Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Eivind Moen, Eivind Moen avdelingssjef for St. Olavs driftsservice – Logistikk og forsyning fotografert i det nye logistikksenteret på Heimdal. 

Foto: Helse Midt-Norge

Snart får alle sykehusene i Helse Midt-Norge leveranser fra samme lager: – Unikt

– Det er bare vi i Midt-Norge som har klart å samle oss om en helregional felles løsning der vi er enige om hvordan vi skal gjøre det og alle er med. Det er unikt.

Publisert: 2022-11-30 — 00.00 (Oppdatert: 2022-11-30 — 10.53)

Det sier Eivind Moen avdelingssjef for St. Olavs driftsservice – Logistikk og forsyning.

Denne uken åpnet det nye logistikksenteret for Helse Midt-Norge RHF, og allerede mandag gikk de første bilene med forsyninger til St. Olavs hospital. De to andre helseforetakene i Helse Midt-Norge skal kobles på først til neste år.

Det nye logistikksenteret skal håndtere 4.500 artikler, hvorav 370 unike artikler er ikke-medisinske.

– Den første bilen har gått, og det er vi godt fornøyd med. Nå skal vi optimalisere både systemene og prosessene framover de neste ukene. Vi skal rett og slett bo oss litt inn, for det er først nå vi får volumtrening, sier Moen.

Når de når full drift vil det gå 20 vare- og lastebiler hver dag fra lageret ut til avdelingene i helseforetaket.

Semiautomatiske lagerautomater

Innføringen av en del ny teknologi, som flere semiautomatiske lagerautomater som leter fram varer, gjør at kapasiteten og effektiviteten kan økes ved behov. Automatene vil samtidig heve kvaliteten i håndtering av sterile varer, noe som krever både kompetanse og infrastruktur som ikke er fullt ut på plass alle steder i helseregionen i dag.

Når Helse Nord-Trøndelag kobles på i mars og Helse Møre og Romsdal i juni, vil for første gang alle helseforetakene i Helse Midt-Norge være koblet på det samme logistikksenteret.

– Det betyr i praksis at vi samlet sett får en veldig god kapasitetsøkning og en kvalitetsøkning. På sikt mener vi også at vi får noen gevinster, sier Moen.

Han sier at det er bred enighet i Helse Midt-Norges helseforetak om at dette, ettersom logistikk begynner å bli et stort fagområde.

– Det er snakk om mange tusen artikler. Det blir også flere krav til erstatningsartikler, sterile engangsartikler, og til beredskapslagring av materiell. Det er også en forventet økning i pasientbehandling de neste åtte til ti årene. Da er det viktig at logistikkløsningen er skalerbar og at den raskt kan omstille seg, sier Moen.

Fire år med forberedelser

Helse Midt-Norge har derfor brukt de siste fire årene på forberede seg på å gå over til ett sentrallager. Når alle helseforetakene er koblet på, er planen at alt av medisinsk forbruksutstyr skal leveres via det nye sentrallageret på Heimdal i Trondheim kommune. Sykehusapotekene vil fortsatt ha ansvaret for medisiner.

Moen forteller at logistikksenteret er en del av et større prosjekt i Helse Midt-Norge om framtidig forsyningsstruktur.

Det er Sykehusinnkjøp HF som i hovedsak står for rammeavtalene for innkjøp, men likevel er det noen stordriftsfordeler å hente på lagerhåndteringen, sier han.

– I det ligger det aktiviteter og prosesser som handler om hvordan vi får til bedre sortimentstyring, om hvordan vi får til bedre IKT-løsninger, om hvordan vi får til bedre transportløsninger, og om hvordan vi kan få til bedre beredskapslagring, i tillegg til den ordinære lagerdriften som er primærfokuset til logistikksenteret.

Mellom Heimdal og St. Olav har Helse Midt-Norge noen egne biler som skal håndtere en del av transporten. For Helse Møre og Romsdal og Helse Nord Trøndelag vil det imidlertid kun bli benyttet eksterne transportfirma.

– De har et bedre tilpasset transportnett enn det vi selv har, sier Moen.

Dette er det varene det går mest av ut til avdelingene i Helse Midt:

 1. Engangshansker
 2. Sprøyter prefylt med Nacl
 3. Infusjonssett i ulike varianter
 4. Infusjonsvæske
 5. Hånddesinfeksjonsvæske
Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!