Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Slipp Aurora og andre unge i sykehjem fri!

Kommuner kan ikke få bryte menneskerettighetene til funksjonshemmede borgere uten at det får konsekvenser. Ingen skal behøve å bo på sykehjem mot sin vilje – og et forbud mot tvangsplassering av unge i sykehjem må på plass.

Publisert: 2022-09-09 — 15.23

Ingrid Thunem

Innlegg: Ingrid Thunem, styreleder i paraplyorganisasjonen Unge funksjonshemmede

NYLIG BLE VI kjent med at alvorlig syke Aurora Leigh Kobernus bor på sykehjem – mot sin vilje.

Aurora er bare 25 år, og nå opplever hun at kommunenes selvråderett fører til at hun mottar uforsvarlige helsetjenester, noe statsforvalteren har bekreftet.

Se også: Tvangsplassering av unge i sykehjem øker stadig

FORSVARLIGHET. Dette kunne ha vært min historie. Jeg har ikke samme diagnose, men i likhet med Aurora har jeg sammensatte medisinske behov. I motsetning til Auroras bydel i Oslo, evner min kommune å tenke nytt. De har sikret en forsvarlig ordning med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Aurora opplever å bli sykere og sykere uten at hennes menneskerettigheter tas på alvor. Noe av det verste er at hun ikke er alene: Mellom 28–40 unge i Norge bor i sykehjem mot sin vilje

For meg har det betydd at jeg kan jobbe, reise, være politisk engasjert og – ikke minst – holde meg friskere. Fordi jeg bor i riktig kommune, har jeg mulighet til å leve et likestilt liv.

Aurora opplever istedenfor å bli sykere og sykere uten at bydelen tar hennes menneskerettigheter på alvor. Bydelen hevder at det vil være vanskelig å gi forsvarlige tjenester gjennom en BPA-ordning grunnet Auroras medisinske behov. Likevel er det mange kommuner som tildeler brukerstyrt personlig assistanse til alvorlig ME-syke – nettopp fordi BPA er en særlig egnet tjeneste for denne gruppen.

SKREDDERSYDD TJENESTE. Med BPA kan den funksjonshemmede selv, eller de pårørende, velge hvem som utfører oppgavene, hva som skal utføres – og når oppgavene skal utføres. Dette gjør at tjenesten kan skreddersys for den enkelte.

I Auroras tilfelle ville det ha vært naturlig at assistentene får opplæring i myalgisk encefalopati (ME) og de ulike medisinske behovene Aurora har.

BPA gjør det mulig å redusere mengden tjenesteytere for å sikre kontinuitet. På sykehjemmet er det stor utskifting – og tjenesten er tilpasset eldre.

RETTIGHETSBRUDD. Aurora er ung. For ung til å være tvunget til å bo på sykehjem. Noe av det verste med Auroras sak er at hun ikke er alene. Mellom 28–40 unge bor på sykehjem mot sin vilje. Det betyr at mange norske kommuner hver dag bryter FNs menneskerettigheter som slår fast at funksjonshemmede selv skal velge boform – og med hvem de vil bo.

«Selvstyrt er velstyrt», en norsk offentlig utredning (NOU) om BPA-ordningen, er nå på høring. Auroras sak understreker viktigheten av at funksjonshemmede som også har behov for medisinske oppgaver i sin BPA-ordning, får rett til BPA.

Ingen skal måtte behøve å bo på sykehjem mot sin vilje.

FORBUD MÅ PÅ PLASS. Løsningen kan være at BPA-assistentene får særlig opplæring eller at noen av stillingene bemannes av faglærte. Det er flere eksempler på at BPA med fag kan føre til likestilling og frihet for de av oss som har sammensatte medisinske behov.

La oss befri Aurora først – og så må det på plass et forbud. Kommuner kan ikke få bryte menneskerettighetene til funksjonshemmede borgere uten at det får konsekvenser.

Nå må politikerne på banen, helsestatsråd Ingvild Kjerkol: Sånn kan vi ikke ha det i Norge i 2022.


Tilleggsinformasjon
: Artikkelforfatteren oppgir ingen interessekonflikter, utover at hun leder organisasjonen Unge funksjonshemmede. Dette er en paraplyorganisasjon for 38 organisasjoner og grupperinger av ungdom med funksjonshemming og kronisk sykdom. Disse organisasjonene har til sammen over 25.000 medlemmer.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!