Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Atle Hunstads blogg Publisert 2018-03-05

Tydeligere innovasjonsmandat til helsesektoren

Nytenkning og innovasjon er kritiske bidragsytere for å løse fremtidige oppgaver i helsesektoren. Myndighetene må derfor sørge for gode rammebetingelser. Innovasjonsmandatet må være tydelig for å skape et nyskapende handlingsrom for hele helsesektoren. Det kan gjøres ved å endre dagens anbudspraksis, med å vurdere andre prismodeller ved anskaffelser, bedre insentiver for helsepersonell, institusjoner og kommuner for kommersialisering av innovative løsninger, samt bedre tilrettelegging for kliniske studier og bruk av helseregistre.

Næringsutvikling og arbeidsplasser i Norge

Innovasjon i helsenæringen drøftes nå av mange. Det er dialogmøter med helse- og næringsminister, leverandørkonferanse i regi av Sykehusinnkjøp, satsing på Difis læringsarena for bedre offentlige anskaffelser, i helsedirektoratets arbeid med Nye Metoder, for å nevne noe.

Norge trenger imidlertid mer forskning, utvikling og kompetanse på helseteknologi. Om myndighetene fortsetter på samme kurs, vil store internasjonale aktører fortsette konsolidering på nasjonalt nivå og tilføre ressurser til andre markeder enn det norske.

Gode rammebetingelser for oppstartbedrifter er viktig, samtidig må det etableres gode insentiver for etablerte nasjonale og internasjonale aktører i Norge. Et samarbeid mellom oppstarts- og etablerte bedrifter vil derfor kunne bidra til næringsutvikling, etablering av arbeidsplasser i Norge, samt til innovasjon og synergier for hele helseindustrien.

Radikal og inkrementell innovasjon

For å få effekt av midler og tiltak, er både nye oppfinnelser (radikal innovasjon) og kontinuerlig utvikling (inkrementell innovasjon) svært viktige, men også vesensforskjellige og krever ulik tilnærming og tilrettelegging.

Det har alltid vært stor grad av innovasjon hos leverandørene av medisinsk utstyr og teknologi. I hovedsak er det også den etablerte industrien som står for den inkrementelle innovasjonen av produkter og tjenester. En sterk tilstedeværelse av store internasjonale aktører sikrer stor grad av inkrementell innovasjon, kommersialisering og tilgjengelig kompetanse på oppskalering.

Kostnader og risiko

Inkrementell innovasjon er lite kostnadskrevende, har lav risiko og det er kort vei fra ide til praktisk bruk. Ved et for ensidige fokus og tilrettelegging for radikal innovasjon, vil man risikere å overse og gå glipp av lettere tilgjengelige og mer effektiv utvikling av allerede eksisterende løsninger.

Medtek Norge er opptatt av at innovasjon må være en balanse mellom den radikale og den inkrementelle. Myndighetene må sørge for gode rammebetingelser, slik at innovasjon får gode vilkår i Norge i årene som kommer.

Kommentarer

Atle Hunstad

Atle Hunstad er administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Melanor for leverandører av medisinsk teknologi i Norge. Han er utdannet i Forsvaret og ved Bedriftsøkonomisk Institutt og har omfattende ledererfaring fra næringsliv, offentlig virksomhet og interesseorganisasjoner.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!