Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Anne Lise Ryels blogg Publisert 2017-09-27

Pasienter fortjener innovasjon

Jacob Hygen, den 68-år gamle tidligere forskningsdirektøren, nå pensjonisten, har en sjelden kreftform som kalles for myelomatose, eller benmargskreft. Dette er en kreftform som alltid vil utvikle resistens mot pågående behandling. Diagnosen fikk han for 18 år siden og han har på den tiden skiftet behandling et utall ganger. Nå trenger han at nye innovasjoner gir resultater han kan dra nytte av.

Det kommer stadig flere og bedre behandlinger som virker. Mange flere kan leve med kreftsykdommen sin. De opplever selvfølgelig bivirkninger, men mindre enn tidligere, da stråling og cellegift var det eneste kreftlegene kunne tilby. Immunterapien blir stadig bedre, det samme gjelder målrettet behandling. Digitalisering og bruk av Big Data vil transformere og akselerere utviklingen av ny behandling, men her er vi bare i startgropen. Tiden er likevel knapp. Vi vet at i en aldrende befolkning vil kreftraten øke eksplosivt. Verdens helseorganisasjon, WHO, opererer med et estimat på 70 prosent økning de neste to tiårene. Det er voldsomt, på kort tid.

Norge kan bidra, vi har mange fortrinn. Derfor er det gledelig at regjeringen vil satse på helsenæring. Kreft er nemlig det enkeltområdet hvor potensialet innen en norsk helsenæring er størst. Innenfor enkelte kreftområder har vi forskning i verdensklasse. Oslo universitetssykehus har blitt akkreditert til et Comprehensive Cancer Centre (CCC), som bekrefter at sykehusets kreftomsorg og forskning ligger på et svært høyt europeisk nivå. Vi har dessuten et av verdens fremste kreftregistre, med statistikk over kreftforekomsten i Norge siden 1951. En rekke lovende selskaper har også utviklet ny behandling som er i bruk over hele verden. Men vi kan ikke stoppe her. Snarere tvert i mot. Vi bør satse slik vi satset på oljenæringen tilbake på 1970-tallet. 

I helsesektoren har vi i tillegg til offentlig og privat sektor, en sterk ideell sektor. Kreftforeningen bidrar aktivt under Forskningsdagene og Oslo Innovation Week. Vi er denne uken medarrangør for tre seminarer; kampen mot antibiotikaresistens, behovet for nye innovasjoner og det å bruke helsedata og digitalisering inn på kreftfeltet.

Vi i Kreftforeningen mener at norske pasienter, uansett bosted og sosioøkonomisk bakgrunn, skal ha lik tilgang til den nyeste og beste behandlingen. Vi er verdensledende innen deler av kreftforskningen i Norge, men denne må kommersialiseres slik at den kommer pasientene til nytte. Det er også derfor vi har investert i tre lovende bedrifter som utvikler kreftbehandling mot ulike kreftformer.

Jacob Hygen lever et godt liv i dag. Men han vet, og legen hans vet, at tiden snart vil komme da han trenger en ny behandling, og en til, og enda en. Og han er ikke alene.

 

Kommentarer

Anne Lise Ryel

Anne Lise Ryel er advokat og har jobbet som generalsekretær i Kreftforeningen siden 2002. Tidligere har hun blant annet jobbet som divisjonsdirektør i Sosial- og Helsedirektoratet, statssekretær i Justisdepartementet, Likestillingsombud og konsernadvokat i Statnett. Ryel sitter i Topplederforum for HelseOmsorg21 og er medlem i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!