Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

UTBRUDD: Serratia marcescens er en vanlig forekommende bakterie som blant annet trives i vann og fuktige omgivelser, samt i sykehusmiljø. Illustrasjonsfoto: Getty Images

FHI undersøker bakterieutbrudd ved flere norske sykehus

Folkehelseinstituttet (FHI) er varslet om et pågående utbrudd av bakterien Serratia marcescens som er påvist i flere av landets sykehus.

Publisert: 2022-11-10 — 13.45

– FHI bidrar nå i utbruddsarbeidet ved å koordinere en gruppe med representanter fra alle helseregioner, sier overlege Arne Taxt i Folkehelseinstituttet.

I tillegg er Mattilsynet og Statens legemiddelverk med i etterforskningsarbeidet. Hensikten er å få en bred oversikt over situasjonen og stoppe utbruddet.

– Arbeidsgruppen jobber systematisk for å kartlegge omfanget av utbruddet, finne smitteveier, samt for å undersøke om det kan være en felles smittekilde, sier Taxt.

Utbruddet ble først oppdaget i oktober, da sykehus i Helse Midt-Norge reagerte på en økning i antall pasienter med Serratia marcesens.

I forrige uke varslet også tre helseforetak i Helse Sør-Øst om funn av denne bakteriestammen i til sammen sju pasientprøver fra 2022. Det er rapportert om tre dødsfall der infeksjonen kan ha vært medvirkende årsak.

Serratia marcescens er en vanlig forekommende bakterie som blant annet trives i vann og fuktige omgivelser, samt i sykehusmiljø. Den forårsaker sjelden sykdom hos friske, men kan gi alvorlig sykdom hos pasienter med svekket immunforsvar, skriver FHI.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!