Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

ENDRER: Beregningsmodellen som brukes ved bygging av nye sykehus er nå under revidering. Den får mye av skylden for at sykehusene aldri ender opp som det de var planlagt.

Foto: Tone Herregården

Sykehusbygging: Reviderer beregningsmodellen

Den omstridte fremskrivingsmodellen som ligger til grunn for beregning av fremtidig pasientgrunnlag og sykehusenes arealbehov, revideres.

Publisert: 2023-01-30 — 09.00

Modellen skal oppdateres, og dette arbeidet er det de regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF, som har ansvar for.

Sykehusbygg deltar i dette utviklingsarbeidet, som startet like før jul i 2022.

Utvikling i endring

Marte Lauvsnes, sjef for avdeling for Rådgiving og tidligfase i Sykehusbygg, forklarer at Sykehusbygg har et forvaltningsansvar for modellen, og tilpasser modellen til bruk i det enkelte prosjekt.

– Det er behov for å gjennomgå fremskrivingsmodellens kvalitative endringsfaktorer på grunn av at det er ti år siden den ble etablert, og i løpet av disse årene har utviklingen i forebygging, medisinsk behandling, tjenestetilbud og oppgavedeling endret seg, sier Lauvsnes.

Utviklingen i forebygging, medisinsk behandling, tjenestetilbud og oppgavedeling er endret i løpet av disse årene
Marte Lauvsnes

En balansegang

Hun viser til at det er en balansegang mellom å bygge for lite og å bygge for stort, og at det også er eksempler på sykehus som ble for store på noen områder.

– St. Olavs hospital er bygget med flere senger, og samtidig færre poliklinikkrom og dagplasser, enn det var behov for. Det er dyrt å bygge for stort, og gir store avstander. Vi ønsker selvsagt verken å bygge for lite eller for stort, sier Marte Lauvsnes.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!