Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Atle Hunstads blogg Publisert 2018-05-06

Vekst i helsenæringen forutsetter sunn konkurranse

Menon Economics la nylig frem rapporten «Helsenæringens verdi 2018». Rapporten er utarbeidet på oppdrag av NHO, Legemiddelindustrien (LMI), Norway Health Tech, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og flere andre sentrale helse-aktører.

Menon peker på utfordringer knyttet til tilgang på risikokapital, tilgang på testfasiliteter og til offentlig helsesektorers evne og vilje til å ta i bruk nye løsninger og teknologier. Noe kan løses gjennom forebygging og egenbehandling av pasientene selv, skriver Menon i sin rapport. Videre må produktiviteten i behandlingsleddet økes. Det oppnås blant annet gjennom nye legemidler, diagnostiske verktøy og medisinsk teknologi.

Sykehusene er viktige innovasjonsarenaer

Medtek Norge støtter opp om Menons konklusjoner. Samtidig vil vi understreke betydningen av hvor viktige sykehusene selv er i arbeidet med nyskaping.

Innovasjon fra gründermiljøer (radikal innovasjon) er viktig. Det er likevel slik at de fleste innovasjoner innen spesialisthelsetjenesten skjer gjennom utvikling av nye behandlingsmetoder og forbedret teknikk, trinnvis og over tid (inkrementell innovasjon). Ofte skjer samhandlingen mellom klinikere, medisinteknikere, pasienter, brukere og FoU-avdelinger - i samarbeid med industrien.

Den utstrakte kompetansen som finnes på sykehusene, i forskningsmiljøene og i industrien må utnyttes i enda større utstrekning. Det må etableres samarbeid på tvers av avdelinger og med næringslivet. Arbeidet på dette området foregår hver dag, gjerne i det stille, og må anerkjennes av myndighetene. 

Tilrettelegge for mangfold og sunn konkurranse

Medtek Norge mener at myndighetene må bidra til at bedrifter og gode innovasjoner får tilfredsstillende testfasiliteter, tilgang på risikokapital og muligheter for kommersiell vekst.

Gjennom innkjøp av produkter og tjenester for over 40 milliarder kroner i året, har helseforetakene stor innkjøpsmakt. Helseforetakene har derfor et viktig ansvar for å ivareta mangfoldet av leverandører. Dette gjelder både små og store, nasjonale og internasjonale, etablerte og nystartede bedrifter. Konkurranse er sunt og er en betingelse for innovasjon.

Kommentarer

Atle Hunstad

Atle Hunstad er administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Melanor for leverandører av medisinsk teknologi i Norge. Han er utdannet i Forsvaret og ved Bedriftsøkonomisk Institutt og har omfattende ledererfaring fra næringsliv, offentlig virksomhet og interesseorganisasjoner.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!