Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

MANGLER: En kartlegging gjennomført av Noklus i 2014 viste at det mangler skriftlige avtaler mellom kommune/hjemmetjenesten og fastlegene for omfang av den laboratorievirksomheten som hjemmetjenesten skal ha. Illustrasjonsfoto: Colourbox

7,8 millioner til forbedring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten

– Vi har fått høre at det kommer på statsbudsjettet og det er vi bare så utrolig glade for. Det er veldig kjekt at vi kan fortsette – og fullføre prosjektet, slik at alle hjemmetjeneste-enhetene i Norge kan få samme tilbud, sier Sverre Sandberg, leder i Noklus.

Publisert: 2022-10-06 — 10.00 (Oppdatert: 2022-10-06 — 11.23)

TRYGGHET: Når prosjektet nå kommer i gang igjen vil det gi trygghet om at alle landets kommuner får det samme tilbudet, sier Hans Inge Myrvold. 

Foto: Julie Kalveland

INKLUDERER: Noklus-leder Sverre Sandberg sier at de kommer til å fortsette prosjektet slik de hadde tenkt, men med omtrent ett år forsinkelse. De fylkene som gjenstår inkluderes fra og med neste år. 

Foto: Steinar Holmeset

I 2014 og 2015 ble det, som del av Omsorg 2020, bevilget midler over statsbudsjettene, til et pilotprosjekt for å kvalitetsforbedre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten. Prosjektet var planlagt avsluttet i desember 2025. 

Hver hjemmetjenesteenhet mottok statlig finansierte tjenester fra Noklus i to år, for deretter å gå over til deltagelse til selvkost. 

Bortfall av bevilgning på 7,8 millioner kroner førte til at prosjektet skulle avsluttes fire år før tiden. 

– Vi stoppet opp midt i prosjektet og det var mange fylker som ikke fikk tilbudet. Vi klarte så vidt å holde noen i gang, men vi måtte stoppe inkluderingen av flere, sier Sverre Sandberg, leder i Noklus.

Prosjektet, som ble startet i 2016, ble godt tatt imot i kommunene og mange har fått ta del i det, sier Hans Inge Myrvold, helsepolitisk talsperson for Senterpartiet.

– I fjor ble det foreslått å kutte bevilgningen og nå har Senterpartiet sørget for å ta det inn igjen. Selv om man har hatt et opphold i prosjektet så ligger alt til rette for at de nå kan ta opp igjen det viktige arbeidet sitt, sier Myrvold til Dagens Medisin.

 

Mangler kursing i laboratoriearbeid

– Det vi kommer til å gjøre nå er å sette hele prosjektet i sving for å få inkludert fylkene fra og med neste år. Vi kommer til å fortsette prosjektet etter det programmet som vi hadde tenkt, men med omtrent ett år forsinkelse, sier lederen i Noklus. 

Det betyr at alle hjemmetjenestene i Norge får tilbud om to år gratis deltakelse, og etter det må de betale selv.

– Vår erfaring er at alle som har fått deltatt ønsker å være med videre også. 

Hovedfunn fra pilotprosjektet og det videre arbeidet viste at nesten alle hjemmetjeneste-enheter har en laboratorievirksomhet og at den er betydelig større enn det fastlegekontorene forventet. 

En kartlegging gjennomført av Noklus i 2014 viste at de fleste ansatte i hjemmetjenesten er sykepleiere og helsefagarbeidere uten laboratoriearbeid i sin grunnutdanning. Disse fikk sjelden eller aldri kursing i laboratoriearbeid. 

Videre kom det fram at det mangler skriftlige avtaler mellom kommune/hjemmetjenesten og fastlegene for omfang av den laboratorievirksomhet hjemmetjenesten skal ha. 

Det er også et stort potensial for forbedring når det gjelder transport og oppbevaring av prøver, ifølge kartleggingen. 

– Før vi ble med i prosjektet kunne det skje at etter at blodprøven var tatt, ble reagensglass lagt i sekken før man syklet videre, fortalte sykepleier og fagkoordinator i hjemmesykepleien Fredrikstad kommune, Anne Herwander Kvarsnes, til Dagens Medisin. 

– Det er helt uforståelig for oss at det i Statsbudsjettet foreslåes å kutte bevilgningen til et pågående svært vellykket prosjekt med å skaffe hjemmetjenesten en kvalitetssikret laboratorievirksomhet, sa Sverre Sandberg da forslaget ble kjent.

Aust-Agder, Vestfold og Oslo finansieres fra 2023 og går deretter over til selvkost. Innlandet og Finnmark starter i 2023 med planlagt to års gratis finansiering, mens Hordaland og Akershus starter i 2024. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!