Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Christopher Elnan Kvistads blogg Publisert 2018-06-18

HASTER? «Det finnes hasteoppgaver blant dine arbeidsoppgaver. Vil du se disse?». Du klikker dette raskt vekk. Det er vel få ting som haster like mye som et akutt hjerneslag, skriver Christoffer Kvistad, LIS ved Haukeland universitetssjukehus. Foto: Skjermdump

Jeg klikker

Du er vakthavende nevrolog på et universitetssykehus. En pasient er på vei inn som øyeblikkelig hjelp med spørsmål om hjerneslag. Før pasienten kommer inn døren må du raskt bestille CT av hodet for å finne ut om det er blødning eller ikke. Dersom det ikke er blødning, kan pasienten få trombolyse som løser opp blodproppen som sitter fast i hjernen. Det haster.

Du vet at tid betyr mye ved akutt hjerneslag. Det var nylig internundervisning på avdelingen hvor det ble poengtert at man kan miste opptil 30.000 hjerneceller hvert sekund ved hjerneslag. Nettopp på grunn av dette har den nye mottaksklinikken på sykehuset bygd en splitter ny CT-maskin rett ved akuttmottaket slik at dyrebare sekunder kan spares. I tillegg gjennomfører avdelingen drilling på mottak av test-pasienter med hjerneslag annenhver uke slik at alt skal løpe så strømlinjeformet som mulig.
Du logger deg som vanlig inn på en av PCene i akuttstuen (brukernavn og passord), deretter IT-programmet for bla pasientlogistikk «Meona» (brukernavn og passord) og til sist IT-programmet for pasientjournal «DIPS» (brukernavn og passord). Plutselig dukker det opp en slags feilmelding om at DIPS ikke lar seg starte. Du har støtt på dette problemet før og da har det hele ordnet seg ved å re-starte maskinen. Siden du ikke har tid til dette nå går du heller bort til den andre PCen i rommet. Lett irritert logger du deg inn pånytt med dine unike brukernavn og passord x 3. Nå går det bra. Du ser på klokken, pasienten er her straks. 


Bilde 1: En feilmelding av noe slag

Du fyller inn fødselsnummeret til pasienten og skal til å begynne med CT-rekvisisjonen da det plutselig kommer opp en advarsel i DIPS: «Det finnes hasteoppgaver blant dine arbeidsoppgaver. Vil du se disse?». Du klikker dette raskt vekk. Det er vel få ting som haster like mye som et akutt hjerneslag.


 
Bilde 2: Dette ikonet dukker opp med jevne mellomrom i alle slags situasjoner. Ingen vet hva det betyr eller hvordan man skal få det til å slutte å dukke opp.

Du begynner å skrive teksten i henvisningen til CT av hodet. Det går på stikkord for å spare tid. «Pas. med hø.sidig lammlse kl 12. Blødning?». Du tror du er ferdig med henvisningen da du kikker opp på skjermen. I stedet for ordene du trodde du hadde skrevet, har det dukket opp et en slags logo med to elefanter som står mot hverandre. Det er den hersens talegjenkjenningen igjen. Du synes dette er ekstra irriterende, siden du ikke bruker talegjenkjenning (du fleste du kjenner bruker ikke det. De skriver helst selv på tastaturet). Likevel dukker disse elefantene opp hver gang du logger deg inn på en PC. Du lukker talegjenkjennings-logoen med elefantene (Er du sikker på at du vil lukke? JA!!), og skriver endelig ferdig CT-henvisningen. Det er i grevens tid for nå blir pasienten trillet inn på akuttstuen. Dessverre ble det ikke tid til å lese seg opp på pasientens tidligere sykehusinnleggelser denne gangen.


 
Bilde 3: De siste månedene har talegjenkjenningsprogrammet blitt oppgradert hvilket har medført at dette symbolet alltid dukker opp på skjermen etter man har åpnet windows. Det bryr seg ikke om man er i en akutt-situasjon, om man er midt i en powerpoint-presentasjon eller om man i det hele tatt benytter seg av talegjenkjenning.

Unødvendige klikk satt i system
IKT har de siste tiårene blitt en gradvis større del av hverdagen for helsepersonell i sykehus. Mange vil kjenne seg igjen i at de stadig bruker mer tid foran dataskjermen enn foran pasienten. Derfor er gode IKT-systemer sentrale både med tanke på pasientforløp og økonomi.
Teksten ovenfor illustrerer at IKT-systemer ofte kan være tungvinte og være til hinder for effektiv bruk av tid. Lignende hendelser skjer hver eneste dag i varierende grad, trolig i samtlige av landets sykehus, og det finnes tallrike andre eksempler også. Mye tid og konsentrasjon går til spille på grunn av meningsløse, men sikkert velmente klikk som er satt i system.

