Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Inga Marthe Grønseths blogg Publisert 2018-10-24

Engangslegenes sugerør ned i felleskassa- og hvorfor det skader oss alle.

Å slippe til nettleger og hjemmeleger er som å tisse i buksa for å holde seg varm. Å benytte seg av slike «engangsleger» er som å si opp boligforsikringen, og bruke premien til ny peis fordi du tror at en brann aldri kan oppstå hos deg. Forklaring følger.

Det er forståelig at hjemmeleger og nettleger har et kundegrunnlag. I en stresset hverdag er det vanskelig å finne tid til legebesøk. Å måtte ta seg fri fra jobben midt på dagen, eller sitte i timevis på et overfylt venterom på legevakten er heller ikke særlig fristende. Det er lett å se at en travel og ofte vanskelig tilgjengelig fastlege utløser frustrasjon, og jeg skjønner at disse tilbudene forsøker å utnytte denne nisjen i markedet. Det er fruktbart å tilby rask legetilgang til en befolkning som flere ganger i uken konfronteres med tabloide overskrifter som skriker at de fleste vanlige symptomer kan være tegn på en dødelig sykdom.

En lege som kommer hjem til deg, som har god tid, som er tilgjengelig på mobilapp 24 timer i døgnet – det fremstår som en praktisk og hensiktsmessig løsning. Det er nok også lett å tenke at fastlegene vil være der uansett, for alt nettlegene og hjemmelegene ikke kan ta seg av.  Nettleger og hjemmeleger er helt sikkert velkvalifiserte, og jeg tror absolutt at de ønsker å gjøre en god jobb - som de fleste leger.

Likevel: En bønn til deg som benytter deg av tilbudene og til deg som reklamerer for dem. En oppfordring til politikerne som applauderer dem, eller til og med vurderer å gi disse refusjonsrett som i Sverige:

Tenk dere om!

Dette er ikke bare et ekstra tilbud som enkelt og uproblematisk supplerer det systemet vi har. Utstrakt utbredelse og tilgang til slike tjenester uthuler vårt offentlige helsevesen, og gjør noe med vilkårene for den forsikringen vi alle har i en sterk og solidarisk primærhelsetjeneste.

Det er mange årsaker til at disse tjenestene er problematiske, her nevner jeg noen av dem:

 1. Kostnad: En betydelig del av pasientene som konsulterer nettlege vil ha behov for fysisk undersøkelse; disse bes kontakte fastlege eller legevakt. Dette medfører at pasienten må betale godt over tusenlappen for noe som kunne kostet et par hundrelapper hos fastlegen. Dersom nettleger og hjemmeleger får refusjonsrett, vil også kostnadene for det offentlige bli betydelig påvirket av slike dobbeltbesøk. I Sverige anslo Hanna Åsberg i Svensk Forening for Allmennmedisin (SFAM) at kun 10-20% av symptomene som presenteres i allmennpraksis vil kunne håndteres via nettjeneste alene[i].

 2. Kontinuitet; Forskning viser at en fast lege fører til reduserte kostnader, redusert mortalitet, forbedret helse og livskvalitet og bedre pasienttilfredshet[ii]. I en tiltagende fragmentert helsetjeneste er fastlegen den som har oversikten. Han får epikriser fra grenspesialister, kommunale instanser og legevakt. Han oppdaterer sykehistorien og kjenner i mange tilfeller hele pasientens familie. Når beslutninger tas om utredninger og behandling kan små detaljer utgjøre en stor forskjell. Som fastlege kan jeg se en helt vanlig blodprosent, og starte en kreftutredning i tide fordi jeg vet at selv om den er normal, så har den sunket betydelig siste par månedene. En ung jente som har blitt misbrukt tør til slutt fortelle det til meg fordi jeg har kjent henne gjennom mange år. Den eldre pasienten med alvorlig hjertesvikt kan slippe sykehus fordi vi kjenner hverandre og jeg vet av erfaring hva som kan fungere uten innleggelse. En nettlege har ingen tidligere journal, en hjemmelege kjenner deg ikke fra før - og ingen av disse har forpliktelser som ivaretar helheten av og kontinuiteten i din behandling.

