Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

TØFFE TAK: Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, i vandrehallen i Stortinget etter fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. 

Foto: KS

KS: – Blir svært tøft for kommunesektoren

KS mener forventningene til hva kommunesektoren skal løse, ikke står i forhold til rammene i kommuneøkonomien.

Publisert: 2022-10-06 — 11.03

– Rammene for kommuneøkonomien neste år i statsbudsjettforslaget vil gi tøffe vilkår for kommunenes og fylkeskommunenes muligheter til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, i en pressemelding. 

– Den ekstraordinære situasjonen med betydelig prisvekst og renteøkning gir stor uro for kommuner og fylkeskommuner som skal i gang med sitt budsjettarbeid, sier hun videre. 

Det er også uklart hvor mye kommunene vil få kompensert for kostnadene i forbindelse med koronapandemien.

Ungdomsløft og satsing på fastleger

I statsbudsjettet har regjeringen satt av 900 millioner til det de kaller ungdomsløftet, blant annet til tiltak for økt gjennomføring i videregående skole og styrking av kapasiteten i psykisk helsetjeneste.

– Satsingen på et ungdomsløft er en riktig og viktig prioritering, spesielt nå etter koronapandemien, sier Gunn Marit Helgesen.

Regjeringen vil bruke 690 millioner kroner på å styrke fastlegeordningen i statsbudsjettet for 2023.

– Tiltakene som kommer i statsbudsjettet for å styrke fastlegeordningen, er viktige. Men det er et skritt på veien og må forsterkes videre dersom målet om en stabil fastlegetjeneste til innbyggerne skal nås, sier Helgesen.

Realistiske forventninger

– I sum ser vi nok at forventningene til hva kommunesektoren skal løse ikke står i forhold til rammene i kommuneøkonomien, sier Helgesen. Dette gapet øker med flere milliarder kroner i statsbudsjettet for 2023.

– Vi går en annerledes tid i møte som vil kreve stor innsats fra kommuner og fylkeskommuner, fastslår Gunn Marit Helgesen.

– Vi går en annerledes tid i møte som vil kreve stor innsats fra kommuner og fylkeskommuner, fastslår Gunn Marit Helgesen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Arnulf Heimdal 06.10.2022 12.02.51

  Lege

  Mange kommuner vil få økende utgifter til fastlegevikarer fremover. Neste års budsjettforslag vil dermed bli svært dyrt for kommunene.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!