Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Bjørn Guldvogs blogg Publisert 2018-09-19

Sammen er vi bedre forberedt

Sammen med de andre nødetatene gjør helsepersonell hver eneste dag en formidabel jobb med å gi nødvendig helsehjelp ved ulykker. I høst skal vi også øve på dette sammen med Forsvaret og NATO. Det vil gi oss mye viktig læring.

Både kommuner og spesialisthelsetjenester har mange ganger vist at de også er i stand til å håndtere større hendelser. Evnen og erfaringen som helsetjenesten har gir en trygghet for befolkningen om at de vil bli godt ivaretatt og få den hjelpen de trenger – også ved kriser.

Når kapasiteten trues

Helsetjenesten har kompetanse og kapasitet til å håndtere små og større hendelse i det daglige og vi samarbeider tett og godt med de andre nødetatene. I en situasjon der mange trenger helsehjelp samtidig, kan kapasiteten til å behandle og evakuere skadde likevel bli en utfordring. Da kan det bli nødvendig at Helsetjenesten og Forsvaret samarbeider om å gi nødvendig helsehjelp og evakuere skadde soldater eller sivile.

Første øvelse på flere tiår

For første gang på flere tiår skal de sivile nødetatene og Forsvaret øve sammen i stor skala Sør-Norge. Dette er viktig for at vi skal være forberedt på å håndtere kriser sammen.

Evnen til å gi helsehjelp i kriser er en viktig del av totalforsvaret av Norge, og som NATO-medlem er Norge forpliktet til å gi helsehjelp til sivile og til soldater i fredstid, i krisesituasjoner og i krig.

Norge er i høst vertsnasjon for NATOs største øvelse i 2018. Mer enn 40 000 soldater skal delta i øvelsen som gjennomføres i Hedmark, Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal.

I tilknytning til NATO-øvelsen vil helsetjenesten gjennomføre fem lokale øvelser ulike steder i Sør-Norge. Her skal helsepersonell øve sammen med Forsvaret, andre nødetater og frivillige organisasjoner.

Vi skal blant annet øve på å gi helsehjelp ved masseskade og ved utslipp av giftige stoffer. Vi skal også øve på evakuering av skadde og ikke minst skal vi øve på hvordan nødetatene, frivillige organisasjoner og Forsvaret kan samarbeide ved store ulykker.

Den første øvelsen er på Ørlandet 25. september. Deretter skal vi øve på Tynset 26. oktober, Kristiansund 29. oktober, Orkdal 1. november og Elverum 6. november.

Bedre forberedt

Vi håper det aldri blir nødvendig, men hvis det oppstår en situasjon der vi må samarbeide om å gi helsehjelp, vil det være svært nyttig at vi har øvd sammen. Ved å øve sammen lærer vi hverandre å kjenne, vi ser hva som fungerer godt og vi ser hva som kan bli bedre. Hvis vi er gode til å ta til med oss disse erfaringene, vil norsk helsetjeneste lære mye av de øvelsene vi nå gjennomfører sammen med andre nødetater, frivillige organisasjoner og Forsvaret og sammen vil vi være bedre forberedt på å håndtere kriser i framtida.

Kommentarer

Bjørn Guldvog

Bjørn Guldvog er direktør i Helsedirektoratet og har bakgrunn som lege i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Han er professor i samfunnsmedisin og utdannet cand.med. og dr.med. ved Universitetet i Oslo.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!