Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Per T. Lunds blogg Publisert 2021-06-28

Høie må stille de riktige spørsmålene

Samfunnet har vært gjennom en enorm utvikling siden slutten av 90-tallet. Velferdsutviklingen har fortsatt, og det er gjort store medisinske fremskritt. Teknologien har gjort store sprang.

Denne utviklingen gjelder selvsagt også apoteksektoren. Selv om et apotek fortsatt er et apotek, er det ikke mye som minner om 90-tallet i dagens apotek. Antall apotek er nesten tredoblet og det er mange flere ansatte. Det har vokst frem store kjeder, rene nettapotek har etablert seg og vareutvalg og servicetilbud er større. Det er utviklet nye og innovative tjenester, og apotekfarmasøytene har en viktigere rolle.

Første gang på 25 år
Dette er bakteppet når regjeringen har bestemt seg for å nedsette et offentlig utvalg som skal utrede apotekenes rolle og rammevilkår for fremtiden, for første gang på nesten 25 år.

Dette er en utredning å glede seg til. Nå skal viktige premisser for apoteksektoren legges for langt inn på 2040-tallet. Dette er en veldig god mulighet til å trekke opp linjer for hvor samfunnet ønsker at apotekene skal bevege seg de neste par ti-årene. Hvordan kan helsepersonellet og ressursene i apotek bidra til å løse de formidable utfordringene helsesektoren står foran i den samme tidsperioden?

Premissene som helseminister Høie har lagt, er at utvalget skal utrede apotekenes rolle og rammebetingelser, også sett i lys av den teknologiske utviklingen.

Hvilken rolle skal apotekene ha?
En utredning om rolle er løfterikt, slik jeg ser det. Her kan apotekenes rolle som tjenesteyter i helsetjenesten utforskes og utpensles. Hvordan kan apotekene brukes mer effektivt innenfor sitt kjerneområde – riktig legemiddelbruk? Det brukes titalls milliarder på å forsyne det norske folk med legemidler, som selvsagt er vel og bra. Men det brukes sørgelig lite ressurser på å sikre at de samme legemidlene faktisk gir ønsket behandlingsresultat.

Vi har vært opptatt av rollen som vaksinatør den siste tiden, og dette er for meg et åpenbart område der apotekene kan få en større og viktigere rolle, innenfor en helsetjeneste der kapasiteten andre steder er på bristepunktet. Men utvalget må se lenger enn dette. Hvordan kan apotekene, som er det oftest brukte kontaktpunktet mellom innbygger og helsetjeneste, best mulig bidra til å hjelpe kommunene i folkehelsearbeidet? Hvordan bør og kan nye teknologiske løsninger sammen med apotekene bidra til at pasientene klarer seg mest og best mulig utenfor institusjoner om fem – ti – femten år? Og hvor trengs det fortsatt en «human touch» for å lykkes?

Hvordan stimulere til at vi fyller rollen?
Apotekene er i veldig stor grad prisgitt de rammebetingelsene Stortinget fastsetter for oss. Slik har det vært, og slik vil det fortsatt være. Det gjelder både reguleringen av bransjen, og ikke minst de økonomiske betingelsene vi lever under. Omtrent to tredjedeler av apotekenes omsetning kommer fra varer der staten setter prisen. Det vil være et viktig premiss for utredningen.

Hvordan kan vi sikre et inntektsgrunnlag som stimulerer til at apotekene tar den rollen Norge er tjent med? Vil vi ha bedre rådgivning og flere tjenester i apotekene som gagner folks helse, så må det lønne seg å drive med dette. Og hvis vi vil ha apotek tilgjengelig over hele landet, der folk bor, så må det være lønnsomt å drive over hele landet.

Listen over spørsmål jeg kunne ønske meg utredet er lang, og mye lenger enn dette. I første omgang får vi se hvilket mandat helseministeren gir utvalget. Så tar vi det videre derfra.

Jeg gleder meg til arbeidet, og er veldig spent på resultatet som kommer om et drøyt år.  

Kommentarer

 • Trond Kristoffersen 17.07.2021 08.34.11

  Uføretrygdet

  Ismael på Grønland er ytterst smittebærende og har begått seksuelle overgrep mot Kristian Kristoffersen 25049632560

 • Trond Kristoffersen 16.07.2021 15.36.56

  Uføretrygdet

  Jeg tror dødsstraff er eneste løsningen for å få slutt på seksuelle overgrep mot psykisk utviklingshemmede

