Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Christopher Elnan Kvistads blogg Publisert 2016-03-10

Bilde tatt under 8.mars-demonstrasjon i Tromsø. Foto: Ylf

En appell fra 8.mars i Tromsø

At gravide leger ikke lenger kan regne med vaktfritak i siste trimester er noe som engasjerer sterkt. Det kom tydelig fram tirsdag 8.mars 2016. I flere norske byer samlet hvitkledde yngre leger seg i tog under paroler som «Vaktfritak – ikke sykemelding» og «Vaktfritak for gravide leger i siste trimester». De aller yngste bidro også med den klare beskjeden «Vi vil ikke at mødrene våre skal føde på jobb». Kvinnedagen viste at landets leger står samlet om denne viktige saken.

I Tromsø ble det holdt en sterk appell på vegne av de yngre legene av LIS Marie Bjørbak Alnæs. Appellen gjorde det klinkende klart hvorfor yngre leger stilte i tog landet rundt. Jeg ønsker derfor å gjengi appellen i sin helhet her. Vi aksepterer ikke tilbakesteg for gravide kvinners rettigheter i 2016.  

Likestillingsarbeidet i helsevesenet har kommet langt, men ikke langt nok. Likestillingsarbeidet fortsetter. 

Hva betyr det i praksis? 

Jo, for eksempel at en høygravid sykehuslege skal slippe å ha vaktarbeid. Vaktfritak skal være en rett hun har! Det skal ikke være slik som nå, at hun ofte ser seg nødt til å måtte be om sykemelding fordi arbeidsgiver ikke tilrettelegger godt nok. Det skal ikke være slik som nå, at den kvinnelige legen må komme med dokumentasjon fra behandlende lege for å slippe harde nattevakter. En slik sykemelding vil ramme progresjonen i utdanningsløpet hennes. Dato for fullført tjeneste forskyves tilsvarende en eventuell sykemeldingsperiode. 

Vi aksepterer ikke dette!

Når barnet er født, har legen rett til fri for å amme. Arbeidsgiver plikter å tilrettelegge for ammefri. Arbeidsgiver skal ikke, slik vi ofte ser i dag, kunne sluntre unna slik at legen i praksis ikke får ivaretatt barnet sitt. 

Vi aksepterer ikke dette!

Allerede som gravid, kan legen som arbeidssøker ha blitt diskriminert og forbigått i ansettelsesprosesser. Grunnlaget for diskrimineringen er at hun venter barn. 

Vi aksepterer ikke dette!

Diskriminering kan være åpenbar. Men den kan også være mer strukturell og skjult, som for eksempel at legen får det verre enn sine mannlige kollegaer fordi hun er gravid. 

Vi må ikke være redd for å si fra. Legeforeningen har hatt flere saker overfor Likestillings- og diskrimineringsombudet de siste årene. Alle sakene er vunnet. Det er viktig å kreve oppreisning og erstatning hvis du blir diskriminert. 

Vi må fjerne alle strukturer i arbeidslivet som diskriminerer kvinner! 

Hva gjør så arbeidsgiversiden og Spekter? Spekter mener det ikke er et problem at sykehuslegen ikke har automatisk rett til vaktfritak de siste månedene av svangerskapet. Administrerende direktør Anne-Kari Bratten tillot seg å takke nei til det første tilbudet om å følge en høygravid på vakt. Vi oppfordrer på ny Spekter ved Bratten til å reise seg fra skrivebordet og bli med på disse vaktene. Slik kan hun selv oppleve hva det er hun forventer at høygravide leger skal utsettes for. Bratten må være forberedt på å måtte rykke ut til så vel hjertestans som akuttkeisersnitt. 

Det er mange gravide leger der ute. Som har skoen på. Og som kjenner hvor den trykker. 

De ønsker å jobbe! De ønsker å stå på! De ønsker ikke, slik som arbeidsgiversiden, å måtte bli sykemeldt. De ønsker ikke, slik som arbeidsgiversiden, at det offentlige skal ta regningen, slik situasjonen blir ved sykemelding. 

Vi må fortsette kampen mot en arbeidsgiverside som åpenbart mangler innsikt. Uten at vi sier fra blir det ingen endring. Marie Spångberg var landets første kvinnelige lege, og ble uteksaminert for 123 år siden. Bransjen var da totalt mannsdominert. I dag er derimot 70 prosent av medisinstudentene kvinner. Noen modige kvinner har gått i bresjen for oss for våre rettigheter. Vi skylder dem å føre arven videre. Vi skylder dem å fortsatt kjempe for at kvinner skal ha samme muligheter som menn i yrkeslivet. Vi må derfor være våkne for alle forhold som bremser kampen for like rettigheter. 

Vi skal ha et samfunn der man kan velge både yrkesaktivitet og familie. Et samfunn der helsevesenet skal være en arena med like muligheter for menn og kvinner. Noe annet aksepterer vi ikke!

Gratulerer med dagen!

Kommentarer

 • Leif 10.03.2016 23.36.04

  Med snart 70/30 blir det nok snart vakter, på mange, fler.... http://www.ung.no/oss/arbeid/104149.html ... Og godt, er jo, det.... https://www.youtube.com/watch?v=XMtkZib0Bx8 For "normal" arbeidstid koster jo, så mye, mer.... https://www.youtube.com/watch?v=vRaeBl6CYDk

Christopher Elnan Kvistad

Christopher Elnan Kvistad er legespesialist og postdoc ved Nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus og har doktorgrad innen nevrologi. Han har tidligere vært forskningsansvarlig i styret i Yngre legers forening og foretakstillitsvalgt for de yngre legene i Helse Bergen.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!