Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Petter Brelin


Petter Brelin

Petter Brelin er fastlege og leder for Norsk forening for allmennmedisin (NFA).
NFA er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening som arbeider for bedre organisering og kvalitet i norsk primærhelsetjeneste.Brelin er også nestleder i styret i Sykehuset Østfold.

Våre bloggere