Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Ida Rashida Khan Bukholm


Rubrik

Ida Rashida Khan Bukholm jobber som fagsjef Pasientsikkerhet ved Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), i tillegg til at hun er professor II ved Norges Miljø-og Biovitenskapelig universitet (NMBU). I NPE arbeider hun med å tilrettelegge erfaringsmaterialet over pasientskader slik at dette materialet kan brukes i forbedrings og pasientsikkerhetsarbeid. Hun er utdannet lege ved UiO og er spesialist i Generell kirurgi, Gastroenterologisk kirurgi og Bryst-endokrin kirurgi.