Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Christian Grimsgaards blogg Publisert 2013-03-14

Terje P. Hagens sykehustrøbbel

På oppdrag fra Helsedepartementet har helse- og husøkonom Terje P. Hagen forfattet en "ekspert-rapport" som gir "sykehustrøbbel for Høyre" (Aftenposten 14/3). Rapporten er et bestillingsverk, og bærer preg av det. Men det er likevel underlig hvordan professoren klarer å skrive seg helt bort fra realitetene i landene som omgir oss.

De fleste er enige om at kvaliteten på norske helsetjenester er jevnt god, bedre enn snittet i OECD, men ikke verdens beste som departementet gjerne slår om seg med. Problemet er at behovet er større enn tilbudet. Dette er ikke unikt for Norge, tvert i mot har ventetider vært et problem i de aller fleste land omkring oss.

Men noen land har fått bukt med kapasitetsproblemene. Dette fremkommer i OECDs rapport "Waiting time policies in the health sector, what works?". En fellesnevner for de som lykkes er økt tilbud gjennom samarbeid med private aktører, ideelle og kommersielle. I Danmark, Portugal og Nederland har man sett en kraftig reduksjon i ventetid, og i Tyskland er det i praksis ikke ventetid utover det som kreves for å planlegge behandlingen, heller ikke i akuttmottakene.

Gjennom de regionale helseforetakene har Norge, som en del andre land, en monopolsituasjon på leveranse av sykehustjenester. I tillegg har vi de senere år drevet en form for rasjonering, ved at sykehusenes "produksjon" begrenses gjennom oppdragsdokumentet. Når tilbudet ikke svarer til etterspørselen vil det da oppstå køer. Dette er ikke unikt for oss, men går igjen i alle land som velger lignende løsninger.

Hva skjer hvis vi øker tilbudet? Mange tror at dette vil føre til en ukontrollerbar vekst. Men lite tyder på at så er tilfelle. Riktignok øker etterspørselen, men kun med en tiendedel av økningen i tilbud. Behovet er ikke uuttømmelig. Friske ønsker seg ikke inn på sykehus. Ventetider kan ganske enkelt løses ved å øke kapasiteten.

Hvordan kommer så Hagen til sine konklusjoner? Han tar ikke hensyn til endringene som skjer når et monopol avløses av flere tilbydere av tjenester. Han legger også til grunn at forskjellen i effektivitet mellom private og offentlige aktører alene skyldes øyeblikkelig hjelp. Det er feil. I offentlige sykehus brukes mindre enn halvparten av legetiden i pasientrettet arbeid. Dette kan naturligvis gjøres bedre. Til sist lukker professoren øynene for de erfaringene som er gjort i land hvor man har fått til en bedre utvikling.

Kapasitetsproblemene i Norsk spesialisthelsetjeneste er ikke uløselige, og behovet er ikke uutømmelig. Det er imidlertid lite som tyder på at dagens monopolordning er veien å gå. Dette har nå vært forsøkt i 10 år, med Hagen som flittig brukt orakel. Men land som har valgt andre løsninger har langt på vei løst problemet.

Kommentarer

 • Kerriann 26.04.2016 07.22.47

  Hey, you're the goto expter. Thanks for hanging out here.

 • Stinus Ancher Pedersen 25.10.2014 10.22.00

  Hovedpointen burde være netop at holde fokus på et bedre offentligt tilbud - som det så rigtigt siges her, så bruger man som læge i norsk sygehustjeneste mindre end halvdelen af arbejdstiden på patientrettet arbejde. Med fuldstændig nedslidte faciliteter, udtjent og defekt og for lidt udstyr, mangel på undersøgelsesrum, IT-løsninger der ikke fungerer, PC'er der må restartes mange gange daglig for at komme videre... Ja, så dækker denne umådeholdne tidsbrug desværre ikke engang over f.eks. kvalitetssikring, møder eller andet relevant. Kun med en massiv investering i sygehusene kan vi få dette løst, og få frigjort den kapacitet i det offentlige, som behøves - og som vil løse de fleste problemer! Lykken findes IKKE i f.eks, det danske system med øget brug af private tjenesteydere...