 3. Lik tilgang til helsetjenester; Det er grunn til å tro at det er de mest ressurssterke pasientene som benytter seg av nett- og hjemmeleger både grunnet pris og tilgjengelighet. Disse pasientene er samtidig de friskeste. I Sverige er over 40% av nettlegenes pasienter fra Stockholm, og ni av ti pasienter er under 50 år gamle[iii]. De multisyke, de psykisk syke, ruspasientene og de eldre er blant dem som ikke nås av slike tjenester. Et lavterskel-tilbud for de friskeste drenerer ressurser fra den offentlige helsetjenesten, selv uten refusjonsrett. Svenske allmennlegepraksiser som er presset til bristepunktet må for eksempel finne tid til å ta prøver for nettlegene[iv]. Flere leger vil sannsynligvis fristes inn i slike jobber når inntekten er bedre (antagelse, da disse tjenestene holder informasjon om lønnsnivå hemmelig), ansvaret mer begrenset og problemstillingene enklere. Resultatet er færre potensielle leger til en fastlegeordning med økende behov, tiltagende press på de eksisterende fastlegene og slik en akselererende legemangel i primærhelsetjenesten. Som en konsekvens av dette vil også bemanningen på sykehjem, helsestasjon og legevakt bli rammet.

 4. Egenomsorg: Sammen med behov for legebesøk til frisk ungdom som trenger fraværsattest, skrikende skremsel fra tabloider og oppslag som inviterer til angst for egen dødelighet, er FOR lavterskel-helsehjelp for friske mennesker bensin på egenomsorgsbålet. Vi blir i stadig mindre grad i stand til å håndtere enkle og selvbegrensende plager selv, noe som går på bekostning av samfunnsøkonomien, og ikke minst vår egen livskvalitet. Når lege må avklare selv den enkleste forkjølelse blir ethvert symptom en kilde til stress.

 5. Kvalitet; Selv om nettlegene og hjemmelegene helt sikkert er velkvalifiserte leger, vil kvaliteten på tjenestene påvirkes av formatet. En hjemmelege kjenner deg ikke, han vet ikke hvilke undersøkelser du har fått fra før, og han kan ikke sammenligne din forrige blodprosent med den du har nå. Han ser ikke på din mor når hun kommer inn døren, at hun har gått ned 10 kg siste halvåret. En nettlege kan ikke lytte på hjerte, og lunger, kjenne på magen eller undersøke en klump. I Sverige, der slike tjenester er utbredt overså en nettlege blodpropp i en arm[v]. Kanskje ikke så rart- det er ikke lett å vurdere hevelse på mobilvideo.
  I samme land har nettlegene fått påpakning for utbredt antibiotikaforskrivning. Region Jønkøping fant i en granskning at pneumonidiagnosen var stilt på feil grunnlag i 28 av 41 tilfeller hos KRY og 52 av 56 tilfeller hos Min Doktor. I tilfeller der få symptomer talte for bakteriell infeksjon ga Kry antibiotika 16 ganger, hos min doktor gjaldt dette i 39 tilfeller[vi]. Når inntjeningen i stor grad er avhengig av fornøyde pasienter er det naivt å tro at det ikke går på bekostning av fagligheten. Dette i en tid der det jobbes knallhardt i det offentlige helsevesenet for å begrense antibiotikabruk og resistens, slik at vi fortsatt har medisiner mot lungebetennelse og sårinfeksjoner om noen år.

