i Norge?

 • Rette Feil 13.04.2015 14.36.00

  "Og blir mer og mer forvirret av alle de legemidlene de bruker". Ja, det er ikke usannsynlig at det er alle legemidlene som brukes over en lav sko i dette landet som skaper alle tiders farlige vrangforestillinger for enkelte der de beveger seg i fantasien.... Fra ilden og asken til alt sotet..... https://www.youtube.com/watch?v=uTnn0wID8TI ........ For mange forvirrede lever jo i dag i vår moderne pille trille tidsalder, der de eneste som tjener på dette er legemiddelindustrien, hvor resultatet i verste fall er pasienter som blir nyttige forsøkskanin idioter svevende helt oppe i galskapens sky, uten å si og forstå ett eneste kny..... i alt dette uansvarlige, etiske, medisinske og lege pillede, flyvende, journalførte, rotet..... https://www.youtube.com/watch?v=XRYGpQw9oXE

 • Terese 13.04.2015 14.25.00

  Trodde det var dette LIS arbeidet skulle jobbe for å unngå, billigste medisin på ellers likt nivå?

Steinar Madsen

Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk. Han er utdannet lege og har arbeidet ved Bærum sykehus og Rikshospitalet. Ved siden av Legemiddelverket har han deltidsstilling som privatpraktiserende spesialist i indremedisin og hjertesykdommer.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!