Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Christian Grimsgaards blogg Publisert 2016-09-11

Kjære Anne-Kari Bratten

Det faller meg vel ikke egentlig naturlig å bruke ”kjære”. Vi er jo i konflikt. Jeg gjør det likevel. Jeg har ikke gitt opp håpet om at vi kan finne en god løsning. Vi er jo i samme båt. Nå har jeg fått sett intervjuet med deg på Dagens Medisin. Kanskje tror mange på deg. At dette skal gå så fint. Det kan du garantere sier du jo.

Husker du da vi fortalte at vi godt kan prøve kalenderplaner? Innenfor lovens vernebestemmelser. Og at hvis du vil gå utover lovvernet tror vi det er best at arbeidstakerne selv samtykker i dette. De som skal gjøre jobben. Men denne løsningen ville du ikke diskutere. Det er synd. Husker du da vi spurte om hva som var problemet med de kollektive ordningene, om det var for dyrt med de ledige vaktene? Det ville du heller ikke diskutere.

Men Anne-Kari. Du sier så veldig mange ganger at overleger får 20 000 kroner for en ekstravakt. Du får det til å høres ut som at legene er så grådige. Jeg tror eksempelet ditt er veldig spesielt. Jeg har jobbet mange år i sykehus og har aldri fått så mye. Mitt vaktlag har ansvar for store skader, og å sy på avkappede legemsdeler; fingre og hender eller andre ting. Fra hele landet. Vi jobber nesten 50 timers uke - i gjennomsnitt. Familien min synes det er alt for mye. Jeg er enig.

Ofte må noen av oss ta en ekstra vakt. Da blir det flere timer. Bakvakten er fra klokken fem om ettermiddagen til sju neste morgen. Må du ta en ekstra får du 3458 kroner. Jeg har aldri lyst. Men vi må jo dekke vaktene uansett. Hvis du vil ansette flere leger, er det veldig fint. Men husk at det tar 10 år før vi har noen til å hjelpe oss med vaktene i mitt vaktlag.

I sykehusene forstår alle at vi ikke får avlastning de nærmeste årene. Det gror ikke legespesialister på trær – og vi mangler jo allerede folk. Tenk at hver fjerde spesialist er arbeidsinnvandrer. Men det er fint at du vil ansette flere. Vi ønsker oss ikke flere vakter. Å ha vakt hvert fjerde døgn er slitsomt skal jeg si deg.  

Jeg ble så overrasket da du forklarte at vernet for legene ville være like bra med individuelle arbeidsplaner. Uten grenser. Vi som skal gjøre jobben tviler nok på om det kan være riktig. Andre som jobber i skiftordninger er også skeptiske hører jeg.  Dere vil jo ikke begrense hverken timetall eller gjennomsnittsberegningsperiode. Du fortalte ikke at dere kan skjev-fordele arbeidsbyrden over hele året. Og pålegge oss 19 timers arbeidsøkter og 60 timers uker i måneder i strekk. Det burde du gjort. For ellers blir jo fremstillingen helt feil. Det er vel ingen andre som har sånne ordninger? Det er fint om du kan oppklare dette.

Jeg har satt opp noen eksempler. Jeg har funnet dem på selv. Men noe er basert på ting som allerede har hendt. Fint om du kan kikke litt på dem.

 1) Anne er lege i sykehus. Hun er alenemor for Vilde. Hun ønsker ikke å jobbe mye når Vilde er så liten. Anne avtaler derfor kun å jobbe minimum - 38 timer i uken. Men Annes sjef Per ønsker at  Anne skal jobbe ekstra i sommerhalvåret. Alle må trå til litt ekstra i ferieperioden. Det er likt for alle. Da slipper Per å leie inn hjelp, eller å betale overtidsbetaling. 

Anne jobber  60 timer i uken i perioden før og etter ferien. Fra 1.juni til september. Men fordi Anne  bare har avtalt 38 timers arbeidstid ordner Per det sånn at Anne jobber 33 timer ukentlig resten av året.

