Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Ingvild Kjerkols blogg Publisert 2018-11-09

To strakstiltak for å løse fastlegekrisen

Arbeiderpartiet kan ikke sitte og se på at fastlegeordningen går i oppløsning

Fastlegeordningen er i krise. Halvparten av landets kommuner sliter med rekrutteringen. 1 av 3 fastleger er over 55 år, og det kommer ikke nok unge leger til ordningen. Våren 2018 vurderte to tredeler av legene å slutte på grunn av arbeidspress.

Helseminister Høie brukte lang tid på å erkjenne at fastlegeordningen ikke er i orden. Arbeiderpartiet foreslo for over et år siden i Stortinget at regjeringen måtte lage en plan for å sikre rekruttering av leger. Høyre, Frp og Venstre stemte mot. Høie ble til slutt presset av til å gjøre en evaluering av ordningen. Men denne kommer først høsten 2019.

Øyeblikkelig hjelp

Det er behov for øyeblikkelige politiske løsninger. Når ordningen vakler må vi ha gode politiske tiltak, både på kort og lang sikt. På lang sikt må vi få ned normtallet, slik at leger får bedre tid til pasienter, og vi må se på hvordan finansieringssystemet er skrudd sammen. På kort sikt kan vi gjøre noe for å løse krisen allerede i årets budsjett. Dessverre har la helseminister Høie inn få tiltak i budsjettforslaget Stortinget fikk i oktober.

Krav til spesialisering

Fra og med 1. mars 2017 måtte leger ansatt i, eller i fastlegeavtale med kommunen, være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering. Krav til spesialisering er bra, fastlegene har stadig mer komplekse oppgaver knyttet til multisyke hjemmeboende pasienter og oppfølging av pasienter som tidlig skrives ut fra sykehusene.

Men kravene har også bidratt til at kommunene må kunne sørge for at nyansatte leger kan være i spesialisering. Det er her vi kan gi en hjelpende hånd i statsbudsjettet.

Unge legers valg

Vi er avhengig av at en ung nyutdannet lege ønsker å bli fastlege. Men veien dit er lang. Først må hun få turnus, og her er det for få plasser. I siste søknadsrunde fikk kun 36 prosent av søkerne en turnusstilling (LIS1-stilling). Med den kommende legemangelen i bakhodet er det rart at regjeringen ikke har bestemt seg for å øke antallet stillinger. Derfor foreslår Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett 100 flere turnusstillinger enn regjeringens forslag.

Etter turnus skal den nyutdannede spesialisere seg i allmennmedisin i en kommune. Skal hun kjøpe fastlegehjemmel fra en eksisterende lege kan det koste flere hundre tusen kroner, opp mot en million. Skal hun begynne med en tom liste har hun usikker inntekt i lang tid, samtidig som hun er i den sårbare etableringsfasen der huslån og studielån tynger som mest. Er det rart at unge leger vegrer seg for å ta steget inn i fastlegeordningen?

Innovasjon i kommunene

Flere kommuner har utforsket kloke løsninger selv, for å få inn flere allmennleger i spesialisering (Alis). I Bergen har man utviklet Alis-Vest, for å komme utfordringene i møte. De gir unge leger fast ansettelser i utdanningsstillinger i allmennmedisin i 12 utvalgte kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane. Erfaringene så langt viser at legene er fornøyde med ordningen. De har trygghet i stillingene og må ikke låne til pipa for å kunne prøve ut fastlegelivet.

I Bodø har man utviklet Alis-Nord, der man lar det være åpent om legene er næringsdrivende eller ansatt, men også der skal unge nyutdannede leger få komme inn i utdanningsstillinger, med tid til faglig utvikling og et fastlagt løp frem mot å bli spesialist i allmennmedisin. Både Bergen og Bodø viser oss at kommunene er villige til å prøve ut nye ting for å løse fastlegekrisen, så la oss gi dem en håndsrekning.

400 nye spesialister i allmennmedisin

Arbeiderpartiet foreslår derfor at vi i budsjettet for 2019 må sørge for at kommunene kan knytte til seg 400 allmennleger i spesialisering (ALIS-stillinger). Disse kan enten være fast ansatt i kommunen, slikt de har gjort det i Alis-Vest, eller være næringsdrivende, slik normen er i fastlegeordningen. Ved å yte et tilskudd til kommunen og finansiere flere Alis-prosjekter vil vi kunne gi øyeblikkelig hjelp til en fastlegeordning som ikke har tid til å vente på neste års evaluering.

Arbeiderpartiet tok i sin tid initiativ til fastlegeordningen. Vi gjorde det for at befolkningen skulle ha trygghet for legehjelp når behovet melder seg. Når helseministeren nå ikke har tatt ansvar for å løse fastlegekrisen vil vi ta grep i årets budsjett. Den kommende eldrebølgen, der flere vil ha sammensatte sykdomsbilder og bo hjemme, krever fastleger med tid og kompetanse til å følge opp eldre pasienter. Med 100 flere turnusstillinger enn regjeringen og totalt 400 nye allmennleger i spesialisering snakker vi om en satsning på omtrent 700 millioner. Det er mye penger. Men klarer vi å forhindre at fastlegekrisen utvikler seg, er det en nødvendig investering i helsetjenestens grunnmur.

Kommentarer

Ingvild Kjerkol

Ingvild Kjerkol er stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen og representerer Nord-Trøndelag. Hun er helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Ingvild har samfunnsvitenskapelig utdannelse fra NTNU på bachelorenivå, med fordypning i fagene psykologi, informatikk og IKT.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!