Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Irene Hopes blogg Publisert 2015-08-04

Legemiddelverket på villspor

Det finnes ingen reell statistikk for hvor mange forgiftninger som skyldes paracetamol. En rekke forskere roper varsko, men Legemiddelverket mener det ikke gir grunnlag for verken bekymring eller å trekke Paracet tilbake fra butikkhyllene.

Fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen avviser forskningsresultater som påviser en rekke skadelige påvirkninger av paracetamol og han benekter økt antall forgiftninger i Norge som følge av paracetamolbruk.

Les svaret til Steinar Madsen på hans DM-blogg: «Paracetamol og monopol»

Paracet kan gi varige leverskader

Bladet Farmasiliv tar opp problemet i en bredt anlagt sak der jeg som leder av Farmasiforbundet oppfordrer Madsen og ledelsen i Legemiddelverket til på nytt å vurdere sitt syn på saken. Våre undersøkelser avdekker at henvendelsene til Giftinformasjonen om paracetamol har økt kraftig både i Sverige og Norge. Mens svenskene fjerner pillene fra butikkhyllene 1. november applauderer norske myndigheter fortsatt salg gjennom dagligvare og kiosker.

Ett brett med paracetamol kan være nok til å gi alvorlige leverskader, skader som ikke er reversible. I tillegg viser forskningen til Siv Skarstein at ti prosent av norsk ungdom bruker Paracet daglig og hele 25 prosent bruker det daglig eller ukentlig.

Professor Elin Olaug Rosvold ved Universitetet i Oslo er bekymret for det store forbruket av paracetamol blant mange unge. Til Farmasiliv sier hun at skader på leveren som følge av paracetamolbruk i alvorlige tilfeller føre til død eller behov for levertransplantasjon.

– Motgift mot overdose må gis innen åtte timer om man skal unngå skade, sier Rosvold til bladet.

Ukontrollert salg og forbruk

På lik linje med meg og Farmasiforbundet er Rosvold også bekymret for den økende bruken av ibuprofen. Salg av smertestillende i butikk og kiosker fører til at mange ser på ibuprofen som ufarlig og bruker for mye over for lang tid. Ansatte i apotek har fagkunnskap og kan gi råd til brukerne om at ibuprofen ikke må brukes i kombinasjon med andre spesifikke medisiner, en informasjon vi kan gå ut i fra brukere ikke vil få i dagligvare eller kioskutsalg.

Selv om det reseptfrie salget av paracetamol ikke har hatt noen økning har det reseptbelagte forbruket firedoblet seg fra 2003 til i dag. Det reseptpliktige salget har økt formidabelt og tallene viser en økning fra 10 til 38 millioner dagdoser i det aktuelle tidsrommet. Vi tror flere nå går til legen og får resept, mens unge, nye brukere kommer til og kjøper reseptfritt på butikken. En teori som også støttes av Apotekforeningen.

Etterlyser ansvarlige helsemyndigheter

Jeg mener Madsen og Legemiddelverket må ta problemet på alvor og bidra til mer forskning knyttet til misbruk av smertestillende midler. Her i landet virker det som om myndighetene ikke ønsker å bidra til å fremskaffe fakta på dette området. Det er også mangelfull forskning i Sverige, men tall fra det svenske Läkemedelsverket viser 40 prosent økning av paracetamolforgiftninger fra 2009 til 2013 – dessverre kan det være grunn til å tro at tallene her i landet ikke avviker vesentlig fra Sverige.

Artikkelen i Farmasiliv nummer 3-2015, kan leses på side 20 – 24.

Kommentarer

 • Lege 10.08.2015 12.58.01

  Vi må ikke glemme at Madsen har sin egen agenda med sin konsulentvirksomhet hvor industrien hans jobb hos SLV er å regulere, også er hans kunder. Madsen snakker med to tunger, og bør granskes. Allerede som avd.lege tjente han halvannen million kroner, ca.3 ganger mer enn hva en statsansatt lege har i årsinntekt. Start med lønnen og begynn å nøste opp, så faller det nok mange lik ut av Madsens skap. Lykke til.

Irene Hope

Irene Hope er utdannet apotektekniker og er leder av Farmasiforbundet der ca 90 prosent av alle yrkesaktive apotekteknikere er medlem. Forbundet er en yrkesorganisasjon i Parat og jobber aktivt for å opprettholde apoteket som en sterk faglig enhet.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!