Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Bjørn Guldvogs blogg Publisert 2016-10-03

Du kan hjelpe pasientene dine med røykeslutt

Røyker du? Hva tenker du om det? Disse to enkle spørsmålene kan hjelpe pasienten på vei mot å bli røykfri.

Når dette etterfølges av «jeg vil anbefale deg å slutte, og jeg kan hjelpe deg», har du allerede gjennomført en minimal intervensjon, som er hovedanbefalingen i den nye nasjonale retningslinjen for røykeavvenning. Dette kan gjennomføres av alt helsepersonell.

Bruk anledningen

Det er ingen tvil om at konsekvensene av røyking fører til enormt mye lidelse for altfor mange. Bare av lungekreft dør over 2000 personer i Norge hvert år, og 8 av 10 tilfeller av lungekreft skyldes røyking. Dere som er helsepersonell har en unik mulighet til å hjelpe pasientene deres med å kutte røyken.

Helsedirektoratet gjennomfører en røykesluttkampanje i høst, der risikoen for lungekreft er vektlagt. En del vil nok synes at den nye kampanjen er skremmende. Det har vi forståelse for. Men det filmen viser, er dessverre virkelighet for altfor mange. Målet med filmen er å motivere til å slutte, vise at det finnes hjelp til å slutte og dermed spare mange mennesker for unødig lidelse og en altfor tidlig død. Vi ønsker å få fram at det finnes hjelp på veien.

Både kampanjen og Sluttedagen 24. oktober kan gi åpninger for å snakke med pasienter om røykeslutt.

Større sjanse med god hjelp

Sjansen for å lykkes med røykeslutt er større  hvis man får hjelp. Alle kan klare å slutte å røyke, men mange har flere slutteforsøk bak seg før de lykkes. Det er ikke så mye som skal til for å få effekt. Når dere spør om pasienten røyker, markerer dere at røykeslutt er viktig for helsa. Bruk den nye retningslinjen for røykavvenning i primærhelsetjenesten. Den inneholder tre anbefalinger:

 • Minimal intervensjon bør gjennomføres ved alle egnede konsultasjoner.
 • Alle som ønsker å slutte å røyke bør få tilbud om strukturert hjelp til avvenning.
 • Alle som ønsker å slutte å røyke, bør vurderes med tanke på bruk av legemidler til røykeslutt.

Slutta.no

Slutta har mange gratis tilbud: Slutta-telefonen 800 400 85 gir gratis veiledning og kan gi oppfølging gjennom et helt år (tidligere Røyketelefonen), man kan chatte med veiledere på slutta.no eller bruke Slutta-appen. Oversikt over alle sluttetilbudene finnes på slutta.no.

 

Kommentarer

Bjørn Guldvog

Bjørn Guldvog er direktør i Helsedirektoratet og har bakgrunn som lege i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Han er professor i samfunnsmedisin og utdannet cand.med. og dr.med. ved Universitetet i Oslo.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!