Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Irene Hopes blogg Publisert 2017-09-05

Pasientsikkerhet på apotek

Legeforeningen utrykker frykt for pasientsikkerheten i sak nylig publisert av Dagens Medisin. For oss som jobber i apotek ser det ut som om Legeforeningen har misforstått noe vesentlig og det er ingen grunn til frykt.

Årsaken til at Legeforeningen rykker ut med en advarsel, er forslaget fra regjeringen om farmasøytutlevering, som av Statens legemiddelverk er foreslått som et «risikominimeringstiltak». Legeforeningen mener ordningen kan svekke pasientsikkerheten, der legemiddelindustrien presser igjennom reseptfritak på en rekke medisiner for å berike seg selv.

Farmasiforbundet mener denne frykten er ubegrunnet. Som kjent selges det allerede en rekke medikamenter i apotek som er fritatt for resept, dette etter nøye vurderinger av Legemiddelverket. På den annen side vil et stort antall medikamenter for all fremtid være reseptbelagt. Andre legemidler kan etter nye vurderinger, enten bli fritatt for resept, eller medikamenter som tidligere har vært fritatt kan bli reseptbelagt. Dette er avgjørelser som i all hovedsak tas av Legemiddelverket, ikke av apotekene eller ansatte i apotek.

Fastsettelse av reseptstatus foretas av Legemiddeltilsynet, etter blant annet retningslinjer hjemlet i «Forskrift om legemidler». Det er derfor ikke slik at legemiddelindustrien kan kjøpe seg fritak, og dermed slippe å få sine produkter reseptbelagt.

Ansatte i apotek har stor kompetanse på legemiddelbruk og har allerede et ansvar for å vurdere kombinasjonen av ulike medikamenter som utleveres til den enkelte pasient. Det er derfor ikke slik, leder Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin (NFA), hevder at det fra apotekets side ikke tas hensyn til «hele listen over pasientens legemidler». Tvert imot går forslaget fra Legemiddelverk ut på at apotekansatte skal gi pasientene veiledning og informasjon om medikamentene.

Brelin sier videre at han frykter feilbehandling av pasientene fra apotekenes side. Vi som jobber i apotek behandler legemidler, ikke pasienter. Pasientbehandling vil, og skal fortsatt være legenes ansvar. Denne type argumentasjon fra Brelin og Legeforeningen er, slik Farmasiforbundet ser det, en avsporing og total misforståelse av de faktiske forhold.


Irene Hope
Leder i Farmasiforbundet

Kommentarer

 • lege 07.09.2017 09.31.06

  "Vi som jobber i apotek behandler legemidler, ikke pasienter"... Mon tro om det likevel kan være en viss sammenheng?

 • Assistentlege Indremedisin 05.09.2017 19.51.43

  La oss være fullstendig klare her. I Norge så tillater man salg av vedkløyvere, og disse leverer arbeid (avkappde fingre) til replantasjonsteamet ved Rikshospitalet annenhver uke. De fleste medikamenter som selges, har overhodet ingenting av narkoman-potensiale, og blodtrykksmedisin doseres etter standarddosering i felleskatalogen, som ikke krever hverken matematisk kunnskap eller legeutdannelse for å følge. Grunnen til at Brelin ønsker at flest mulig medisiner skal være reseptbelagte, er at det er slik fastleger tjener penger. Det er ren kynisme.

Irene Hope

Irene Hope er utdannet apotektekniker og er leder av Farmasiforbundet der ca 90 prosent av alle yrkesaktive apotekteknikere er medlem. Forbundet er en yrkesorganisasjon i Parat og jobber aktivt for å opprettholde apoteket som en sterk faglig enhet.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!