 Er det ikke slik at Anne kan pålegges denne ordningen? Vi tillitsvalgte kan jo drøfte. Men egentlig har vi ingen ting vi skulle ha sagt. Anne får ikke overtidsbetaling eller annen kompensasjon for at hun jobber veldig mange timer i sommerperioden. Timene lønnes jo likt hele året selv om belastningen er høy i en periode? Og den som sparer på dette er Per. Er det ikke slik Anne-Kari?

2) Viktor har fått et innsparingskrav som han ikke ser noen enkel løsning på. Driften går allerede på høygir, og snart slutter Eva – en av seks overleger i avdelingen. Viktor ser at han kan spare lønnsmidler ved å holde Evas stilling ledig. De andre får heller jobbe noen ekstra timer, og ta unna Evas vakter.

Viktor presenterer planen for de gjenværende fem legene i et drøftingsmøte. Legene murrer. Anne-Marie sier at belastningen allerede er alt for høy med de 48 timene de jobber i snitt. Hun vil ikke påta seg flere timer eller vakter. Viktor finner en løsning, hvis Anne-Marie ikke vil jobbe mer får hun heller ta litt flere av de upopulære vaktene. Han setter opp Anne-Marie på flere helgevakter enn de andre. Også Anne-Marie får da økt ukentlig timetall.  Men Viktor reduserer dette i årsregnskapet ved å gi henne noen færre ukevakter, og en uke uten jobb i februar.

Du. Er det ikke dumt med en arbeidstidsordning hvor det er mulig å forskjellsbehandle arbeidstakerne så mye? Tenk hvis du ikke går så godt overens med sjefen, og han setter deg opp på jobb når du aller helst vil ha fri? Kanskje mange helgevakter i mai og juni. Eller i alle høytidene? Det kan nok oppleves urettferdig.

3) Gunn-Eva er gift med Gunnar. De skal ha barn. Om to år er hun ferdig indremedisiner. Gunn-Eva planlegger å være borte med barnet i 6 måneder. Gunn-Evas sjef Jan er kjempegrei. Han er glad på hennes vegne, men ser også noen utfordringer. Han forteller at hun nok må jobbe  ekstra vakter i perioden før og etter permisjonen. Hvis ikke blir det alt for mange vakter på de andre legene. I løpet av året. Gunn-Eva spør om ikke det ville være bedre å ansette en vikar i hennes fravær. Jan er enig i det, men forklarer at HR ledelsen i klinikken har gitt beskjed om at permisjoner under ett år ikke skal dekkes inn med vikarer. I Gunn-Evas nye tjenesteplan er vaktene hennes samlet i perioden før og etter permisjonen. Slik får hun like mange vakter som de andre.

Jeg forstår at det kan være fint for arbeidsgiver å kunne flytte på vaktene. Da slipper jo Jan å leie inn vikar. Men det er jo ikke sikkert at de andre i vaktlaget synes det er fint å få pålagt mange vakter tett. Jeg er nesten sikker på at ordningen kan spare avdelingen for penger. Legene jobber jo overtid uten å få overtidsbetalt.

4) Arne har rundet 65 år. Han merker at døgnvaktene som gynekolog tar hardt på. Etter vakt er han i ulage i flere dager. Arne jobber 45 timer i uken i gjennomsnitt. Arne forteller til sin nye sjef Hilde at han vil be om å få unntak for vakt. Tariffavtalen gir ham rett til det. 

Hilde kunne egentlig tenke seg å ansette Knut i stedet. Han kan ta vakter, og bidrar også i et forskningsprosjekt Hilde har igangsatt. Hilde forteller Arne at han har nok rett til vaktfritak når han har blitt så gammel, men da må han jobbe ekstra på dagen. Hilde trenger en som kan jobbe lang-dager på poliklinikken. Arne får en ny arbeidsplan hvor han skal jobbe fra 7 til 18 daglig.

Arne synes dette er urettferdig. Da vil han ikke vil jobbe mer enn de 40 timene i uken han er forpliktet til. Hilde svarer at det er greit, men han må nok likevel jobbe lang-dager. For Hilde har tenkt ut noe som er lurt. For å få ned det gjennomsnittlige timetallet setter Hilde Arne opp med fri i november, desember og de første 3 ukene i januar.

