Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

TIL RETTEN: – Når LIS velger å ikke følge KOFA, er den eneste muligheten MSD har for å sikre at LIS 2207 ikke gjennomføres på en måte som er i strid med anskaffelsesreglene, å be om en midlertidig forføyning slik at en domstol kan ta stilling til om reglene er brutt, sier MSD Norge-sjef Muhammed Ali. Arkivfoto: Lars Brock Nilsen

MSD tar RHF-ene til retten – ber om midlertidig forføyning

Legemiddelselskapet mener dette er eneste måte for å sikre at årets onkologianbud ikke gjennomføres på en måte som er i strid med anskaffelsesreglene. – Men vi er fortsatt åpne for dialog med LIS, sier MSD Norge-sjef Muhammed Ali.

Publisert: 2022-10-13 — 16.44

Dette er saken:

 • Legemiddelindustrien (LMI) og NHO anklaget i mars Sykehusinnkjøp HF og samarbeidspartnere for at å ha offentliggjort hemmelige legemiddelpriser flere ganger. Sykehusinnkjøp la seg den gangen flate og beklaget hendelsene.
 • Legemiddelselskapet MSD klaget i etterkant Sykehusinnkjøp HF inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) etter at enhetspris for MSDs legemiddel pembrolizumab (Keytruda) ble offentlig kjent.
 • KOFA konkluderte den 22. september med at «Sykehusinnkjøp HF har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å gjennomføre en konkurranse i strid med prinsippet om likebehandling og konkurranse i lov om offentlige anskaffelser § 4. Bruddet medfører avlysningsplikt.»
 • 11. oktober offentliggjorde Sykehusinnkjøps direktør Bente Hayes og Helse Vest RHF-direktør Inger Cathrine Bryne at de går mot KOFAs avgjørelse og tildeler onkologianbudet.
 • Få dager etter offentliggjorde MSD at de går til rettslige skritt og begjærer midlertidig forføyning for å stoppe Sykehusinnkjøps avgjørelse om å tildele anbudet.

MSD ber om midlertidig forføyning for å forhindre at Sykehusinnkjøp får fullført tildelingen av årets onkologianbud. Det ble klart etter at selskapet selv meldte om nyheten i en e-post til Dagens Medisin torsdag ettermiddag. Ifølge MSD ble både Sykehusinnkjøp og de fire regionale helseforetakene varslet om de rettslige skrittene onsdag 12. oktober.

Bente Hayes, administrerende direktør i Sykehusinnkjøp, skriver følgende i en kommentar:

– Sykehusinnkjøp HF registrer at MSD har varslet at de går til midlertidig forføyning. Vi avventer videre behandling, skriver hun. 

Setter Sykehusinnkjøps avgjørelse på pause

En midlertidig forføyning er et begrep i sivilprosessen. Det betegner en midlertidig rettsavgjørelse som innebærer at den fysiske eller juridiske personen som avgjørelsen retter seg mot, er forpliktet til å unnlate, gjøre eller tåle noe i påvente av en mer omfattende rettssak om temaet. I dette eksempelet vil det være tildelingen av onkologianbudet.

– Det er viktig å sikre norske pasienter tilgang til rimelige legemidler. Det er hele formålet med anskaffelsesreglene. Derfor er det viktig at disse reglene følges, skriver Muhammed Ali, administrerende direktør i MSD Norge, i en e-post til Dagens Medisin.

Han påpeker at KOFA etter en grundig vurdering kom frem til at Sykehusinnkjøp har delt taushetsbelagt informasjon som kan ha påvirket utfallet i LIS 2207 Onkologi (årets onkologianbud red.anm.).

– KOFA har konkludert med at dette utgjør et brudd på lov om offentlige anskaffelser § 4, og at bruddet gir en plikt til å avlyse konkurransen, uttaler Ali.

– Den eneste muligheten

Avgjørelser fra Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) er ikke rettslig bindende, men MSD-sjefen mener de fleste anskaffere velger å følge KOFAs avgjørelser.

– Når LIS velger å ikke følge KOFA, er den eneste muligheten MSD har for å sikre at LIS 2207 ikke gjennomføres på en måte som er i strid med anskaffelsesreglene, å be om en midlertidig forføyning slik at en domstol kan ta stilling til om reglene er brutt, sier Ali.

Han sier videre at den midlertidige forføyningen vil forsinke signering av kontrakter i 2207-anbudet, men bare for de sammenligningsgruppene der MSDs produkt pembrolizumab (Keytruda) inngår. Videre peker Ali på at det MSD ber om i den midlertidige forføyningen, er det samme som Sykehusinnkjøp gjorde for syv av de opprinnelige sammenligningsgruppene i LIS 2207-anbudene etter at de sensitive prisene ble delt.

– Det var nemlig å utsette konkurransen med ett år frem til 1. oktober neste år. En forføyning sikrer dermed både likebehandling og at anskaffelsesreglene respekteres, sier han, og avslutter:

– Som praktiserende lege er pasientsikkerhet min første prioritet. Nåværende anbudsoppsett gir pasienter tilgang til legemidler med tilsvarende effekt, og til nye legemidler der det ikke finnes alternativer» sier Muhammed Ali i MSD.

Relaterte saker
MSD: Overrasket over at KOFA-uttalelse ble tilsidesatt
Går mot KOFA-avgjørelse – holder på onkologianbud

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!