Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Kari Solliens blogg Publisert 2016-08-17

Spekter-oppgjøret sett fra en allmennlege

Ensidig styring fra arbeidsgiversiden er ikke løsning på utfordringene vi har i sykehusene.

 

I sommer har det gått en debatt mellom tillitsvalgte ved mitt lokalsykehus og arbeidsgiverforeningen. Den har jeg kunnet følge i lokalavisen hjemme på Gjøvik. For meg som fastlege og pasientene mine er det avgjørende viktig å ha et godt lokalsykehus å samarbeide med.

"Sykehusene kan ikke forholde seg til hypoteser og påstander. Sykehusene må innenfor de rammer og fullmakter lovgiver og Stortinget har gitt, planlegge og organisere driften på den måten man mener gir mest effektiv og best pasientbehandling. Hvis det innebærer å planlegge og organisere legenes arbeidstid og fritid på annen måte enn tidligere, har sykehusene anledning til det", skriver Anne Kari Bratten i Oppland Arbeiderblad 10. august.

Hun skriver ingenting om at legene arbeider langt mer enn de rammene lovgiver har gitt i arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML). I dagens tariffavtale er det gjort unntak for begrensningene i AML. Et slik unntak er selvfølgelig ikke gjort uten betingelser.

Leger er mer opptatt av å gjøre en god og grundig jobb enn å telle timer til arbeidsdagens slutt, men også for sykehusleger går det en grense. Denne grensen er viktig for oss som skal samarbeide med dem, men også for pasientene som skal behandles i sykehusene. Vi trenger leger som er våkne. Vi trenger leger som er faglig oppdaterte. Vi trenger leger som tør å si fra om feil og bekymringer. Vi trenger at disse legene har rammer rundt seg som gjør at de kan utføre jobben sin best mulig.

De tillitsvalgtes bekymringer for konsekvensene av arbeidsgivers tolkning av tariffavtalen, kalles skrekkscenarier, hypoteser og påstander av Bratten. Brattens utsagn illustrerer at Spekter ikke tar de tillitsvalgtes bekymringer på alvor. I stedet for å gå inn i reelle diskusjoner om situasjonen, lukkes døren for videre dialog om felles løsninger.  

Jeg forstår godt at sykehuskollegaene er bekymret for potensialet som ligger i en endret praktisering av dagens tariffavtale.

I Norge har vi lang og god tradisjon for at partene i arbeidslivet finner løsninger sammen. Et fortsatt godt samarbeid er en forutsetning for å utvikle den moderne velferdsstaten og det gode og effektive arbeidslivet. Jeg er naturligvis enig i at sykehusene skal oppfylle pasient og brukerrettighetene. For å få til det må sykehusene være gode arbeidsplasser som får arbeidstakerne til å yte maksimalt og bidra til forbedring av driften. Ensidig styring fra arbeidsgiversiden fremmer ikke innovasjon og nytenking.

Kommentarer

 • Håkon 21.08.2016 14.18.03

  Kan like god legge ned kommentar feltene i dagens medesin Medesinsk pesonal med få unntak gidder ikke og være med på diskusjonene her alikevel. At Kari Sollien tar brye med og skrive blogg til noen som er så uengasjert er meir en eg kan forstå. Det er en viktig sak hun her tar opp og derfor er meget rart at det er så lite engasjemang blant leger og andre medesinske personel.

 • Ikke lege 17.08.2016 16.12.53

  Snakket med en lege for noen år siden enaste han var opptatt av var karrieren sin selv om kollegaen fekk så det holdt med ledelsen ,og det verste er at han er ikke aleine. Legene må slutte med og sende en i skuddlinjen og dei andre forholder seg i ro Lær av de hotellstreikende der var det i hvertfall samhold

 • lege 17.08.2016 13.33.25

  Deretter kommer spørsmålet; Hva gjør legeforeningen om den ene parten i arbeidslivet, dvs Specter, ikke lenger ønsker godt samarbeide, men kjører solo-løp? Sannsynlig svar er; ingenting?

Kari Sollien

Kari Sollien er spesialist i allmennmedisin. Sollien har tidligere jobbet som fastlege i Østre Toten kommune og som legevaktsoverlege. Hun er nå leder av Akademikerne og er sentralstyremedlem i Legeforeningen.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!