Nei, nå må jeg gi meg. Det er så mange muligheter med kalenderplaner. Når arbeidstid kan avtales med hver enkelt lege utenfor lovens vern, og uten grenser. Da er det bare fantasien som setter grenser for ekle eksempler. Det er nok derfor at vi har lover som regulerer dette.

Anne-Kari.

Jeg er nok mest redd for at sjefene får veldig mye makt med ordningen din. Sjefer uten grenser. Jeg tror det kan blir skikkelig dårlig arbeidsmiljø og press på mange leger. Det er fint at du vil garantere at alt blir bra, men er det ikke bedre med noen regler og rammer? Vi kan jo ikke be 15 000 sykehusleger ringe deg når problemene oppstår. Jeg tror det er best med felles ordninger og kollektive avtaler. Er ikke det noe av det viktigste i et organisert arbeidsliv? Jeg håper vi kan finne fram til gode løsninger i fellesskap.

Med vennlig hilsen Christian

 

Kommentarer

 • Fastlege 18.09.2016 22.25.14

  Til tidligere fastlege: Det er riktig at noen tjener godt. F. eks de som kan beholde de 6000 kr en tjener hver dag. Jeg, og vel de fleste fastleger, har faste utgifter (for meg 1100 kr pr dag, pga leie av lokaler, lønn til ansatte mm) 5 dager i uken, 52 uker i året, ut over pr capita-tilskudd, dvs at pr.capita-tilskuddet ikke dekker utgiftene. Hvis du hadde det slik måtte du jo trekke fra kr 286000 kr i årsinntekten. Det høres også ut til at du beholdt hele pr capitatilskuddet. Det gjør altså ikke jeg. Da måtte du trekke fra ytterligere 443900 kr i årsinntekten. Mange fastleger tar også ferie, dvs 5-6 uker i året uten lønn, kun kr 1100 x 5 x 5-6 i utgifter. Desuten har vi ikke sykepenger de første 16 dager, kun faste utgifter. Vi har heller ikke pensjonsavtale, dette må vi koste selv. Noen bruker også mere tid pr pasient, og har færre pasienter pr dag. Det høres dermed ut til at du har hatt en svært god avtale som vikar. Men legevakt var vel overtid?

 • Tidligere fastlege 18.09.2016 20.59.06

  Da jeg jobbet som fastlege tjente jeg i snitt 6000 kr pr dag på kontoret. 4 av 5 dager i uken. Altså rundt 96000kr per mnd + en dag sykehjem som kommunalt arbeid, betalt 24000kr pr mnd. Ca 3 legevakter per mnd gav ca 20000 kr.Dvs jeg hadde rundt 140000kr per måned. I tillegg hadde jeg fast sats på 386 kr pr pasient på listen, totalt 1150 pasienter og det vil si 443900kr utbetalt fra staten. 10 måneder jobbet jeg og det hele beløp seg til over 1,8 millioner. Jeg var faktisk en av de minst betalte på det kontoret, og det var petroleumslegen som tjente mest med ca 3 millioner i året. At du som kaller deg fastlege tjener 1 million per år er enten rent oppspinn, eller så takster du helt feil. 1-0 til sykehuslegen

 • Fastlege 17.09.2016 22.52.43

  Rettelse: feilinformasjonen kommer ikke fra Grimsgaard, men fra kommentar fra sykehuslege. Grimsgaard er som alltid velinformert og presis i sine kommentarer.

 • Fastlege 17.09.2016 22.50.09

  Synd at et viktig og klokt innlegg fra Christian Grimsgaard kommer med feilinformasjon om fastlegers inntekt. 6 minutters vestkantleger i Oslo med lange lister tjener nok mye, men kan erstattes med en automatisk henvisningsautomat. Fastlegereller i Norge har i gjennomsnitt ca 1185 pasienter på listen, og jobber ca 45 timer pr uke + legevakt kveld, natt og helger, og tjener ca 1 million i året totalt. Er enig i at alle sykehusleger må nekte ubetalt overtid, og streike til Spekter gir seg. Sykehusleger må til gjengjeld lære seg å sette seg inn i fakta.

