Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Frode Jahrens blogg Publisert 2013-10-21

LHL skal ha politisk gjennomslag

En statsråd har gått og en ny har kommet. LHL har hatt et godt samarbeid med Jonas Gahr Støre, og vi har store forventninger til Bent Høie. For LHL er det politikken som er avgjørende, og LHLs rolle er å være en tøff, men konstruktiv interesseorganisasjon for hjerte- og lungesyke.

I 70 år har LHL vært en organisasjon med uredde tillitsvalgte som har arbeidet for politisk gjennomslag. Det startet 14. oktober 1943: Da møttes Ragnar Strøm og fire andre i Lilleborg Menighetshus i Oslo for å starte en landsomfattende organisasjon av og for tuberkuløse.  På den tiden var tuberkulose en svært skambelagt sykdom.

De fem grunnleggerne var selv tuberkuløse, og det vitner om stort mot og engasjement at de torde å stå fram som tuberkuløse og i tillegg føre kamp for rettighetene sine.

Den politiske virksomheten har hele tiden vært en grunnstein i organisasjonen. Det har vært en politisk kamp for å oppnå rettigheter. Det startet med arbeidet for rett til trygd og arbeid, etter hvert ble kampen for lovfestede pasientrettigheter hovedsaken.

Et viktig mål ble nådd da Stortinget i 1999 vedtok lov om pasientrettigheter. Nå utfordrer LHL politikerne igjen. Vi krever at både statsråder og stortingsrepresentanter tar livsstilsutfordringer mer på alvor, og da særlig lungesykdommen kols.

Når Høyre nå har overtatt Helse- og omsorgsdepartementet, forventer vi partiet og de borgerlige partiene følger opp det de har vært opptatt av i opposisjon, både hva angår kols, rehabilitering og folkehelse for øvrig.

Nå vil LHL ikke bare stille krav, men vi vil gå i dialog med den nye helse- og omsorgsministeren og den nye helse- og omsorgskomiteen i Stortinget om følgende:

• Storsatsning på rehabilitering
• Bekjempelse av kols
• Et helsevesen for alle
• Folkehelse
• Bekjempelse av tuberkulose
• Rammebetingelser for private-ideelle leverandører av helsetjenester


De politikerne som innfrir på disse områdene, tar landets hjerte- og lungesyke på alvor.

Kommentarer

 • Ronaldo 19.12.2015 14.00.06

  no integrity to begin with, so aclulaty nothing for TT and sons to defend. the same for all PAP buggers.let's see how many of the dumb ass 60% give their votes to Phony Tan tomorrow.

 • Zviadi 29.12.2015 11.43.33

  Yes, I really hate it when they play down other Asian courintes by using the local media to spread negative news and comments to the Singapore public, making many Singaporeans becoming to think so highly of themselves and look down on other Asians except the Japanese (because the country thinks they need to carry the Japanese balls to do business with them). Singapore has become less and less cultured than during the old days. What are the present culture and values? Nothing other than the desperation for $$$ money. With that, common people are getting more stressed out,just trying to earn a descent living. Some of them ended up with suicides or in the mental institution. Greed is also becoming a problem. Frankly speaking, I don't see Singapore as having a bright future. I can only see the cover or the shell made by the government to cover up the rots. Deep in, we are starting to see hardship of the people (majority of them) to meet everyday needs and happiness.Let's see what will happen within the next 10 years. I have friends in other Asian courintes and I see them living happier than us, who are a struggling lot, to be honest. Those foreign friends are doing even better than many common Singaporeans, having their own properties, driving luxury cars and lots of cash in their bank accounts (because they have more $$$ to save). Many Singaporeans only can struggle to pay off the HDB loan after years of hardwork. In the end, as the flat gets older and closer to the 99 years, the value of the so-called own properties will get closer to returning to the government. You're right, everything will go back to the government and not much are left for common Singaporeans. How to get well off in Singapore? Only the few people at the top perhaps..or those in the top government positions.Highly priced and taxed cars, unreasonable ERPs are amongst the several issues in making Singaporeans poorer than their neighboring Asian friends.

 • Sanjeev 17.12.2015 17.38.43

  I feel that do not avoid dividend rtmnveseient program feature offered by dividend providers for the rtmnveseient of your dividend payments where additional partial and full shares of stock are automatically purchased on your behalf.

 • Jørn Svendsen 23.10.2013 17.22.00

  En fin liste, men jeg ser ikke snurten av ordet "forebyggende!" Bare "helsetjenester, bekjempelse (behandling oppfatter jeg det som) og helsevesen. Nå har vi nettopp lest om at mat er en stor synder når det gjelder sykdom og øvrig miljø vi lever i blir også dårlige av. Vil LHL ta tak for at politikere legger noen føringer der?

Frode Jahren

Frode Jahren er generalsekretær i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Han har tidligere vært generalsekretær i Norsk Ergoterapeutforbund og kommunikasjonssjef ved Akershus universitetssykehus.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!