Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

KAN SKAPE FORVIRRING: – Det er litt uoversiktlig at det kommer i siste liten. Det er greit hvis det er snakk om en kobling, men det er problematisk å omtale dette som bindinger. Medisinstudenter kan bli forvirret og ikke søke en stilling de ellers hadde hatt veldig lyst på, sier leder Erlend Sæther i Norsk medisinstudentforening. 

Lyser ut «bundne» LIS1-stillinger – studentleder frykter leger vil kvie seg for å søke

«Koblet» eller «bundet»? Endring i LIS1-stillinger fremstilles misvisende, mener studentleder.

Publisert: 2023-01-26 — 14.55

Torsdag ble utlysningene til nye LIS1-stillinger med oppstart høsten 2023 publisert. LIS står for «lege i spesialisering» og LIS1 er den første generelle delen av spesialiseringen for leger, som siden bygges ut til fordypning innen en spesialitet (LIS2/LIS3).

I statsbudsjettet for 2023 ble det satt av midler til opprettelse av 31 nye LIS1-stillinger. Men disse stillingene er, ifølge Helsedirektoratets nettsider, «bundet».

Legene som får LIS1-stillingene, forventes å ta LIS3 i enten barne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri.

– Jeg ble veldig forskrekket, sier leder Erlend Sæther i Norsk medisinstudentforening til Dagens Medisin.

Han oppdaget selv en jobbannonse fra Vestre Viken hvor det sto at stillingen var «bundet».

LES OGSÅ
LIS1-kutt: – Dette så jeg ikke komme!

– Jeg mener det er veldig misvisende. Jeg tror mange da vil tro at man må bli barne- og ungdomspsykiater eller psykiater og vil kvie seg for å søke.

 

«Kobles» eller «bindes»?

Bakgrunnen for endringen er et brev sendt fra Helse- og omsorgsdepartementet på mandag denne uken – bare dager før fristen for å legge ut utlysningene.

Dagens Medisin har fått tilgang til brevet hvor det står at LIS1-stillingene skal «kobles» til videre spesialisering i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri.

Dagen etter sendte Helsedirektoratet ut e-post til rekrutteringsansvarlige i sykehusene med beskjed om fordelingen av det som her kalles for «bundne» stillinger.

I e-posten oppfordrer direktoratet helseforetakene til å benytte denne formuleringen i utlysningstekstene:

«(NN HF/sykehus) er tildelt (x antall) stillinger bundet til videre spesialiseringsløp i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri ved (NN HF/sykehus). Dette er en LIS1-stilling som er knyttet til et videre spesialiseringsløp som LIS3 i psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri».

 

Kan ikke tvinge legene

Sæther sier til Dagens Medisin at han har lest brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet og at det i brevet fremgår at legene ikke blir «bundet».

– Jeg synes det er veldig rart at de ikke mener det er forskjell på «bundet» og «koblet til». Når du snakker om å være «bundet», tenker du for eksempel på treningsmedlemsskap og «ett års bindingstid». «Koblet til» er mye friere.

I brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet står det at departementet «har vurdert og kommet til at regelverk ikke er til hinder for at helseforetakene kan gjøre disse koblingene [i utdanningsløpet]».

LES OGSÅ
Starter tredelt LIS1-tjeneste: – En milepæl

Men det er heller ikke mulig å gi noen arbeidsrettslig «eller annen reaksjon» til leger som skulle velge å avslutte utdanningsløpet etter LIS1, ifølge departementet.

«Gode prosesser i forkant av ansettelsen (intervjuer el.) bør imidlertid kunne identifisere motiverte søkere, og forebygge ansettelser i disse LIS1-stillingene basert på andre grunner enn videre spesialisering innen fagområdet», heter det i brevet.

– I brevet understrekes det at arbeidsgiverne ikke vil ha plikt til å tilby ansettelse i en annen spesialitet hvis legen slutter?

– Det ser jeg ikke store problemer med. Når man søker på LIS1 i dag, har man ikke rett til å få LIS2 og LIS3 på samme sykehus. Da må du søke på ny. Dette betyr bare at hvis du har lyst å bli psykiater, så ligger løpet klart for deg. Hvis ikke, så søker du på ny.

– Hva tenker du om at det er gjort en endring så nært opp mot utlysningspubliseringene?

 – Det er litt uoversiktlig at det kommer i siste liten. Det er greit hvis det er snakk om en kobling, men det er problematisk å omtale dette som bindinger. Medisinstudenter kan bli forvirret og ikke søke en stilling de ellers hadde hatt veldig lyst på.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!