Multiple IT-programmer til hver sin smale nisje
Mange sykehus bruker i tillegg flere IT-programmer som hver dekker sin egen smale nisje i den kliniske verdenen, for eksempel ett eget system for radiologi, ett for journalføring, ett for medisinkurve, ett for operasjonsplanlegging etc. Dette fordrer et enormt økt antall klikk i form av brukernavn og passord, spesielt for leger på vakt som ofte må gå fra PC til PC og logge seg inn og ut. I tillegg åpne og lukke vinduer og til dels overføre informasjon fra det ene systemet til det andre. Dette tar ofte tid.

Ta et eksempel fra mitt eget sykehus som er Haukeland. Der har man innført en digital legemiddelkurve som heter Meona hvor alle medisinene til pasientene skal stå oppført. Dette har jo vært en revolusjon i positiv forstand i forhold til papirjournalene vi hadde før. Med digital kurveføring kan man registrere pasientenes medisiner fra hvor som helst (man behøver ikke lete etter pasientens mappe lengre) og alt blir automatisk elektronisk lagret hvilket er positivt med tanke på pasientsikkerheten.

Problemet er at Haukeland nå har to separate systemer for journalføring, en for pasientopplysninger (DIPS) og en for pasientens medisiner (Meona). Dette er et stjerneeksempel på ekstra klikk satt i system ettersom man hele tiden må veksle mellom DIPS og Meona. Mye tid går til spille pga dette ettersom man hele tiden må logge seg inn på to systemer hver gang man vil ha oversikt over en pasient samtidig som man må kopiere og lime opplysninger fra det ene journalsystemet til det andre. Det sier seg selv at dette er noe som tar mer tid og krefter enn dersom alt var integrert i samme program.

Stort potensial for spare tid og penger
Det er trange økonomiske tider for flere sykehus rundt omkring i landet. Samtidig blir det travlere og travlere for helsepersonellet som jobber der. Nylig rapporterte NRK om at leger ikke lenger har tid til å gå visitt på kreftpasienter ved Molde sykehus. Fagdirektøren svarte med at ledelsen var opptatt av at pasientene fikk et godt medisinsk tilbud. Samtidig kom det fram i NRK at det skal kuttes ytterligere 59 stillinger for å spare penger. Også Helse Bergen sliter med røde tall og går foreløpig 50 millioner i underskudd så langt i år.


Jeg tror det er et stort potensiale for å spare tid, frustrasjon og penger på bedre IKT-løsninger. For det første trenger vi mer moderne og innovative løsninger slik at ikke helsepersonell behøver å bruke så mye av sin tid på unødvendige klikk, men heller kan konsentrere seg om pasientene. Man må tenke langsiktig og helhetlig. Et ekstra klikk for alle ansatte vil på sikt medføre tapte årsverk*. For det andre behøves det en samkjøring av alle de forskjellige IKT-systemene på nasjonal basis. Per i dag har hvert sitt regionale helseforetak sine egne løsninger som i varierende grad kan kalles vellykkede. En nasjonal samkjøring av dette vil gi stordriftsfordeler med tanke på pris og det vil bli lettere med overføring av pasientdata på tvers av fylkesgrensene.
Pasientene fortjener vår fulle oppmerksomhet. For å skape gode og mest mulig effektive behandlingsforløp behøver vi så gode forutsetninger som mulig med smidige IKT-løsninger som det krever lite tid og krefter å bruke. Dette skal heller prioriteres til pasientene. Der er vi ikke i dag.

*La oss si at et ekstra klikk gir 5 sekunders tap av konsentrasjon x 1 daglig. Dette utgjør totalt 380 tapte arbeidsdager for et helseforetak med 3000 daglige PC-brukere over en periode på 6 år.

Noen andre eksempler på andre diverse frustrerende feilmeldinger i en travel sykehus-hverdag:

 

 

 

Kommentarer

 • AJ 25.06.2018 21.43.05

  Outsourcet utvikling og drift... og med intern drift så er regla som vanlig; hver gang drift vil prioritere operasjonelle forbedringer så blir junksjonalitet prioritert høyere. Når drift var lokalt på sykehusene måtte de samle opp penger til slutten av året for å se om de kunne investere. De penga forsvant som oftest til noe annet enn IT siden de lå der ubrukt mot slutten av året. Jeg vil si sykehusene har fått nøyaktig den IT de fortjener og selv har prioritert. Pasientene blir naturlig nok lidende... slutt å klag på dårlig IT, det er ledelsen som har skapt dette makkverket.

