Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

STORT BEHOV: - Det er bra vi får fakta på bordet, men det er ikke noe nytt i denne rapporten, mener leder i Norsk sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

Foto: Sunniva Tønsberg Gaski, NSF

SSB: Mangelen på sykepleiere blir bare større fremover

Mangelen på sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og ergoterapeuter vil øke og øke, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Publisert: 2023-01-12 — 15.43

Statistisk sentralbyrå (SSB) har oppdatert sine tall for tilbud og etterspørsel for ulike typer helsepersonell frem mot 2040.

I helsesektoren vil dagens utvikling fortsette. Flere av dem som velger karriere innen helse, tar høyere utdanning, på bekostning av antallet personer som velger lavere utdanning.

Økende mangel

– Til tross for at den kommende aldringen av befolkningen har vært kjent i lang tid, blir det utdannet for få sykepleiere. Sykepleiermangelen er ventet å forverre seg i årene framover. Situasjonen blir ikke bedre av at det samtidig ser ut til å bli økende mangel på helsefagarbeidere, vernepleiere og ergoterapeuter. Det ser også ut til at det utdannes for få bioingeniører, jordmødre og helse- og tannhelsesekretærer, skriver SSB i sammendraget av rapporten.

Nå er vi der hvor tidligere framskrivinger har sagt vi vil være, og det viser hvor stort behovet er for rapporten fra Helsepersonellkommisjonen
Lill Sverresdatter Larsen

– Det er bra vi får fakta på bordet, men det er ikke noe nytt her, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk sykepleierforbund til Dagens Medisin.

– Nå er vi der hvor tidligere fremskrivinger har sagt at vi vil være, og det viser hvor stort behovet er for rapporten fra Helsepersonellkommisjonen, som vi har hatt innspill til. Vi har store forventninger til at kommisjonen kommer med konkrete tiltak, sier forbundslederen.

– Hvilke tiltak mener du må på plass?

– Vi kommer ikke utenom lønn, spesielt i offentlig sektor, for å beholde de sykepleierne vi har. Så må vi sørge for en teknisk pott som når helt ut til kommunene, som kan bidra med tekniske løsninger for å frigi kapasitet i sykepleietjensten. Og vi må ha mer fokus på ledelse, som sikrer faglig utvikling hos medarbeiderne. 

Med videreføring av dagens mønstre for utdanning og innvandring ventes det å være noenlunde balanse mellom tilbud og etterspørsel for leger, fysioterapeuter, helsesykepleiere og radiografer frem til 2040. Det kan bli rikelig tilgang på psykologer, tannleger og tannpleiere.

Usikre faktorer

De forrige fremskrivingene ble publisert i 2019. Tallene viste den gang samme forventninger. Den siste rapporten er basert på ferskere informasjon, men tendensene som medfører økt helsepersonellmangel, er de samme.

– Dette skyldes at de demografiske endringene er den viktigste forklaringsfaktoren bak den anslåtte utviklingen fra 2019 til 2040, skriver SSB.

Andre faktorer av betydning for helsepersonellbehovet, er bedret helsetilstand hos eldre, omfanget av ubetalt omsorgsarbeid i hjemmet og politiske prioriteringer. Disse gir noe usikkerhet i forbindelse med tallfestingen av den anslåtte utviklingen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!