Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Mina Gerhardsens blogg Publisert 2020-12-03

Tilbake til start

Ved å akseptere forslag om store avgiftskutt har helseminister Bent Høie gitt fra seg noen av de viktigste virkemidlene vi har for å få folk til å gjøre gode helsevalg. Dette er en tung uke for folkehelsen vår, der vi på viktige områder er sendt tilbake til start.

Vi var forberedt på at det kunne komme endringer i avgiftspolitikken, men det sluttresultatet som ble presentert  da regjeringen og Frp var ferdigforhandlet, hadde vi ikke sett oss. De store kuttene i alkoholavgifter og på snus, og total nulling av sukkeravgiften var utenfor det vi hadde trodd kunne skje.

Nesten 90 prosent av sykdomsbyrden i Norge er knyttet til ikke-smittsomme sykdommer som påvirkes av levevaner. Midt i en gryende helsekrise og en pandemi der nettopp disse sykdommene gjør folk mer sårbare for farlig forløp ved covid-19, velger regjeringen å bli med på forslag som gjør de mest skadelige og usunne varene billigere. Det er knapt til å forstå.

Dypt skuffet
Vi er mange helseorganisasjoner som er dypt skuffet nå. Selv om Frp har vært klare i sine ønsker, hadde vi håpet at regjeringen satte helsen vår først og sto imot ønsket om billigere sukker og alkohol. Dette er varer som gir store bidrag til dårlig helse, sykdom og for tidlig død i Norge.

Regjeringen har varslet at det skal komme en alkoholstrategi som har som mål å redusere forbruket, det skal komme en ny NCD-strategi for å redusere omfanget av ikke-smittsomme sykdommer og de vil samarbeide med matvarebransjen om mindre sukker i matvarene. Men med denne budsjettenigheten saboterer de sin egen politikk og muligheter til å lykkes med å bedre helsen vår.

Gitt bort det beste
I 2020 har mange voksne i Norge enten overvekt eller fedme. Dette gjelder 75 prosent menn og 60 prosent kvinner, ifølge Folkehelseinstituttet. Vi har mer overvekt og fedme enn de andre nordiske landene. Det gir økt helserisiko i seg selv, og kan føre til andre sykdommer, som hjerte-kar-sykdom eller diabetes.

For ikke mange uker siden kom ekspertrapporten Sunnere matomgivelser i Norge. Den peker på differensierte matomgivelser som det viktigste virkemiddelet for å bidra til gode helsevalg. Her er forskningen klar på at avgifter som gjør det sunne billigere og det usunne dyrere noe av det viktigste for å påvirke folk til sunne valg.

Nå mister vi et av de mest effektive virkemidlene vi har. Høie lover å lete etter tiltak som kan veie opp for at de ble med på dette, men har altså gitt fra seg det beste de hadde. Ingen informasjonskampanjer kan veie opp for dette. Dette forliket er svært dårlig nytt og gir grunn til bekymring.

Folk vil ha avgifter
Det er å undervurdere folk å tro at alle ønsker seg billigere, usunne varer. En undersøkelse YouGov har gjennomført for Nasjonalforeningen for folkehelsen viser at hele 8 av 10 støtter smarte avgifter som gjør det sunne billigere.

Siden debatten om avgifter startet i sommer, har argumentet vært å få bukt med grensehandel. Om målet er å bekjempe grensehandel, kunne de kuttet kvotene. De fleste handleturene våre går ikke til Sverige, men til nærbutikken. Med denne løsningen vil vi ha mange flere usunne turer i butikken, noe som rammer helsen vår.

Nå er vi tilbake til start på mange vis. Dette er en tung uke for folkehelsen.

 

Kommentarer

Mina Gerhardsen

Mina Gerhardsen er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Organisasjonen jobber for å bekjempe demens og hjerte-og karsykdom gjennom arbeid for aktivitet, påvirkning og innsamling til forskning. Gerhardsen er utdannet samfunnsgeograf og pedagog og har bakgrunn fra media, politikk og frivillig sektor. 

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!