 • Lege 22.06.2018 20.26.28

  Kjennet meg helt igjen her på Østlandet. Dette er et symptom på at sykehusledelse og foretaksledelse hverken forstår seg på sykehusdrift eller ledelse. Det burde da være et opplagt krav for alle nye It systemer at de er mere effektive og sparer tid for klinikere og annet annet personell. Dette må levrandørene selvsagt også pålegges å dokumentere. Det vitigste for supperådene som kaller seg ledelse et at systemene genererer en masse irrelevante data som gir en illusjon av kontroll for supperådene. Ps. Bare å fjerne den automatiske opplastingen av intranettsidene med sine Pravda-lignende gladsaker kunne jo sikkert spart påloggingen for med 10 sekunder...,

 • Farmasøyt 21.06.2018 15.39.35

  Forstår veldig godt frustrasjonen. Man må nesten være magiker for å kunne "gjette seg" til hvilken boks og hvor man skal "klikke" for å hjelpe hverandre i en travel hverdag . f.eks apotek-legekontor kommunikasjon eller apotek-sykehuslege kommunikasjon. Godt skrevet !

 • Bodo Günther 21.06.2018 14.32.05

  Herlig skrevet!!! Har lenge tenkt å lufte mine frustrasjoner over helsevesenets IT systemer. Mye penger og tid å spare ved å sørge for at programmene integrerer i hverandre og at informasjon kan utveksles elektronisk mellom sykehusene. Jeg kan lese pasientjournal fra Haukeland Sykehus men når jeg vil henvise en pasient dit må vi trykke det ut og sende med vanlig post😂

 • Kristoffer Hennum 19.06.2018 21.02.49

  Her i Ålesund har vi DocuLive.. Det er ikke optimalt, men det fungerer som regel. Relativt få klikk. Greit nok å få oversikt. Et system jeg fint kan jobbe med. Jeg har jobbet som lege i Danmark. Systemet de har tvangs-innført i Region Hovedstaden og Region Sjælland er laget av Epic og er intet mindre enn en fullstendig katastrofe. Det er en regelrett parodi på et overbyråkratisert journalsystem, og har nærmest brakt sykehusvesenet i øst-Danmark i kne. Hvis man søker på "Sundhedsplatformen" (som er navnet på denne mastodonten av en helsebyråkrats våte drøm) i Politiken - en av Danmarks største aviser, får man et representativt inntrykk ved å skumme over overskriftene: https://politiken.dk/tag/main/Sundhedsplatformen "Jeg er så glad for at vi slipper det der.." tenkte jeg, og godtet meg litt i kontorstolen her i Ålesund. Men så: https://helse-mr.no/om-oss/nyheiter/nyheiter-2018/helseplattformen-fortsetter-anskaffelsesprosessen-med-epic "Fy f@en, JEG FLYTTER!!"

 • Dips er ikke det beste 18.06.2018 23.11.13

  Dips er Dips, klikk og klikk og tiden går og går. Vi blir mer opptatt av Dips journalsystemer enn det faglige ift pasientene. Vi blir stresset av systemet og alle «gul lappene» som «popper opp.» i tide og utide. Dips et heller ikke landsdekkende i HF. Innlegget bra skrevet!

 • Anne 18.06.2018 15.31.04

  Det er nok ikke alt som er bedre i Danmark, nei. Men en ting jeg synes var sykt lettvint under praksis var at man kunne logge på med brukerkortet sitt. Du tok kun brukerkortet på en kortleser ved hver data og et 4-sifret passord så var du inne og alt var som sist du forlot en data - det synes jeg er sykt tungvindt i når jeg har jobbet i Norge siden.

 • Niels Haagensen 18.06.2018 14.53.45

  Ja - frustrerende og tidsrøvende... Men pass på!! Disse argumenter har vært brugt for å selge ‘Epic’ inn i to store regioner o Danmark - og det gikk fra vondt til verre!!! IKKE fall for fristelsen - gå langt utenom EPIC (aka Sundhedsplatformen) DEN er helt djævelsk dårlig og kompliseret - virker ikke og er for lenge siden gått ut på dato rent datateknisk. Og koster milliarder at kjøpe og implementere - og like mange milliarder å komme ut av igen. Look to Denmark - og lær av vores politiske og administrative fejlsatsninger

 • Lege 18.06.2018 13.03.32

  For å løse dette må nok helseforetaket ansette noen flere i administrasjonen for å følge opp dette. Videre må de leie inn konsulenter for å få klarlagt hvor problemene sitter, slik at nye konsulenter kan leies inn for å komme med forslag til løsning, som så må ut på anbud. Dette medfører dermed kostnader som må spares inn ved å kutte i andre enn administrative stillinger.

Christopher Elnan Kvistad

Christopher Elnan Kvistad er legespesialist og postdoc ved Nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus og har doktorgrad innen nevrologi. Han har tidligere vært forskningsansvarlig i styret i Yngre legers forening og foretakstillitsvalgt for de yngre legene i Helse Bergen.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!