 • Sykehuslege 16.09.2016 18.28.20

  Fastlege må ned i lønn! De tjener i snitt mellom 6000-10000 kr per dag og de er almennevitere. Kan litt for lite om det meste og fungerer mer som et sekreteriat for oss som jobber på sykehus. Jeg råder alle LIS og overleger til kollektivt å skrive overtid for hvert eneste minutt som går til papirarbeid etc utover lønnet arbeidstid. Håper flere av oss blir snart tatt ut i streik.

 • lege 14.09.2016 16.54.44

  Til skadefryd. Det ser ut til at du glemmer at det tar 6 år å utdanne en spesialist, og enda lengre tid å utdanne grenspesialistene. Vi har allerede mangel på spesialister. Helseforetakene er ikke i nærheten av å utdanne nok for det fremtidige behovet, og lite tyder på at de vil være i stand til å drive langtidsplanlegging i tiden som kommer. Ellers tror jeg du har rett i deler av analysen din. Hvorfor du koser deg er ikke så godt forklart. Kanskje er du sint for noe? Mange er det. Da er det av og til en glede at andre har det vanskelig. Jeg fornemmer at du oppfatter at myndighetene ødelegger helsevesenet, og det tror jeg er riktig. Du får fortsette å kose deg, men forsøke å holde deg frisk.

 • Til Skadefryd 13.09.2016 19.26.28

  Til Skadefryd Jeg tror faktisk at leger kommer til å gjøre en dårligere jobb hvis spekter/staten fortsetter med rovdrift. Flinke leger vil finne seg andre jobber- privat/legemiddelfirma. Det vil bli økt sykemelding, leger har rekordlavt fravær. I tillegg virker det som du har glemt ut eldrebølgen, slike som deg kommer til å bli gamle om 10-20 år ( Inkl Bratten ) og kreve masse helsetjenester og ypperste legetjenester. Etterkrigsgenerasjonen. Da vil det bli nok av pengesterke pensjonister som vil betale og kreve god behandling. I utlandet tjener sykehusleger mye bedre enn allmennleger, fordi at tjenestene er ettertraktede. Det vil bli flere private spesialister og sykehusene vil tømmes for ressurser. Leger har en helt annet ansvar enn andre arbeidsgrupper på sykehus og lengre utdannelse så det er bare rett og rimelig at de får bedre lønn, selv om legelønn er oppskrytt.

 • Skadefryd 13.09.2016 15.53.50

  Vet du hva Christian? De fleste av dere legene forsvarer det offentlige systemet. Og nå går det kanskje opp for dere at dere er bondefanget i et teknokrati, hvor dere ikke har mange reelle alternative sysselsettingsmuligheter, hvor stat og kommune i økende grad kjører rovdrift på dere. Demokratiet kan ikke korrigere dårlig behandling, da demokratiet ikke har oversikt, og alt drukner i andre sekkeposter ved valg. Jeg koser meg. Det er ingen grunn til å bry seg om hva noen av dere leger måtte mene. Det er allikevel nok menesker som av statusgrunner vil bli leger. Og forholdene er fortsatt verre nedover i Europa. Jeg syns Spekter burde gå inn for redusert timelønn. Ingen grunn til at noen av dere skulle tjene noe mer enn en sykepleier. Dere ville alle allikevel valgt å bli leger. Kan ikke se nanoteknologistudiet eller industriell økonomi bli rent ned av legeavhoppere anytime soon.

 • Pål, hjertespesialist 13.09.2016 14.18.32

  Godt skrevet, Christian, og dessverre helt realistiske eksempler! Spekter står for en politikk som raserer norsk arbeidsliv. Hvis de får fortsette på denne måten, slutter jeg som lege i sykehus.

 • lege 13.09.2016 12.03.58

  Mon tro hva denne konflikten gjør med legers og andre akademikeres holdning til dagens regjering og stemmevalg neste høst?

