Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

VIL UYTSETTE: Styringsgruppa for regional innføring av Helseplattformen vil at utrulling av ny journalløsning utsettes til problemene på St. Olav er løst.

Foto: Foto: Julie Kalveland

Anbefaler å bremse utrullingen av Helseplattformen

Styringsgruppa for regional innføring av Helseplattformen anbefaler at utrulling av ny journalløsning i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal utsettes.

Publisert: 2022-12-23 — 12.42
Styringsgruppen erkjenner at det er kritiske feil og mangler ved løsningen og bruken av denne som påvirker pasientsikkerheten og driftsituasjonen ved St. Olavs hospital.

Det skriver Helse Midt-Norge RHF i en pressemelding.

Behovet for å løse alle problemene som har oppstått etter innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital må ha ha prioritet foran innføring på nye områder, mener styringsgruppen, som består av ledelsen i alle helseforetakene, og representanter fra de tillitsvalgte.

- Opplæringstiltak sluttføres som planlagt i Helse Nord-Trøndelag, men før videre utrulling av Helseplattformen kan gjøres for sykehusene må alle tilgjengelige ressurser i Helseplattformen og St. Olavs hospital prioriteres til arbeidet med å bedre den tekniske løsningen og bruken av denne. Det gjøres for å føre St. Olavs hospital tilbake til en normal driftssituasjon, heter det i pressemeldingen.

Styret for Helse Midt-Norge RHF vil ta stilling til forslaget om utsettelse og revidert framdriftsplan i styremøte 5. januar 2023.

Kritiske feil

Styringsgruppen erkjenner at det er kritiske feil og mangler ved løsningen og bruken av denne som påvirker pasientsikkerheten og driftsituasjonen ved St. Olavs hospital.

Styringsgruppen har vedtatt en plan, utarbeidet av St. Olavs hospital og Helseplattformen, som dokumenterer hva som må gjennomføres av tiltak for å bedre den tekniske løsningen og bruken av denne, for å føre St. Olavs hospital tilbake til en normal driftssituasjon, står det i pressemeldingen.

Dette arbeidet kommer i tillegg til allerede etablerte arbeidsgrupper for å ivareta e-meldinger og NPR-rapportering.

- For å gjennomføre denne planen så raskt som mulig må alle tilgjengelige ressurser i Helseplattformen og St. Olavs hospital prioriteres til dette arbeidet. Dette vil medføre at forberedende aktiviteter i Helse Nord- Trøndelag og Helse Møre og Romsdal ikke kan gjennomføres som planlagt i den vedtatte innføringsplanen, sier fagdirektør Björn I. Gustafsson som er leder av styringsgruppen.

Trenger ny plan

Om oppstart for disse foretakene utsettes, vil det også være behov for å revidere innføringsplanen.

- Forutsigbarhet knyttet til replanlegging og drift gjør at vi anbefaler at en revidering av en detaljert fremdriftsplan med milepæler gjøres samtidig med vedtak om utsettelse i styremøte i Helse Midt-Norge RHF i januar, sier Gustafsson i pressemeldingen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Gro Moen Skjøtt 24.12.2022 12.29.05

  Bioingeniør og leder

  At man aldri lærer....Felles laboratoriedatasystem, LVMS, er nå nylig ute av bildet i Helse Sørøst, heldigvis! Kun utbredding for Patologi beholdes. LVMS er vel blitt 10 år siden de vant anbudet-et veldig dårlig kvalitetsmessig system slik brukerne har erfart (slik jeg har fortsttått det). De lovet mye mer enn de har levert, og vant også fram på den måten (de har fortsatt ikke utviklet blodbanksystem som de vant konkurransen for...) Vi har vel også et radiologisystem som fikk fyken....hvor mye skal det sløses? Systemene er gamle og utdaterte før de kommer i bruk og vi henger derfor etter privat sektor hele tiden. Helt ufornuftig bruk av helsekroner. Hvorfor det er slik bør noen med ansvaret finne ut av litt brennfort, det har store konsekvenser å sløse slik med helsekroner. Skandale, det er ikke mulig å mene noe annet dessverre!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!