Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Frode Jahrens blogg Publisert 2013-09-18

Flere bør få gratis skolefrukt

Det er sådd tvil om skolefruktordningen vil bestå under en ny regjering. LHL vil advare mot å fjerne ordningen. Tvert imot bør flere få gratis skolefrukt.

Fortsatt spiser bare rundt én av ti norske barn fem porsjoner frukt og grønt hver dag. Dette har sammenheng med vaner, men i stor grad også med tilgjengelighet. Gratis skolefrukt er derfor et effektivt og enkelt tiltak for å øke inntaket av frukt og grønnsaker blant barn og unge. Skolefrukt er et lavterskeltilbud som kan nå ut til alle, og kan derfor bidra til å utjevne sosiale forskjeller i frukt- og grønnsaksinntaket.

I dag er skolefruktordningen kun gratis for skoler med ungdomstrinn (8.-10. klasse) og kombinerte skoler (1.-10. klasse). Rene barneskoler har abonnementsordning med foreldrebetaling. Det er skremmende få elever som benytter seg av abonnementsordningen. Bare 60 prosent av alle rene barneskoler deltar, og av disse er det i gjennomsnitt kun 15 prosent av elevene som har takket ja til tilbudet (tall fra Skolefrukt.no per våren 2013).
Abonnementsordningen for skolefrukt utelukker altså en del elever. Det er stort sett de elevene som spiser mye frukt og grønt fra før som benytter seg av den. Gratis skolefrukt har av myndighetene vært fremhevet som et viktig tiltak for å redusere sosiale forskjeller i helse. Dagens abonnementsordning bidrar ikke til å utjevne sosiale helseforskjeller, men opprettholder tvert imot sosial skjevfordeling.

Så lite som én ekstra porsjon frukt og grønnsaker per dag, reduseres risikoen for slag og hjertesykdom med hhv. 5 og 4 prosent. Verdien av antall liv som kunne vært reddet dersom alle fikk i seg anbefalt mengde frukt og grønnsaker, utgjør sannsynligvis mange milliarder kroner. LHL mener derfor at gratis skolefrukt er samfunnsøkonomisk gunstig. Det er dokumentert at barn som får gratis frukt og grønnsaker på skolen øker sitt inntak av frukt og grønnsaker på lengre sikt. En "bivirkning" av at elever får gratis skolefrukt er dessuten at de spiser mindre snacks og søtsaker, som en ny undersøkelse fra Hedmark og Telemark har vist.

Barn og ungdom har krav på et sunt kosthold og fysisk aktivitet. Enkelte påpeker at skolens ansvar er undervisning, og at foreldrene må ta ansvar for at barna spiser sunt. Jeg er helt enig i at det er foreldrenes ansvar, men det å bare appellere til foreldrene vil samtidig gjøre lite for det påtrengende problemet vi står overfor.  Og det er barna som til syvende og sist må betale for konsekvensene.

Kommentarer

 • birgitte 23.09.2013 18.02.00

  min sønn har abonnement på skolefrukt for første året. generelt er kvaliteten på frukten svært dårlig, og han kan f. eks få en umoden steinhard plomme som skolefrukt eller en bitteliten uskrellet gulrot. han eksker frukt, så når han nå ber meg om ikke bestille frukt til han, er d fordi kvaliteten på frukten er under gjennomsnittet. det at så få bestiller frukt videre betrakter jeg som et sunnhetstegn på oppegående foreldre. produktet må bli bedre!! og politisk er det rart d er forskjell på skolene om hvem som får d gratis og hvem som må betale det selv. mvh mor til 1.klassing

 • Snurre Sprett 20.09.2013 17.58.00

  Fjern brusautomatene fra skolene! Får i oss alt for mye sukker allerede!

 • Carrie 19.09.2013 09.20.00

  Ja, flere bør få gratis frukt og grønt ! Og, en sunn baguett. Kanskje med kakao til. I tillegg til morsom gym, hver dag. DA får alle en litt mer rettferdig start i livet. Suppekjøkkenet til Frelsesarmeen melder om flere i køen. Ikke færre.

 • KH 18.09.2013 13.54.00

  Hvis den nye regjeringen fjerner denne gratis fruktordningen, kan de aldri snakke med troverdighet, om Folkehelse, Forebyggende helsearbeid for barn og unge osv. osv. Det er bra de vil ha spesielt fokus på rus og psykisk helse, men en trenger ikke fjerne noe bra for det. Og, Norge greier lett å satse både på læreren og gratis frukt. Hilsen en typisk norsking for tida, mitt største problem er hvor i alle dager skal jeg få veggplass til mitt nyeste maleri ? Altså, det er de som fortsatt ikke er med på festen, vi må støtte.

Frode Jahren

Frode Jahren er generalsekretær i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Han har tidligere vært generalsekretær i Norsk Ergoterapeutforbund og kommunikasjonssjef ved Akershus universitetssykehus.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!