 • jan lambrecht 13.09.2016 11.14.35

  Ikke bare tenkte, men høyst realistiske (eksisterende) eksempler. Godt skrevet Christian! Vi fikk nylig oppsagt de individuelle UTA avtalene våre (49 timers arbeidsuke). Vi skulle nå gjøre samme jobb til lavere lønn og jobbe ennå mere dugnad. I situationen er det morsomt at vi måtte true med ikke lenger å akseptere brudd av AML-særavtalen, noe som ville vanskeliggøre driften. Nye aftaler er ikke på plass🤗 Da vi allerede sliter med å overholde AML unntaket synes også jeg at denne avtalen må bli en del av forhandlingsgrundlaget, hvis det altså blir forhandlinger igjen og ikke bare et NPM lovinngrepp fra regjeringen. Vi kan ikke gi oss på kravet om kollektive aftaler og vi må fortsette kampen uansett! (en arbeidsinnvandrer)

 • Beata Gajdzik 12.09.2016 21.01.17

  Bra skrevet;) veldig illustrativt.

 • LiS og småbarnspappa 12.09.2016 19.29.16

  Om bare Spekter kunne bekreftet at det ikke vil bli slik, så hadde vi vel kommet noen skritt videre. Men det er akkurat slik mange er redd for at det vil bli. De to ukene vi har krav på med kurs hvert år, som vi allerede i dag må melde fra om lenge i forveien, vil naturligvis alltid bli normaluker med mandag-fredag dagtid. Skulle det vært en vaktuke, så er det vel greit for arbeidsgiver å flytte den til uka etter kurset? Og hva med pappaperm i noen uker. Selv om skrekkeksempelet med flere måneder med 60-timers uker neppe vil skje, så ville det vel vært veldig praktisk for arbeidsgiver å ihvertfall legge 3-4 uker med 50+ og vakter både før og etter permisjon? Livet som LiS-lege er allerede stressende nok, og jeg syns det er horribelt at vi (Legeforeningen) nå føler oss nødt til å kjempe for å beholde en ordning som strengt tatt ikke er veldig god! Det jeg lurer på er om det i det hele tatt er aktuelt for Legeforeningen å si opp avtalen om unntak fra AML? Det begynner å bli fristende.

 • Kjell O. Skavdal 12.09.2016 14.32.09

  Dette var eksempler som Christian kom med som en må regne med i det daglige liv på sykehus. De var på ingen måte outrerte , meget realistiske synes jeg. Å komme frem til løsninger i fellesskap og på kollektiv basis må bli løsningen. Ikke at en får tredd dette nedover hodet fra arbeidsgiver. Stå på folkens!

 • B.I 12.09.2016 09.09.55

  Ja, hun der trenger å få ting inn med teskje. Og, hun bør tilbake til NSB-jobben sin. Det bør Høie og Støre også. Og Herlof Nilssen.

 • Ansatt 12.09.2016 00.04.52

  New Puplic Management i nøtteskall.

 • LIS 11.09.2016 23.53.29

  Bra skrevet. Tror dette forslaget potensielt, dersom det fører til de fryktede/forventede følgene, vil bidra til at sykmeldingsprosenten stiger betydelig fra dagens meget lave nivåer i mange legegrupper. Dette vil igjen føre til langt mer vakansvakter og sekundært utgifter.

 • Bengt-Lasse Lund 11.09.2016 23.09.33

  Klar tale Grimsgaard! Be arbeidsgiversiden redegjøre for hvordan sykehusene skal drives uten legenes samtykke til disp fra AML. Jeg håper kollgiet forstår at det kan være nødvendig å sette foten ned. Full støtte fra tidl. President i foreningen.

 • Lege 11.09.2016 23.04.24

  Takk til Christian. Selv de aller langsomste forstår etter å ha leste ditt glimrenmde innlegg at det eneste som står i hodet på Spekter er å spare penger. Pasientens helsetjeneste??? Høies største vits så langt.

