Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Hvor vanskelig kan det være?

Dersom vi skal få fart på digitale pasientforløp, trenger helsetjenestene et felles mål, noen fyrtårn – og handlingsrom for innovasjon.

Publisert: 2022-09-21 — 14.44

Tove Julie Evjen

Kronikk: Tove Julie Evjen, prosjektleder i Inovacare og seniorrådgiver i KPB

UNDER PANDEMIEN har jeg lånt kontorplass inne på barnerommet hjemme. Her henger en tegning av Beatrix Potters Petter Kanin, med teksten «Even the smallest person can change the world». Det er noe banalt, men likevel genialt over dette, tenker jeg idet jeg tar fatt på dagens oppgaver i Inovacare – innovasjonsarena for digitale helseløsninger.

For utfordringene i helsesektoren med fastlegekrise, eldrebølge, mangel på helsepersonell og økende forventninger kan få enhver til å miste pusten. Myndighetene sier i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 (Meld.St.7, 2019) at «fremtidens bærekraftige helsetjeneste forutsetter at vi må utnytte mulighetene teknologien gir, bruke kompetansen hos de ansatte best mulig og løser oppgavene så effektivt som mulig. Flere tjenester skal flyttes hjem til pasienten ved hjelp av teknologi».

UTEN FELLES MÅL. Det er ikke teknologien eller viljen til endring hos de ansatte som er den største bøygen. Helsetjenestene på tvers av fag og nivåer mangler et felles mål, noe også assisterende fagdirektør Ola Jøsendal i Helse Vest RHF poengterer i Dagens Medisin (09/2022).

Økende spesialisering og «silo-organisering» av helsetjenesten har bidratt til fragmentering av tjenestetilbudet både i primær- og i spesialisthelsetjenesten, med dårlig samhandling og informasjonsutveksling. Alle og ingen har ansvaret. Politikernes mål om å flytte flere tjenester hjem ved hjelp av teknologi, krever pasientsentrerte samhandlingsløsninger mellom pasienten og de ulike tjeneste- og omsorgsnivåene. Kompleksiteten knyttet til manglende samhandling mellom kommuner og helseforetak handler om ulikhet i faglige, administrative og organisatoriske rammer: eierskap, ledelses- og styringssystemer, regelverk, prioritering, finansiering og økonomiske insitament, dokumentasjon og IKT-systemer/fagsystemer, fagtradisjoner og kultur.

Når helsesektoren skal omstilles, ligger noe av løsningen i å forsterke fyrtårnene, skape handlingsrom for innovasjon

Dette er viktige grunner til at digital hjemmeoppfølging foreløpig er et relativt umodent område – og bærer preg av isolerte initiativer med få ressurser.

FYRTÅRNENE. For å komme videre med helhetlige digitale pasientforløp, må tjenester, arbeidsprosesser og organisering videreutvikles i samspill med ny teknologi. Komplekse utfordringer løses ikke nødvendigvis gjennom store og komplekse prosjekter. Heldigvis finnes det mange engasjerte fagfolk på tvers av helsetjenestene som jobber hardt for forbedring –gjennom å utvikle og innføre nye helseteknologiske innovasjoner.

Et velfungerende økosystem for innovasjon kan ta frem løsninger som har relevans nasjonalt og globalt. Derfor må vi i større grad lære av og bygge videre på fyrtårnene, enten disse er i Agder, Odense eller Bodø. Jeg blir derfor glad når jeg hører at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier under Arendalsuka at hun nå vil ta på seg den litt utålmodige rollen i det her samspillet, ikke så mange nye konstruksjoner og arenaer, men vise at noe skjer.

HANDLINGSROM OG DRIVKRAFT. Et sted der det skjer noe innen e-helse, er Bodø. En liten by med sterk vilje og lang tradisjon for å løse utfordringer. Ved IT-avdelingen ved Nordlandssykehuset blir man møtt av mottoet «kor vanskelig kan det vær?».

Kanskje henger kulturen igjen fra 1980-tallet da Nordlandssykehuset trengte et moderne IKT-system, og ansatte ved IT-avdelingen startet med å bygge det selv. Høsten 1987 ble første versjonen av Dips innført ved Nordlandssykehuset, og allerede i januar 1989 begynte andre sykehus i Norge å bruke systemet. «Doer»-kultur og handlingsrom for innovasjon har resultert i at både kommunen og sykehuset ligger fremst i skoen når det gjelder å ta i bruk e-helseløsninger.

DYNAMISK SAMSPILL. Aktørenes felles innovasjonsarena, Inovacare, skal forsterke innovasjonsarbeidet på tvers av fag og tjenestenivå, og invitere inn helseindustrien for å lage løsninger på helsesektorens premisser – fordi helseteknologisk innovasjon realiseres kun gjennom samhandling mellom et bredt spekter av aktører med variert kompetanse. 26.–30. september inviterer Inovacare andre fyrtårn og fageksperter fra Norden for å utveksle kunnskap om hvordan vi best innoverer vår fremtid i helse ved hjelp av e-helseløsninger. Da åpnes Linken e-helselab, hvor helseindustri og helsepersonell kan samarbeide agilt om digitale pasientforløp og nye e-helseløsninger. Her skal vi skape felles forståelse av behov, bygge kunnskap og lage helhetlige løsninger sammen.

For når helsesektoren skal omstilles, ligger noe av løsningen i å forsterke fyrtårnene, skape handlingsrom for innovasjon, og tenke litt mer som Petter Kanin.


Disclaimer:
Innovasjons- og analyseselskapet KPB i Bodø er inkubator-operatør for Salten-regionen i Siva-nettverket. KPB er et non-profit aksjeselskap, med en miks av offentlige og private bedrifter som eiere. Ingen av bedriftene har bindinger til KPB innenfor fagområdene helse og medisin. KPB har også prosjektledelsen for Inovacare, der rollen er å drive en innovasjonsarena for å utvikle digitale helseløsninger. Artikkelforfatteren presiserer at meningene i synspunktene i kronikken er hennes egne, og ikke et uttrykk for arbeidsgiverens standpunkter.


Dagens Medisin
, fra Kronikk- og debattseksjonen i 10-utgaven

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!