Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Irene Hopes blogg Publisert 2015-12-16

Nettapotek utfordrer apotekbransjen

Myndighetene vil tidlig i 2016 åpne for at norske nettapotek skal kunne distribuere reseptbelagte legemidler. Farmasiforbundet er ikke negative til nettapotek, men vi er opptatt av pasientsikkerheten knyttet til denne distribusjonsformen.

 

Vi er bekymret for at innføringen av nettapotek er for dårlig utredet og uklarheten knyttet til hvem som har ansvaret for informasjon til pasienter og kunder som skal sikre trygg og sikker legemiddelhåndtering. Farmasiforbundet etterlyser også en bredere diskusjon om hvordan nettapotek bør reguleres.

 

Det er grunn til å tro at de tradisjonelle strukturene i vår bransje vil endres dramatisk når nye aktører etablerer seg for å hente maksimal profitt ut fra noe som frem til i dag har bestått av noen få kjeder godt forankret i gamle, trygge og sikre tradisjoner.

 

Et godt eksempel på dette er nettspesialisten Komplett som allerede omsetter for nærmere seks milliarder kroner og selger IT-utstyr, banktjenester og babyutstyr. Nå har de startet nettapotek med en målsetting om å bli størst på norsk apotekdrift. Med åtte ansatte og 8,3 millioner i aksjekapital allerede før de har kommet ordentlig i gang, er det grunn til å tro at de mener alvor.

 

Det er grunn til å tro at også de etablerte kjedene, i tillegg til et utall nye aktører, vil satse stort på nettapotek. Spørsmålet vi i Farmasiforbundet stiller oss er om apotek-kvaliteten blir tilstrekkelig ivaretatt – får pasienter og kunder riktig veiledning og informasjon, og hvordan vil myndighetene klare å holde kontroll?

 

Det er krav om å ha et fysisk apotek for å starte nettapotek, i tillegg til at nettapoteket må registreres av Legemiddelverket per e-post. Ti apotek er så langt ført opp på denne listen. Noen beskrivelse av konsesjonskrav knyttet til faglig ekspertise utover at apotekeren minst må ha en halv stilling i bedriften, er det vanskelig å finne i dagens lovverk. I fysiske apotek regulerer dette seg selv, men er det slik at fagekspertisen kan automatiseres bort når apotekene blir digitale?

 

Farmasiforbundet mener ansatte i apotek bør bestå av farmasøyter og apotekteknikere uavhengig av om pasienten og kunden oppsøker et fysisk eller et nettbasert apotek. Vi tror ikke behovet for trygghet endres når folk flest handler legemidlene sine på nett, tvert imot tror vi behovet for trygghet og informasjon vil øke.

Kommentarer

Irene Hope

Irene Hope er utdannet apotektekniker og er leder av Farmasiforbundet der ca 90 prosent av alle yrkesaktive apotekteknikere er medlem. Forbundet er en yrkesorganisasjon i Parat og jobber aktivt for å opprettholde apoteket som en sterk faglig enhet.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!