 • Feil 11.09.2016 22.41.57

  En velformulert forsvarstale fra en av de, uten makt?.... Men hvorfor kun bruke 3 kvinner og en 65 åring med diverse utfordringer til å illustrere, eksemplets makt?... For er det slik at Grimsgaard og hans likesinnede faktisk ikke skjønner at dette primært handler om å få smake mer av sin egen utskrevne individuelle medisin fra de, med status makt?..... http://www.aftenposten.no/norge/Fastlege-Jorgen-Skavlan-stotter-Zahl-Pedersens-kritikk-av-nordmenn-604282b.html ,

 • LIS 11.09.2016 21.37.58

  Flott skrevet Christian! Jeg jobber selv en 49,5 timers uke, hele året foruten ferie og offentlige høytider. 38 timer pr uke er avtalen jeg signerte, men for å få hjulene til å gå rundt på poliklinikken og å kunne klare å betale studielån, husleie etc sa jeg ja til UTA på totalt 49,5 timer i måneden. Dvs at min totale arbeidsmåned er 214 timer. Enten det eller ingenting, for overtid skal man jo ikke skrive.. Jeg har minstesats på UTA som tilsvarer 444 kr per time FØR skatt.. Brutto årslønn er 5555000, det er ikke å hoppe i taket for etter 7,5 års studie/turnus og totalt 4 års arbeidserfaring vel??

 • Tor Einar 11.09.2016 20.42.10

  Takk, Christan! Så tydelig. Så enkelt. Så viktig. Og tydeligvis så vanskelig for Anne-Kari og co. Her slåss vi for de heilt grunnleggende rettigheter i arbeidslivet. Og er stolte av alle som støtter oss.

 • Helseleder 11.09.2016 20.29.55

  Ny styreleder i Spekter, Herlof Nilssen, har vært dyktig i jobben sin tidligere. Men nå undervurderer han demokrati-holdningen i Norge. Håper han tør si Myndighetene midt imot.

 • LIS 11.09.2016 20.03.07

  Vårt største problem er at Anne Kari åpenbart ikke vil verken oss eller pasientene vel. Hun bryr seg ikke om at hun kommer til å bli årsak til at enda flere leger møter veggen. Lurer på om hun har hatt en arbeidsdag på 19 timer hvor hun verken har fått gå på do, sove eller spise? Hadde hun vært noe til leder, hadde hun deltatt på noen typiske travle vakter på f.eks kirurg eller medisin og sett hva det faktisk er. I stedet sitter hun og gjemmer seg bak utenattlærte setninger og lyver så hun tror det selv. Utrolig trist at ledelsen tar knekken på all arbeidsglede hos en gruppe som jobber overtid uten å ta betalt for det tilsvarende et helt Ahus per år!! :-(

 • sykehuslege 11.09.2016 19.19.12

  Jeg bare oversiktsregner litt. Ifølge TEKNA sine sider så er gjennomsnittslønnen for en ingeniør med mer enn 10 års ansiennitet ca 615 000 i statlig sektor, det mer i privat. Det vil si sånn omtrent en månedslønn som etter 40% skatt vil være ca 30 000 utbetalt, eller 7500 i uka. Når jeg har en ekstravakt natt til lørdag dvs fra kl 15 til kl 09 på 18 timer så får jeg utbetalt ca 6000 kr. Er det egentlig sjokkerende mye betalt? Da har jeg på den vakten nesten jobbet en halv arbeidsuke og den er på midt på natten og må regnes som overtid, men får utbetalt etter skatt rundt 3-400 kr pr time. (det er ikke tillegg, det er totalbeløp) De fleste høyt utdannede som må jobbe på julaften etc har jo faktisk mye høyere lønn enn det. Grunnen til at vi får mye på en vakt er jo at den er så sinnsvakt lang! Streiken handler ikke om penger, det handler om at mange av oss jobber så mye vi orker allerede og greier ikke flere vakter.

 • Morten Tangen 11.09.2016 18.56.52

  Takk, Christian! Det er jo så enkelt?

 • Larsen 11.09.2016 18.55.51

  Nydelig. Fantastisk skrevet ! Tommel opp !

 • Pensjonert ortoped 11.09.2016 18.28.49

  Veldig bra skrevet Christian!!

Christian Grimsgaard

Christian Grimsgaard er overlege og varaforetakstillitsvalg for Legeforeningen ved Oslo universitetssykehus, der han arbeider ved Seksjon for hånd- og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!