Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Christian Grimsgaards blogg Publisert 2016-06-16

Ung må verden ennu være

En kan vanskelig annet enn beundre standhaftigheten og de tilslørende evnene som samlet bor i HSØs og OUS' administrasjon. Etter å ha fått tommelen ned av alt fra politikere, eksterne kvalitetssikrere til veidirektører skrider planene om gigantsykehuset på Gaustad ufortrødent videre. Presse, politikere, sykehusaktivister og ansattes representanter har kanskje ikke funnet tid til å sette seg inn i saksfremlegget. Et stykke ned i dokumentet har HSØs administrasjon nå fått utsatt lokalsykehuset i overskuelig fremtid, og fått forankret oppstart av mega-sykehuset på Gaustad. Først etter 2026 skal byggingen på Aker starte. Ikke dårlig fra et håpløst utgangspunkt.

Fra saksfremlegget;

1. etappe, 2016-2025

Nybygg for regional sikkerhetsavdeling med tilgrensende funksjoner

Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet

Somatikketappe på Gaustad med multitraume, nyfødtmedisin, intensivkrevende kreftkirurgi og lokalsykehusfunksjoner for 3 bydeler.

Teknisk oppgradering Gaustad, Aker, Statens senter for Epilepsi i Sandvika og Ullevål

2. etappe, 2022-2029

Videre utvikling Gaustad, somatikk og regionfunksjoner innen psykisk helse

Fortsatt teknisk oppgradering Gaustad, Aker og Ullevål (midlertidig)

3. etappe, 2026-2033

Lokalsykehus Aker, somatikk og psykisk helse

Vedtaket er dårlig nytt for mange. Løsningene for Groruddalens befolkning vil i overskuelig fremtid være usikker. Vi har ingen løsning for alle de nye innbyggerne som strømmer til i regionen. Ullevål, som nå styres mot nedleggelse, vil stå foran enda vanskelige tider. Mest bekymringsfullt er dette kanskje likevel for alle de andre sykehusene i regionen, som nå skal leve i skyggen av investeringer i 40 milliarders-klassen i OUS. Og ettersom driftskostnadene i så store enheter er høyere enn i mindre vil denne situasjonen heller ikke være midlertidig. Selv vi som skal jobbe i mega-sykehuset er ikke udelt begeistret.

Men noen må da kunne si seg fornøyd?  Overlegen seier til kommunikasjonsavdelingene i de to foretakene. Slik skaper vi fremtidens sykehustilbud.

 

Kommentarer

 • lege 17.06.2016 15.40.18

  OUS-ansatte- og øvrige ansatte i Osloregionen: lag en lenkegjeng, underskriftskampanje på nett - hva som helst for å vise hva dere synes. Vi andre skal solidarisk skrive under på opprop på nett.

 • Radiograf 17.06.2016 11.14.35

  Til OUS-ansatt; for en vidunderlig og forløsende ide. En stor statue på plassen foran sykehuset, plassert der juletreet pleier å stå, og omtrent like høy. Vegen me ikkje visste um!

 • lege 16.06.2016 23.57.05

  Utmerket ide fra OUS-ansatt- så får vi tilfredsstilt behov for å bli husket for ettertiden- og vendt tilbake til virkeligheten.

 • OUS-ansatt 16.06.2016 23.08.56

  Ville det hjulpet om man i stedet satte opp en stor statue av OUS direktøren foran sykehuset, m HSØs leder ved hans føtter? Så kunne vi i etterkant startet realistiske planer?

 • Lege 16.06.2016 21.29.02

  Dette er jo regelrett lureri. Hvordan kan leger delta i dette?

 • Lege 16.06.2016 20.38.54

  Konsulenter, administrasjon og utbyggere får nå mye å gjøre fremover med planlegging, utredning og anbudsrunder. Her blir det nødvendig med flere direktører og stabsansatte for å få dette til å gå som planlagt. Sykehustilbudet og behandlingen befolkningen skal ha får heller vente. De som har penger til overs bør nå sates på å etablere flere helprivate tilbud.

 • Sint lege 16.06.2016 19.27.32

  Dette er jo ikke til å tro. Orwellsk. Hvordan kan det ha seg at disse skrivebordsmenneskene og - legene ufortrødent får ture frem akkurat som de vil? Det er godt noen kan avsløre dem, men hvordan kan vi stoppe byråkratene fra å forlede befolkningen? Er det så mye makt sentralt plassert i ledelsen og i styret at det er umulig å få bukt med løgnaktighetene deres. For - løgnaktig er det - å pakke inn sannheten og femstille den som noe annet enn den er- godt pakket inn i positivt ladede ord.

Christian Grimsgaard

Christian Grimsgaard er overlege og varaforetakstillitsvalg for Legeforeningen ved Oslo universitetssykehus, der han arbeider ved Seksjon for hånd- og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!