Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Atle Hunstads blogg Publisert 2019-08-22

Arendalsuka lover godt for helse-Norge

Melanor var representert på Arendalsuka der vi snakket med statsråder, rikspolitikere, kommunepolitikere, sykehusdirektører, ledere i farma, klinikere, forskere og lobbyister. Inntrykket vi sitter tilbake med er at det norske helsemarkedet er i endring - og at det på litt sikt vil gavne leverandørindustrien, nasjonen Norge - og ikke minst pasientene og brukerne. 

Mye er galt i dagens Helse-Norge. Vi har ikke lykkes med å skape et pasientenes helsevesen, kommunehelsetjenesten er for svak, det er lite samhandling mellom behandlingsnivåene, det er for lite fokus på innovasjon i innkjøpene og vi er langt unna å skape en stor og tung leverandørindustri.

Kriseforståelse

Det var den dårlige nyheten. Den gode nyheten er at dette er problemer som nå er erkjent av alle de vi snakket med. Vi skal unngå å ta munnen for full, men vi oppfatter at det er i ferd med å vokse frem en kriseforståelse blant ledende norske politikere og beslutningstakere. Om denne erkjennelsen skyldes at vi sårt trenger en ny bransje som kan erstatte verdiskapningen fra olje og gass, at vi er i ferd med å bli fullstendig akterutseilt av Sverige og Danmark i ambisjonen om å skape en stor helsenæring, eller om det skyldes at vi som nasjon ikke leverer gode nok helsetjenester til våre borgere - ja det skal jeg ikke ha sagt. Men faktum er at det - i allefall så lenge vi befinner oss i Arendal - hersker en betydelig vilje til endring. For det er vel slik at når man har holdt på lenge nok med noe uten at det virker, ja så er man kanskje villig til å gjøre noe nytt?

Høyres Sveinung Stensland som er Høyres helsepolitiske talsperson uttrykte det slik: “Vi må slutte å se på helse som en kostnad, men snarere som en investering for AS Norge”. Bakteppet er stortingsmeldingen om helsenæringen  som beskriver strategier for å bygge en sterk norsk helsenæring. Og endelig begynner lederskapet å innse at det er umulig å lykkes med å bygge en helseeksportnæring dersom vi ikke først bygger et sterkt norsk hjemmemarked.

Det offentlige helsevesenet må kureres for pilotsyken

Men hva må gjøres?

For det første må vi som nasjon tiltrekke oss og legge grunnlaget for tilstedeværelsen av en lønnsom internasjonal leverandørindustri. Og for det andre; Det offentlige helsevesenet må fokusere mer på nye innovative produkter og tjenester og mindre på å hele tiden kjøpe det billigste produktet. Selvsagt vil pris alltid være et tema, men det skal ikke være hovedtema. 

For det andre: For å lykkes må vi bygge en sterkere kultur for samarbeid. Framtidens helse- og omsorgstjeneste må utvikles i et samspill mellom pasientene, de som arbeider i tjenestene, sterke forskningsmiljøer og næringslivet. Norsk helse- og omsorgstjeneste må bli være en attraktiv utviklingspartner for norsk og internasjonalt næringsliv.

Også i kommunesektoren kan det se ut som om noe er i ferd med å skje. Oslo Kommune går nå foran og virker kurert for den alvorlige “pilotsyken” som har herjet både denne og andre norske kommuner - og som kort og godt innebærer at når man ikke ønsker at noe skal skje, så starter man en helsepilot og tar den ikke videre inn i implementasjon. Oslo kommune tar nå skrittet fullt ut og ruller ut medisinsk avstandsoppfølging i alle bydeler basert på fire gjennomførte piloter - og anbudet er allerede ute. Oslo har endelig innsett at svaret ikke er mer enkeltstående innovasjonsprosjekter, men å ta innovasjonen over i implementasjon slik at alle de som trenger det i kommunen får tilbud om nye tjenester. Her er det bare å si; “look to Oslo”. Og vi håper at vi fremover også kan ønske andre norske kommuner god bedring fra pilotsyken.

Mye av erkjennelsen om at noe er alvorlig galt i Helse-Norge er drevet av den utmerkede Stortingsmeldingen om helsenæringen. Det engelske ordet for en Stortingsmelding er White paper - og det er det den fremdeles er; et stykke papir. Nå må dette papiret konkretiseres til handling. Dørene for oss som bransje er i ferd med å åpnes - og Melanor skal gå inn gjennom dørene og sloss for både bransjen og pasientenes beste. Det er en spennende tid vi står foran.

 

 

 

Kommentarer

Atle Hunstad

Atle Hunstad er administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Melanor for leverandører av medisinsk teknologi i Norge. Han er utdannet i Forsvaret og ved Bedriftsøkonomisk Institutt og har omfattende ledererfaring fra næringsliv, offentlig virksomhet og interesseorganisasjoner.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!