Til slutt; Denne listen er ikke komplett, men den er et forsøk på å forklare hvorfor disse tjenestene bidrar til en uønsket utvikling. Når du vurderer å benytte disse tjenestene: Jeg forstår deg- men bidra heller til å legge press på lokale og sentrale politikere, slik at rammevilkårene for den offentlige primærhelsetjenesten gir oss rom til å bli flere fastleger, til å utvikle digitale plattformer, være mer tilgjengelige og dra på hjemmebesøk til de av våre pasienter som trenger det. Videooppfølging ved fastlegen av pasienter man kjenner kan være et godt supplement, og er noe mange av oss ønsker å tilby. Får vi kapasitet til det, blir nettleger og hjemmeleger overflødige. EN fast lege er nøkkelen til et godt, betalbart helsevesen. De fleste pasienter vet nok egentlig det, for når det virkelig gjelder er det fastlegen de går til.

Du er frisk nå, men ikke tro at du ikke KAN få en sykdom som krever langvarig oppfølging. Selv DU kan bli ufør og forhåpentligvis blir du gammel. Da trenger de fleste av oss en koordinert, integrert tjeneste med klart definert ansvar som styres av andre verdier enn profitt. Så ikke si opp boligforsikringen og bruk pengene på ny peis. Det kan begynne å brenne hos deg også.

Og til politikerne:

Ikke vær naive når hjemmelegene på NRK i beste sendetid gjør dårlig skjulte framstøt for refusjonsrett.

Sverige ser til Norge, og vil ha en fastlegeordning lik vår. Nettleger har refusjonsrett hos søta bror, og politikere leter febrilsk etter utveier for å reversere prosessen. Kostnadene til private nettlegebesøk har i Sverige økt fra 37,5 til 152 millioner svenske kroner på ett år, mens primærhelsetjenesten ligger i stabilt sideleie[vii]. Mer til «engangsleger» på bekostning av dem som trenger det mest.

Lær av naboen denne gangen.

 

__________________________________________________________________________________

I Svensson F, Almgren J. Bakom kulisserna: Här tar hon ”emot” sina patienter. www.svd.se (publisert 17. juli 2018).

II https://www.topalbertadoctors.org/file/top--evidence-summary--value-of-continuity.pdf

III Martheus AC. Vad gör gratis nätläkare med ungas syn på hälsa? www.expressen.se (publisert 17.juli 2018).

IV Heyman C. Patienter i kläm när vårdens aktörer inte samarbetar. www.dagensmedicin.se (publisert 19. juni 2018).

V Svensson F. IVO ska börja granska nätläkarna: ”Finns risker”. www.svd.se (publisert 25. juli 2018).

VI Cederberg J. Nätläkare förskriver antibiotika på» dåliga grunder«. Läkartidningen. 2017;114:EPFM

VII Svensson F. Allt fler använder nätläkare – kostar landstinget miljoner. www.svd.se (publisert 18.juli 2018)

Kommentarer

 • Bjørn Løndalen 30.10.2018 12.24.05

  En ting vi ikek skal glemme i denne sammenhengen er at disse legene IKKE kan gi henvisning til f.eks. radiologisk undersøkelse. Det krever personlig undersøkelse. Jeg har rettet en formell forespørsel til Helsedirektoratet om dette, og foreløpig svar er at de nok ikke kan henvise uten undersøkelse. Formelt svar kommer (etter noe lang behandlingstid). Ennå en grunn til å gå til fastlegen.

 • Allmenn- og sykehus- lege 28.10.2018 22.44.56

  Du har mye rett i det du skriver her, samtidig vil nok noen av påstandene dine kunne blitt imøtegått av Eyr, Kry m.fl. Jeg har jobbet både i 1. og 2. linje de siste 25 år og har som både lege og borger ventet på denne utviklingen. Tjenestene de leverer i dag er god nok for stadig flere, samtidig som de utvikler seg. En kjent taper for denne dynamikken er Kodak. De hadde som fastlegene alle forutsetninger, og de utviklet og hadde patent på digitale fotografier. Riktignok er fastlegene avhengige av myndighetene og det er helt sikkert andre ting også, men å fornekte den digitale utviklingen er neppe det smarteste vi leger gjør. Stadig flere pasienter opplever disse tjenestene som gode nok. En av fordelene blir jo at færre pasienter kommer til deg som fastlege.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!