Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

BEGRENSE: Helsetilsynet kan også begrense autorisasjonen for helsepersonell. Det skjedde med 33 personer i fjor, og 17 av dem var leger. 

Foto: Christian Thomassen

37 leger og 55 sykepleiere mistet autorisasjonen i 2022

Rusmiddelbruk var den vanligste årsaken til at leger og sykepleiere mistet autorisasjonen i fjor. I 2022 ga Helsetilsynet 199 reaksjoner til helsepersonell, mot 230 i 2021.

Publisert: 2023-01-24 — 16.13

I 2022 mistet 37 leger autorisasjonen, og 15 fikk advarsel. 55 sykepleiere og 24 helsefagarbeidere mistet autorisasjonen. I tillegg mistet seks leger rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B, altså narkotiske og vanedannende legemidler. 

Norge har omtrent 100.000 sykepleiere og 31.000 leger.

 

Rusmiddelbruk

Oversikten fra Helsetilsynet viser at rusmiddelbruk var den vanligste årsaken til tilbakekall av autorisasjon. I 61 av sakene der autorisasjonen ble tilbakekalt, var dette årsaken.

18 sykepleiere mistet autorisasjonen på grunn av legemiddeltyveri, mens ingen leger mistet autorisasjon på grunn av dette. Andre viktige årsaker var helsefaglig svikt og at man har mistet godkjenning av utdanning i utlandet. Da kan også tillatelsen i Norge falle bort. 

AUTORISASJONSTAP: En person kan få tilbakekalt flere autorisasjoner, for eksempel både som lege og sykepleier. Det kan også være flere årsaker til at autorisasjonen blir tilbakekalt i én sak. 

Uegnethet

Helsepersonell kan miste autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning hvis de ikke blir ansett som egnet til å utøve jobben sin forsvarlig.

Årsaker til dette kan blant annet være alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langvarig fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter helsepersonelloven.

 

17 leger fikk begrenset autorisasjon

Helsetilsynet kan også begrense autorisasjonen for helsepersonell. Det skjedde med 33 personer i fjor, og 17 av dem var leger. 

Begrenset autorisasjon kan for eksempel innebære at en lege ikke kan arbeide som legevaktlege, eller bare arbeide innenfor et begrenset fagområde eller i en bestemt stilling.

Advarsel som reaksjon ble opphevet 1. juli 2022. Fra samme dato ble reaksjonen Faglig pålegg innført. Det ble imidlertid ikke gitt faglig pålegg i 2022.

 

12 personer anmeldt

Helsetilsynet anmeldte 12 helsepersonell til politiet for vurdering av mulig straffbart forhold. Videre anmeldte tilsynet de ansvarlige for helseforskningsprosjektet Norwait for brudd på helseforskningsloven.

Det er ikke lenger påkrevd med påtalebegjæring fra offentlig myndighet for at politi og påtalemyndighet skal etterforske. Denne ordningen tok slutt 1. juli.

Første halvdel av 2022 begjærte Helsetilsynet påtale i én sak. I mange saker ønsker påtalemyndigheten likevel anbefalinger fra fagmyndigheten. I andre halvdel av 2022 behandlet tilsynet tre saker, men anbefalte ikke straffeforfølgelse i noen av dem.

Bakgrunn: Helsetilsynet med krass kritikk av Norwait-studien

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!