 • Trond Kristoffersen 16.07.2021 13.23.11

  Uføretrygdet

  Jeg tror at for å bli kvitt corona maå muslimen bli borte, asiater og negre

 • Trond Kristoffersen 16.07.2021 12.39.45

  Uføretrygdet

  Yoga er sikkert bra for mange

 • Trond Kristoffersen 16.07.2021 12.38.57

  Uføretrygdet

  Tror akupunktur har en viss positiv virkning, men kanskje bare kortvarig

 • Trond Kristoffersen 16.07.2021 11.55.51

  Uføretrygdet

  Er minimal brain dysfunction en konsekvens av mangel på oksygen? Jeg tror det

 • Trond Kristoffersen 16.07.2021 10.56.15

  Uføretrygdet

  Baharel Letnes er smittebærende

 • Trond Kristoffersen 15.07.2021 19.55.16

  Uføretrygdet

  Jeg er overbevist om at David Alaba er smittebærer

 • Trond Kristoffersen 15.07.2021 19.11.04

  Uføretrygdet

  Jeg er overbevist om at Isak Kristoffersen er ytterst smittsom

 • Trond Kristoffersen 15.07.2021 19.01.57

  Uføretrygdet

  Jeg antar at Elisabeth Carew er ytterst smittsom

 • Trond Kristoffersen 15.07.2021 18.56.32

  Uføretrygdet

  Jeg er overbevist om at Florence på Grorud dps er ytterst smittsom

 • Trond Kristoffersen 15.07.2021 18.54.32

  Uføretrygdet

  Jeg er overbevist om at Mullah Krekar er smittsom

 • Trond Kristoffersen 15.07.2021 18.51.53

  Uføretrygdet

  Jeg er overbevist om at Pål Obrestad er ytterst smittsom

 • Trond Kristoffersen 15.07.2021 18.15.30

  Uføretrygdet

  Abid Raja har antakelig vært smittsom på Bjølsen skole

 • Trond Kristoffersen 15.07.2021 17.55.09

  Uføretrygdet

  Likte ikke en muslim på Ahus

 • Trond Kristoffersen 15.07.2021 16.57.32

  Uføretrygdet

  Liker ikke en lege fra Balkan som jobbet på Asp ved Skedsmolorset

 • Trond Kristoffersen 14.07.2021 11.41.45

  Uføretrygdet

  Tror mest sannsynlig litium har skadelige bivirkninger

 • Trond Kristoffersen 14.07.2021 11.36.35

  Uføretrygdet

  Tror ikke Truxal er sunt

 • Trond Kristoffersen 12.07.2021 19.41.34

  Uføretrygdet

  Jeg tror psykiater Sverre Lie er en drittsekk

 • Trond Kristoffersen 12.07.2021 15.13.38

  Uføretrygdet

  Jeg tror lege Joachim Winkes har hjerneskade

 • Trond Kristoffersen 12.07.2021 15.03.46

  Uføretrygdet

  Jeg tror psykiater Johan Bent Bratholm mest sannsynlig er en drittsekk

 • Trond Kristoffersen 12.07.2021 14.31.12

  Uføretrygdet

  Jeg syns lege Grønbech er en drittsekk

 • Trond Kristoffersen 12.07.2021 13.49.09

  Uføretrygdet

  Lege Marek K. har antakelig hjerneskade og har trolig myrdet

 • Trond Kristoffersen 12.07.2021 13.45.10

  Uføretrygdet

  Lege Abed Nagem har antakelig hjerneskade

 • Trond Kristoffersen 12.07.2021 13.42.59

  Uføretrygdet

  Nei, Pål Hartvig tvang meg ikke til å forsøke zyprexa, men han tvang meg til å ta psykofarmaka Pål Hartvig hadde mest sannsynlig hjerneskade på det tidspunktet

 • Trond Kristoffersen 12.07.2021 13.40.05

  Uføretrygdet

  Husker en lege eller psykiater som heter Pål Hartvig ingen gode erfaringer med ham. Tvang meg til å prøve zyprexa men hadde Pål Hartvig på det tidspunktet hjerneskade?

 • Trond Kristoffersen 12.07.2021 13.27.48

  Uføretrygdet

  Tror ikke leponex er sunt for helsa heller

 • Trond Kristoffersen 12.07.2021 07.43.27

  Uføretrygdet

  Helsekostprodukter kan være nyttige

 • Trond Kristoffersen 11.07.2021 18.57.31

  Uføretrygdet

  Fluxanol er antakelig en dårlig medisin

 • Trond Kristoffersen 11.07.2021 17.47.00

  Uføretrygdet

  Psykofarmaka har ofte farlige bivirkninger

 • Trond Kristoffersen 10.07.2021 19.07.45

  Uføretrygdet

  Camilla Stoltenberg er et rotehue tror jeg bør skiftes ut

 • Trond Kristoffersen 07.07.2021 21.10.32

  Uføretrygdet

  Psykofarmaka er etter min mening i grunn ikke sunt. Mindre psykofarmaka bør selges i norske apoteker og ønsker meg mindre utdeling av nevroleptika på norske sykehus

Per T. Lund

Per T. Lund har vært administrerende direktør i Apotekforeningen siden 2011. Han kom da fra stillingen som adm. dir. i Sykehusapotekene HF. Lund er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!