 • chillpill 18.03.2013 19.39.00

  Anbud bypasser en svært viktig del av markedsmekanismen, nemlig at den som får tjenesten levert, er med på kvalitetskontroll. Når staten kjøper tjenesten på vegne av andre, så er det for mye latens på tilbakemeldingene om en tjeneste er god nok. De som vinner anbud på f.eks sykehjemstjenester, kan la de eldre ligge og bade i dritt, i lang, lang tid, fordi misnøye i det små ikke synliggjøres ved at en og en bruker går til konkurrenten. Skal det være privat, må det være skikkelig privat.

 • lowrider 18.03.2013 19.34.00

  Modig skrevet. Er Grimsgaard nå ferdig på OUS, eller har han jobbet seg opp nok allierte han ikke støter fra seg ved slik anti-statsmafia-retorikk? Han skaffer seg nok mange fiender nå, ja.

 • BG 18.03.2013 16.33.00

  Flott Christian ! Endelig en fra det offentlige systemet som tør å peke på at norsk helsevesen trenger alt som finnes av "hjelpende hender" - både offentlige og private. Befolkningen blir eldre og - med all rett - mer kravstor. Mulighetene til å behandle sykdommer langt opp i alderen blir stadig flere. Behandlingskøen vil altså bare bli lenger etter hvert. MEN det er fullt mulig å kutte både køer og ventetider ved et tettere samarbeid ! Det er nå på tide å ta i bruk ALL tilgjengelig helsekompetanse og kapasitet. SAMMEN BLIR VI STERKE !

 • Almennlege 18.03.2013 15.55.00

  Veldig klart formulert og treffer spikeren rett på hodet. Det er ikke medinske prioriteringer som kommer først når driftsmodell tviholdes de kommer nesten ikke en gang på andre plass. Hvor er pasientens behov , og utredningen av tilstander som er sammensatte og kompliserte hen om de ikke har en innbringende DRG-kode.

 • Pasient 15.03.2013 22.58.00

  Min fastlege rekvirerte MR av ryggen under mistanke om prolaps. Ved mitt sykehus var ventetiden 3-4 måneder. Jeg kontaktet et privat røntgeninstitutt, der var ventetiden 2-3 måneder. Men: Kan jeg få MR fortere hvis jeg betaler? Ja, det kan du få i morgen. Pris 2500 kroner. Dette er et eksempel på at det er mye reservekapasitet i helsevesenet som Staten ikke vil utnytte. PS: Jeg hadde prolaps.

 • Terje P. Hagen 15.03.2013 16.06.00

  Det virker ikke som at Grimsgaard har lest rapporten. En av hovedkonklusjonene er jo at økt bruk av private kommersielle sykehus vil øke tilbudet av tjenester. Dersom en er villig til å finansiere permanente aktivitetsøkninger for eksempel ved å øke den aktivitetsbaserte komponenten i ISF til 60% eller høyere, vil en samtidig kunne opprettholde aktiviteten i de offentlige sykehusene og dermed tilbudet overfor pasientgrupper som har høy prioritet, også om en gir slipp på volumstyringen av de private kommersielle sykehusene. Er en mindre villig til å øke bevilgningene til spesialisthelsetjenestene vil fjerning av volumbegrensningene overfor private kommersielle sykehus kunne lede til høyere prioritet for pasientgrupper med mindre alvorlige lidelser og tilsvarende reduksjon i tilbudet til pasienter med alvorlige lidelser. Dette følger av de private kommersielle sykehusenes aktivitetsprofil der vekten er lagt på dagbehandling, særlig dagkirurgi.

 • Tariq Hallahl 15.03.2013 11.27.00

  Norsk sykehusvesen er siste skanse for statsmonopolismen og planøkonomien. Grimsgaard har helt rett. Dr. Tariq

 • ass.lege 15.03.2013 07.18.00

  Utrolig godt skrevet, kunne ikke vært mere enig. Vi må nok slippe høyre til makten for å få dette realisert. Vi må få slutt på monopolisering av sykehustjenestene, slippe andre aktører til slik at vi får bukt med køene. Det er helt vanvittig å tenke på at det står mye ubrukt kapasitet når man vet at mange pasienter kunne fått raskere hjelp.

Christian Grimsgaard

Christian Grimsgaard er overlege og varaforetakstillitsvalg for Legeforeningen ved Oslo universitetssykehus, der han arbeider ved Seksjon for hånd- og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!