Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

EKSPERTVURDERT: En uavhengig gransking konkluderer med at to kirurger ved sykehuset i Flekkefjord som er blitt gransket av Helsetilsynet, ikke har hatt overdrevent høy komplikasjonsrate på gjennomførte inngrep. Arkivfoto

 

Granskning av pasientsaker ved Sørlandet sykehus: Innenfor normalen

«Komplikasjonsraten ligger innenfor forventet normalvariasjon for ortopediske operasjoner ut ifra sammenlignbare tall», heter det i rapporten, som skal behandles i styremøtet ved Sørlandet sykehus neste uke.

Publisert: 2022-12-08 — 16.21

De to overlegene ble gransket av Helsetilsynet etter flere operasjoner de hadde utført i perioden 2008-2021. Legene opererte som kirurger på ortopedisk avdeling på Sørlandet Sykehus Flekkefjord, til tross for at de ikke var spesialister i ortopedi. Flere hundre pasienter mente seg feilbehandlet av de to legene, og over 120 pasienter som ble behandlet av de to har meldt inn sine saker til Norsk pasientskadeerstatning. Så langt har 39 av pasientene fått medhold – 36 av sakene knyttes til den ene av de to kirurgene.

En ekstern gransking av 255 operasjoner utført av de to kirurgene, viser en lav generell komplikasjonsrate innen ortopediske operasjoner på 4 prosent for den ene av kirurgene og 8,5 prosent for den andre.

«Komplikasjonsraten ligger innenfor forventet normalvariasjon for ortopediske operasjoner ut ifra sammenlignbare tall», heter det i rapporten, som skal behandles i styremøtet ved Sørlandet sykehus neste uke.


Eksperthjelp

Etter at konsernrevisjonen høsten 2020 gransket uønskede hendelser ved Sørlandet sykehus, anbefalte revisjonen at det ble utført en gjennomgang av tidligere opererte pasienter, og en analyse av resultatene. Spesialister i ortopedi ved Stavanger universitetssykehus ble leid inn for å utføre granskingen, for å unngå habilitetskonflikter.

Til analysearbeidet ble det opprettet en ekstern rådgivende gruppe for å sikre god ortopedisk kompetanse i arbeidet, som har bestått av professor i ortopedi ved Universitetet i Oslo, Olav Røise, og Lars Gunnar Johnsen, leder Norsk ortopedisk forenings (NOF) kvalitetsutvalg og leder av NOFs faggruppe traumatologi.

 

– Utilfredsstillende

En gjennomgang av operasjonsforløpene avslører at det er «utilfredsstillende forløp» for 153 av de 255 pasientene som er undersøkt. Disse faller i hovedsak i to kategorier: Enten dårlig dokumentasjon eller manglende gjennomføring av ikke-operasjonelle tiltak før operasjonen, eller at operasjonen ikke er gjennomført i henhold til standard.

– Undersøkelse av spesifikke operasjoner viser en noe høyere estimert komplikasjonsrate for operasjoner innen fot og hånd (foruten håndledd) enn ønskelig, spesielt for den ene kirurgen, står det i rapporten, mens «komplikasjoner eller ikke tilfredsstillende behandling for øvrige operasjonstyper ligger innenfor forventet resultat ved denne gjennomgangen».

– Fot og hånd- / håndrot-kirurgi har gjennomgått en betydelig utvikling de siste 20 årene, og det er betimelig å spørre seg om operasjoner innen disse områdene i hovedsak bør gjennomføres av subspesialister.


Flyttet til Tyskland

Helsetilsynet startet granskingen av de to legene i januar 2020. August samme år sa den ene av de to opp stillingen ved sykehuset og flyttet til Tyskland, der NRK har dokumentert at han jobber som kirurg på et lokalt sykehus. I Norge er legen nå fratatt autorisasjonen. Han ble frikjent i tingretten og politiet anket ikke dommen.

Den andre legen ble oppsagt i 2018 grunnet bekymring rundt kvaliteten på arbeidet.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!