Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

LIKE HØY PRIS: – Ettersom Saxenda har dårligere effekt enn Wegovy, men like høy pris, er det derfor åpenbart at heller ikke Saxenda oppfyller prioriteringskriteriene for behandling av fedme, sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet. 

Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet

– Det er åpenbart at Saxenda heller ikke oppfyller prioriteringskriteriene

Nylig fikk Novo Nordisk avslag på søknad om blå resept for slankelegemiddelet Wegovy. Metodevurderingen fra Statens legemiddelverk påvirker også Saxenda som er en annen medisin fra selskapet for behandling av fedme.

Publisert: 2023-01-23 — 16.53

Statens legemiddelverk (SLV) ferdigstilte nylig en metodevurdering av Wegovy til behandling av fedme. 

Legemiddelverket viste til at selskapet Novo Nordisk har dokumentert at Wegovy er et godt legemiddel for å oppnå vektreduksjon i opptil to år. Og at vektreduksjonen er større enn det som er vist for legemidler som er tilgjengelige for behandling av fedme fra før.  

At blå resept ikke innvilges, begrunner SLV med at legemidlet ikke er kostnadseffektivt, det vil si at det er for dyrt i forhold til dokumenterte helseeffekter, sett i lys av sykdommens alvorlighet. ​

– Helseeffektene veier ikke opp for prisen når vi vurderer legemidlet etter de prioriteringskriteriene som Stortinget har gitt oss. Vi er åpne for å forhandle om pris dersom firmaet ønsker dette, uttalte fungerende områdedirektør Einar Andreassen i SLV. 

Les saken: Slankemedisinen Wegovy innvilges ikke blå resept

 

– Dårligere effekt, like høy pris

Avslaget får også konsekvenser for et annet legemiddel fra Novo Nordisk som brukes til behandling av fedme. 

Fredag publiserte Helsedirektoratet en melding om at fra 1. februar vil individuell stønad til Saxenda som hovedregel ikke bli gitt. 

Avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet forklarer at når SLV konkluderer med at Wegovy til behandling av fedme ikke oppfyller prioriteringskriteriene, så vil det også gjelde Saxenda.  

– Saxenda og Wegovy er to legemidler med lignende virkningsmekanisme og begge har markedsføringstillatelse for behandling av fedme. Ettersom Saxenda har dårligere effekt enn Wegovy, men like høy pris, er det derfor åpenbart at heller ikke Saxenda oppfyller prioriteringskriteriene for behandling av fedme, sier Mathisen i en epost til Dagens Medisin.

 

– Kun helt spesielle tilfeller

Etter regelverket for individuell stønad kan det ikke gis individuell stønad til behandling med legemidler som ikke oppfyller prioriteringskriteriene.

– Det vil derfor fra og med 1. februar generelt ikke innvilges individuell stønad til behandling av fedme med Saxenda. Det vil kun gis individuell stønad i helt spesielle tilfeller hvor pasienten skiller seg vesentlig fra gruppen for øvrig, sier Mathisen.

Pasienter som har et gyldig vedtak fra Helfo om Saxenda, kan fortsette å benytte dette så lenge det er gyldig. 

– De bør likevel ta kontakt med sin behandlende lege for å diskutere videre behandling.

Det vil fremdeles kunne gis individuell stønad til Mysimba og Xenical, som er andre og rimeligere legemidler til behandling av fedme, opplyser Helsedirektoratet.

 

SLV: Er til vurdering nå

Fungerende områdedirektør Einar Andreassen i SLV forteller at Saxenda ikke har vært metodevurdert tidligere, men er til vurdering nå. 

– Grunnen til at Saxenda ikke har vært metodevurdert tidligere er at dette legemidlet ble godkjent før 2018. 

– Krav om at alle legemidler må metodevurderes før det kan settes på blå resept, gjelder for de som er godkjent etter 2018, sier han i en epost til Dagens Medisin. 

 

– Uheldig for pasientene 

Tor Frostelid, som er Market Access & Public Affairs Director i Novo Nordisk, sier de tar Helsedirektoratets vurderinger til etterretning. 

– Dette er uheldig for alle de pasientene som nå får svekket sitt tilbud om behandling, sier han i en epost til Dagens Medisin. 

Da det ble kjent forrige uke at Wegovy ikke innvilges blå resept, sa Novo Nordisk til Dagens Medisin at de var overrasket over hvordan SLV har vurdert saken og konkludert.

Selskapet har foreløpig ikke konkludert om de kommer til å klage på Wegovy-avgjørelsen eller om de er villige til å gå i prisforhandlinger. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!