Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Irene Hopes blogg Publisert 2016-06-22

Vern dine barn mot medisinrester som flyter rundt

Helse- og omsorgsdepartementet gjennomførte tidligere i år en kampanje for å få folk til å levere medisinrester på apotekene. En relativ stor del av befolkningen registrerte kampanjen (23 prosent), men problemet er i aller høyeste grad fortsatt tilstede.

Før vi starter ferien vil jeg oppfordre alle som leser dette til selv å rydde i medisinskapet. Gjør du det og i tillegg sender oppfordringen videre til venner og bekjente kan det være med på å hindre at et barn skades av medisin som flyter rundt. Bare i 2015 mottok Giftinformasjonen 7300 henvendelser om uheldig eksponering av medisiner, forveksling og feildosering. 3182 av henvendelsene gjaldt uhell der barn får i seg medisiner de har funnet hjemme.

En Opinion-undersøkelse viser at kun 48 prosent returnerer medisiner de ikke lenger bruker til apoteket. 16 prosent tar vare på slike medisiner, og hele 36 prosent kvitter seg med dem på uønsket måte, som for eksempel i søpla (20 prosent) eller i toalettet (3 prosent). Det største problemet er at det ifølge undersøkelsen er hele 40 prosent som sjelden eller aldri rydder i medisinene sine.

Kampanjen til Helse- og omsorgsdepartementet var bra, men den har ikke løst problemet. Vi trenger flere slike aktiviteter fra myndighetenes side, samtidig kan vi ikke laste offentlige myndigheter for at vi ikke klarer å holde orden på egne medisiner – hverken de som har gått ut på dato, eller de vi nettopp har kjøpt inn. Min oppfordring er å sjekke hvordan du selv håndterer dette og at du samtidig på en vennlig måte gjør familie og venner oppmerksomme på det samme.

God sommer fra meg og Farmasiforbundet.

Kommentarer

Irene Hope

Irene Hope er utdannet apotektekniker og er leder av Farmasiforbundet der ca 90 prosent av alle yrkesaktive apotekteknikere er medlem. Forbundet er en yrkesorganisasjon i Parat og jobber aktivt for å opprettholde apoteket som en sterk faglig enhet.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!