Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Dag-Helge Rønneviks blogg Publisert 2019-08-17

This is our lane

"This is not your lane" - det var beskjeden amerikanske leger fikk fra våpenindustrien da de tok til ordet for strengere våpenlovgiving i USA. National Rifle Assosiation (NRA) ville ha seg frabedt utidig innblanding fra selvhøytidelige leger. Svaret ble en protestaksjon på Twitter under hashtagen #ThisIsMyLane, der leger la ut blodige bilder fra operasjonsstuene som viste hvordan dette definitivt var en sak som angikk dem. 

Å be leger og annet helsepersonell "to stay in your lane" er en dårlig idé. Som helsepersonell har vi en dyrebar kontrakt med samfunnet, og i den kontrakten står det ikke "se vekk fra sosial urett". Vi skal ikke bare ta mot og behandle folk etterhvert som de blir syke eller skadde. Vi er alle - om enn på ulike nivå - også en lyttepost, en sentinel node for samfunnet, med makt og mulighet til å påvirke beslutningstakerne, både lokalt og nasjonalt.

Samtidig er det gjort studier som har vist at helsevesenet har en tendens til å gi mest til de som har mye fra før. Lege og samfunnsdebattant Elisabeth Swenssen skriver godt om den omvendte helseloven i Klassekampen nylig. I kjølvannet av NRA-saken skrev Eric Topol tankevekkende i The New Yorker om at leger i USA ikke organiserer seg for pasientenes beste - de klarer bare å samle seg om egne interesser, og taper likevel kampen mot administratorenes pålegg. Er vi noe bedre i Norge?

I England har bevegelsen Medact sprunget ut fra bevegelsen mot atomvåpen og etter en revitalisering i 2013 utviklet seg til en mye bredere organisasjon. «Medact has been working to mobilise, support and organise health professionals to be more effective social agents for social change». Vi har ikke tilsvarende i Norge, men det er mulig å knytte seg til Medact blant annet ved å abonnere på nyhetsbrevene deres. Jeg fikk nettopp mitt første, med oppfordring om å støtte klimastreikende ungdom. Medact legger vekt på å påvirke sosiale helsdeterminanter gjennom fire hovedområder:

 1. Fred og sikkerhet
 2. Miljø og klima
 3. Økonomisk rettferdighet
 4. Menneskerettigheter

Mange drepte og skadde i USA på grunn av en slepphendt våpenpolitikk er et skrekkens eksempel på hvordan sosiale, økonomiske og politiske forhold virker inn på helsa til folk. I Norge har vi mindre dramatiske, men likevel viktige utfordringer knyttet til sosiale, økonomiske og politiske forhold som ikke lar seg løse på operasjonsbordet. Sosialt engasjement og solidaritet har alltid vært en viktig del av det norske helsevesenet. La oss holde det slik. 

This is our lane!

Kommentarer

Dag-Helge Rønnevik

Dag-Helge Rønnevik er samfunnsmedisiner med cand.med. fra Universitetet i Tromsø. Han har tidligere jobbet i kommunehelsetjenesten som fastlege og kommuneoverlege. Rønnevik er for tiden stipendiat ved NTNU, der han ser nærmere på legenes rolle i folkehelsearbeidet.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!