Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Irene Hopes blogg Publisert 2015-08-06

Retorikk, fakta og paracetamol

Jeg registrerer at fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen velger å mistenkeliggjøre mitt innlegg om paracetamol i form av et retorisk grep der han mener Farmasiforbundet (og Apotekforeningen) ønsker monopol på salg av legemidler.

Madsen har rett i at vi taler apotekenes sak, samtidig går jeg ut i fra at Madsen ikke mener vi som jobber i apotek skal ekskluderes fra en faglig debatt om skadevirkningene ved paracetamolbruk og manglende forskning og statistikk knyttet til dette temaet? Når Madsen spør om det er farlig å kjøpe paracetamol på apotek er dette et forsøk på å avspore debatten. Selvfølgelig er feil bruk og misbruk skadelig helt uavhengig av hvor preparatet er solgt.

Det som er alvorlig er at Legemiddelverket og Madsen gjentatte ganger benytter argumentet om at det ikke finnes dokumentasjon i Norge på økt forgiftning og feilbruk av paracetamol til sin fordel. Fakta er at det ikke uføres systematiske undersøkelser i Norge på dette feltet, derfor vet vi ikke om omfanget av forgiftninger og dødsfall her i landet som skyldes paracetamol. Henvendelsene til Giftinformasjonen om paracetamol har økt kraftig og inntil fakta foreligger er det ingen grunn til å tro at situasjonen er bedre i Norge sammenlignet med Sverige. Svenskene registrerte i 2013 hele 1558 tilfeller av paracetamolforgiftninger, noe som er en økning på cirka 40 prosent siden 2009.

Et annet problem med Madsens innlegg er den forakt han utrykker for forskere når han skriver «At det finnes forskere som er bekymret er ingen overraskelse. Bekymringer er det enkleste av alt fordi det er fullstendig uforpliktende». I denne aktuelle saken har bladet til Farmasiforbundet (Farmasiliv) snakket med de fremste norske forskere på dette området og gjennomgående uttrykker samtlige en bekymring knyttet til feilbruk, forgiftninger og bivirkninger. Legemiddelverket med Madsen i forsetet ser imidlertid ut til å fornekte all forskning og bekymring knyttet til paracetamol.

Min oppfordring til Madsen og Legemiddelverket er å ta utfordringene med paracetamol på alvor og gjennom dette bidra til å fremskaffe mer fakta og ytterligere forskning. Gjennom et bedre faktagrunnlag kan vi diskutere hva som skal til for å fremme sikrere bruk og distribusjon av denne type legemidler også i Norge.

Les mitt første blogginnlegg om saken fra onsdag 5. august

 

Artikkelen i Farmasiliv nummer 3-2015, kan leses på side 20 – 24.

 

Artikkelen i Farmasiliv nummer 2-2015, kan leses på side 20 – 23.

 

Kommentarer

Irene Hope

Irene Hope er utdannet apotektekniker og er leder av Farmasiforbundet der ca 90 prosent av alle yrkesaktive apotekteknikere er medlem. Forbundet er en yrkesorganisasjon i Parat og jobber aktivt for å opprettholde apoteket som en sterk faglig enhet.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!